xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Rammer om måltidet

Masterchefs giver måltiderne et løft

På Havebæk Plejecenter i Odense Kommune er en såkaldt masterchef ansvarlig for de fælles måltider i caféen. Masterchefen er udnævnt af ledelsen til at sikre gode og hyggelige rammer om måltidet. Ordningen har ført til større deltagelse i fællesspisningerne, mere ro og socialt samvær blandt beboerne.

Opdateret 22 JAN 2020

Måltiderne på Havebæk Plejecenter fungerede ikke optimalt, når alle beboere sad sammen og spiste. Det vurderede ledelsen, som særligt så tre problemstillinger:

1. Der var ofte meget støj og uro.
2. Plejepersonalet manglede mere viden om beboernes ernæringstilstand.
3. Praktiske opgaver, som fx tøjvask, blev vægtet højere end den gode spiseoplevelse.

Ledelsen ønskede at sætte fokus på måltidets rammer, og at sikre, at plejepersonalet prioriterede mad og måltider ligeså højt som de øvrige opgaver. Som løsning fandt de på at udnævne en ”Masterchef” blandt plejepersonalet. Som Masterchef er man ansvarlig for de fælles måltider i caféen. Det betyder, at man skal dække bordet pænt, skabe god stemning og ro ved måltidet og observere beboernes ernæringsmæssige tilstand. Rollen som Masterchef går på skift mellem plejepersonalet på Havebæk Plejecenter. 

 
Her er, hvad man som Masterchef har ansvar for:
  • At der bliver taget godt imod beboerne, som kommer ind i caféen. 
  • At bordet er dækket pænt og ser indbydende ud. Fx med blomster. 
  • At der i caféen er en god stemning, ro, nærvær og hygge ved måltidet. 
  • At maden præsenteres for beboerne. 
  • At igangsætte og understøtte dialog ved bordet.
  • At observere beboernes almene tilstand – herunder, hvor meget de spiser og drikker samt deres tygge/synkefunktion.
  • At tilbyde mad, som svarer til beboerens ernæringsmæssige tilstand.
Hvis Masterchefen observerer ernæringsmæssige problemstillinger hos borgeren, tager Masterchefen kontakt til den rette fagperson, såsom en diætist eller tandlæge. 
 

Rollen som Masterchef kræver tilvænning 

Fælles for plejemedarbejderne i Odense Kommune er, at de har været på et endagskursus på MåltidsAkademiet, hvor de har fået styrket deres kompetencer inden for mad og ernæring.
Medarbejderne har dog ikke modtaget ekstraundervisning for at blive Masterchefs. Det har derfor krævet læring og tilvænning for plejepersonalet at løfte opgaven som Masterchef, da det kalder på andre kompetencer end plejeopgaverne. Det betyder også, at mens nogle medarbejdere naturligt falder ind i rollen, gør andre ikke. For nogle er det nemt at sætte sig for bordenden og igangsætte en samtale, og sørge for, at alle er med, mens det for andre er en vanskeligere opgave. Medarbejdere, som finder opgaven vanskelig, har mulighed for at sparre med Mad- & Måltidsmentorer fra Odense Kommunes ernæringsfaglige team. Mad- & Måltidsmentorerne er specialister i det faglige arbejde med ernæring, sundhed og måltider, og kan give gode råd til, hvordan indsatsen omkring måltiderne understøttes.
 
 

Beboerne spiser og taler mere sammen

Plejepersonalet på Havebæk Plejecenter oplever, at stemningen under måltiderne er blevet hyggeligere efter indførelsen af Masterchef-ordningen. Der tales mere sammen ved bordene, og der er mindre uro. Derudover er det opfattelsen blandt plejepersonalet, at flere beboere spiser i caféen end før.

”Når det er en vært, som sætter sig for bordenden og siger: ”Nu skal vi spise”, så bliver borgerne mere trygge. Det giver noget ro. Og så er der kommet bedre kontakt borgerne imellem og en bedre stemning.”
- Gry Bjerg Petersen, chefkonsulent Mad og Måltider Odense

Gode råd fra Havebæk Plejecenter

gode råd

Det er vigtigt at beskrive, hvad rollen som Masterchef indebærer. Plejepersonalet kan have brug for at blive støttet i at løfte opgaven som Masterchef. Det er vigtigt, at ledelsen udviser opbakning og hjælper medarbejderne på vej.