xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Rammer om måltidet

Lokale spisegrupper løfter ældres livskvalitet i Syddjurs

Syddjurs Kommune har etableret lokale spisegrupper for ældre på kommunens trænings- og aktivitetscentre. Spisegrupperne har forebygget ensomhed og styrket livskvaliteten hos borgerne.

Opdateret 11 OKT 2021
Syddjurs Kommune har igangsat et initiativ, der skal mindske ensomhed og skabe livsglæde blandt ældre borgere. Syv spisegrupper – en på hver af kommunens aktivitets- og træningscentre – skal medvirke til, at borgerne bevarer appetitten og skabe gode rammer om måltidet.
 
En spisegruppe består af 10-15 borgere fra det samme lokalområde. To frivillige ”måltidsværter” faciliterer fællesspisningen ved at dække bordene på en hyggelig måde og sikre samtale omkring bordet ved fx at bringe hverdagsemner op.
 
Spisegrupperne er åbne for alle, og grupperne mødes med fast kadence og spiser frokost sammen i aktivitets- og træningscentrenes caféer. Nogle spisegrupper mødes fast hver uge, mens andre spisegrupper mødes hver 14. dag. 
 
Det er Køkken Syddjurs, der leverer maden til spisegrupperne. 
 

Temadage gør de frivillige til måltidsværter

Hvert halve år faciliterer tovholderen en temadag for de frivillige, så de kan blive klædt på til rollen som måltidsværter. Temadagene har fokus på, hvordan det gode måltid i spisegrupperne kan understøttes. En temadag handlede fx om, hvad rollen som måltidsvært indebar, mens en anden temadag udgjorde en inspirationstur til Aarhus Kommune, som også afholdt spisegrupper.

Planlægningen af spisegruppen består af seks trin

nummer et

Tovholderen rekrutterer frivillige måltidsværter og borgere

Tovholderen rekrutterer frivillige måltidsværter og borgere til spisegrupper. Tovholderen har udarbejdet to postkort, der er blevet brugt i rekrutteringen. Læs mere om postkortene i boksen nedenfor.
nummer to

Tovholderen opstarter borgere i spisegrupper

Hvis en borger ønsker at deltage i en spisegruppe, kontakter borgeren eller hjemmeplejen tovholderen. Tovholderen tager herefter en indledende dialog med borgeren enten fysisk eller pr. telefon. Derudover er tovholderen med første gang, borgeren deltager i spisegruppen. Dette er med til at sikre en tryg opstart i spisegruppen.
nummer tre

Måltidsværterne forbereder spisegrupper

Om morgenen ringer måltidsværterne til de borgere, som har svært ved at huske, for at minde dem om, at de skal mødes med spisegruppen senere.
 
Kl. 11.00 tager den ene måltidsvært ud til caféen og dækker et hyggeligt bord. Måltidsværten dækker bordet med rødternede dækkeservietter, så borgerne tydeligt kan se, hvor spisegruppen skal sidde. Nogle spisegrupper har valgt at forudbestille maden hos Køkken Syddjurs. I disse spisegrupper anretter måltidsværten frokosten på fade, inden borgerne ankommer. Den anden måltidsvært henter de borgere, som er gangbesværet og har brug for støtte.
nummer fire

Borgerne ankommer til spisegrupper

Kl. 11.30 ankommer borgerne. De spisegrupper, som ikke har forudbestilt maden, køber dagens menu i caféen. Måltidsværterne sørger for, at der er en god og hyggelig samtale om bordet under måltidet. De spørger fx ind til borgernes interesser og livshistorier. Efter fællesspisningen drikker spisegruppen en kop kaffe.
nummer fem

Spisegruppen beslutter, om maden skal forudbestilles

Spisegruppen beslutter, om der skal forudbestilles mad til næste gang eller ej. Måltidsværterne er ansvarlige for at bestille maden fra Køkken Syddjurs. Spisegruppen vælger maden fra en menuplan.

Måltidsværterne afrunder aktiviteten

Aktiviteten afsluttes ca. kl. 13.30. Måltidsværterne rydder af bordet og noterer i en logbog, der er placeret i caféen, hvordan aktiviteten er gået. Måltidsværterne noterer fx antallet af deltagere, nye idéer til samtaleemner, og om der er blevet bestilt mad. Måltidsværterne anvender logbogen, når de forbereder næste fællesspisning i spisegruppen. 
 
Hvis der er opstået spørgsmål eller udfordringer i løbet af aktiviteten, kontakter måltidsværterne tovholderen. 
 

Postkort som redskab til rekrutteringen

Tovholderen har brugt postkort til at rekruttere borgere og måltidsværter. 
 
Det ene postkort beskriver, hvad rollen som måltidsvært indebærer. Det andet postkort er målrettet borgerne og beskriver aktiviteten, samt hvordan borgerne tilmelder sig.  
 
 
 
Postkortet til måltidsværterne er blevet trykt i den lokale avis og uddelt til tovholderens professionelle netværk (fx pensionerede borgere fra hjemmeplejen). Postkortet til borgerne er blevet uddelt til hjemmeplejen og de opsøgende netværksmedarbejdere. De opsøgende netværksmedarbejdere har blandt andet til opgave at introducere borgere, der føler sig ensomme, til aktiviteter og nye fællesskaber. Postkortene er også blevet placeret i aktivitets- og træningscentrenes caféer.
 

Projekt har dannet afsæt for spisegrupper

Spisegrupperne begyndte i 2018 som projektet ’Spis med din nabo’. Projektet forløb over to år og gik ud på at etablere lokale spisegrupper med frivillige måltidsværter. Baggrunden for projektet var at skabe større livskvalitet og forebygge ensomhed blandt ældre. Syddjurs Kommune ønskede at give ældre borgere mulighed for at spise med andre fra deres lokalområde og derigennem opbygge et større socialt netværk.
Evalueringen af projektet har vist, at spisegrupper har gjort det nemmere for de ældre at danne nye venskaber, hvilket har styrket deres livskvalitet. På den baggrund valgte kommunen at forankre aktiviteten efter projektperioden. 

 

Spisegrupper reducerer ensomhed og øger livskvaliteten

Evalueringen af projekt ’Spis med din nabo’ viser, at spisegrupperne er med til at begrænse ensomhed, fordi aktiviteten giver grobund for nye venskaber og sociale relationer. Flere borgere fortæller blandt andet, at de gennem spisegrupperne har fået et nyt netværk. Derudover oplever borgerne, at maden smager bedre, når de spiser med andre.
”Spisegrupperne har givet borgerne noget at se frem til. De nyder samværet med de andre. Samtidig har de fået et netværk, der rækker ud over aktiviteten. Flere mødes nu og går ture eller drikker kaffe sammen. Det bidrager til mere livskvalitet i hverdagen.”
 
- Birgitte Højlund Pedersen, Projektleder i Syddjurs Kommune

Gode råd fra Syddjurs Kommune

gode råd

  • Det er en god idé at klæde de frivillige på til opgaven som måltidsværter. Oplæringen er med til at fastholde de frivillige i aktiviteten. Derudover er det vigtigt, at de frivillige anerkendes for deres indsats og har mulighed for at sparre med hinanden.
  • Udpeg gerne en tovholder i kommunen, som er hovedansvarlig for indsatsen.
  • Overvej at lade måltidsværterne og borgerne betale for deres egen frokost. Det er med til at holde driftsomkostningerne nede og gøre aktiviteten levedygtig i praksis.
  • Det er en fordel at lade spisegrupperne sætte rammerne for aktiviteten, fx med hensyn til maden og mødekadencen. Det er med til at styrke ejerskabet for aktiviteten.