xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Rammer om måltidet

Små spisegrupper giver appetit og hyggelige måltider

På Meta Mariehjemmet i Vejle Kommune er langbordene skiftet ud med mindre spisegrupper. Beboerne hygger sig, og de spiser mere i de små grupper. Det har ført til vægtøgning, mere ro og socialt samvær blandt beboerne.

Opdateret 08 OKT 2019

På Meta Mariehjemmet kunne medarbejderne se, at måltiderne ikke fungerede optimalt, når alle beboere sad sammen og spiste. Der var meget støj, og det kunne være svært for beboerne at følge med i samtalerne ved bordet.

Mange beboere foretrak at spise i egen lejlighed. Men personalet oplevede, at beboere, der spiste alene, spiste mindre. Der var ingen samtale forbundet med måltidet, og beboerne blev ikke fristet til at spise en bid mere som følge af god stemning.

Der var brug for at skabe rammer for måltidet, som kunne øge indtagelsen af mad og forbedre samtalekvaliteten mellem beboerne under måltiderne. En gruppe af køkkenpersonale, plejepersonale og ledelse så derfor på, hvad man kunne gøre.

Idéen med de små spisegrupper opstod ud fra medarbejdernes egne erfaringer fra måltider med familien derhjemme. Her er hyggen knyttet til at sidde sammen i en mindre gruppe. Tanken var, at jo bedre den enkelte beboer trives og hygger sig, jo mere lyst har hun eller han til at deltage i måltidet og i samtalen.

Alle personalegrupper var med til at konkretisere indsatsen, og det har medført ejerskab blandt alle medarbejdere til den.

Her er en beskrivelse af, hvordan de har gjort på Meta Mariehjemmet

nummer et

Plejepersonalet spørger beboerne om deres ønsker til måltidet

Beboerne har selvbestemmelse, og plejepersonalet spørger dem hver dag, hvordan de ønsker at indtage dagens måltider. Herunder om de ønsker at deltage i spisegrupperne.
nummer to

Plejepersonalet tilrettelægger måltidet efter beboerens ønske

Når plejepersonalet har afdækket beboernes ønsker, tilrettelægges måltiderne efter beboernes ønsker. De fleste deltager i spisegrupperne, men det er fortsat muligt at spise i egen lejlighed.
nummer tre

En medarbejder står for hver spisegruppe

Nogle beboere vil gerne sidde sammen to og to og spise, mens andre foretrækker større grupper. Til hver spisegruppe er der tilknyttet en medarbejder, som har ansvar for, at gruppen sammensættes og foregår efter beboernes ønsker.

”Det kan lyde nemt at være lydhør over for beboernes ønsker, men det er i virkeligheden rigtig svært.
Men det er her, værdigheden ligger – ikke i at servere østers, men i at lytte til mennesket.
Det er essensen i det, vi gerne vil arbejde med.”
- Hans Meier Andersen, Konsulent, Meta Mariehjemmene 

Spisegrupperne skal møde den enkelte beboers behov

På Meta Mariehjemmet gør man meget ud af at lytte til beboerne og matche deres ønsker til måltider med forskellige spisegrupper. Det er også vigtigt, at beboerne hver dag frit kan vælge, om de vil deltage i spisegrupperne.

Nogle beboere vil gerne sidde sammen med flere, andre vil gerne sidde alene, og atter andre ønsker at spise med en enkelt anden beboer. Den enkelte beboers ønsker afklares ved, at plejepersonalet løbende er i dialog om ønskerne.

Det er plejepersonalet, som har opgaven med at afdække beboernes ønsker. I den forbindelse udarbejder plejepersonalet handlingsplanen ’Min plan’ sammen med den enkelte beboer. Planen hjælper medarbejderne til at gå i dialog med beboerne, så de sammen kan beskrive, hvilke ønsker beboeren har for hverdagen.

Det har krævet læring og tilvænning for plejepersonalet at løfte opgaven med at afdække beboernes behov. Det kræver andre kompetencer end plejeopgaverne.

Beboerne spiser og taler også mere sammen 

Plejepersonalet på Meta Mariehjemmet oplever, at stemningen under måltiderne er hyggeligere. Der tales mere sammen ved bordene, og der er mindre uro. Køkkenpersonalet kan desuden fortælle, at de laver mere mad. Flere beboeres vægt er samtidig øget.  

Gode råd fra Meta Mariehjemmet

gode råd

Daglig planlægning og opmærksomhed er afgørende for, at spisegrupperne dannes Plejepersonalet kan have brug for at blive støttet i at løfte opgaven med at afdække beboernes behov gennem samtale om relationsdannelse.