xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Rammer om måltidet

Spisegrupper giver grobund for relationer blandt ældre i Vejen Kommune

Nye venskaber, større madglæde og øget livskvalitet. Det er nogle af resultaterne af Vejen Kommunes spisegrupper for hjemmeboende ældre, der mødes om et måltid en gang om måneden hjemme hos en frivillig.

Opdateret 10 DEC 2020
Lederen af aktivitetshuset i Holsted savnede et tilbud til hjemmeboende ældre, der gerne ville dele et hyggeligt måltid i mindre, faste grupper. I samarbejde med tre frivillige igangsatte hun derfor spisegrupperne. I spisegrupperne mødes seks til otte borgere og to frivillige værter fast en gang om måneden hos en af værterne. Grupperne mødes ofte hos den samme vært, da det skaber tryghed blandt borgerne.
 
Spisegrupperne bestemmer selv, hvornår og i hvilket tidsrum de vil mødes. Det betyder, at ingen spisegrupper er ens. Nogle spisegrupper mødes fx fast til frokost en gang om måneden, mens andre aftaler dato og tidspunkt fra gang til gang. Der er ikke mødepligt i spisegrupperne.
 
Madservice Vejen leverer mad til deltagerne i spisegrupperne. Deltagerne behøver ikke at være visiteret til den kommunale madservice for at kunne deltage. De frivillige værter varmer og anretter maden på baggrund af anvisninger fra Madservice Vejen. De sørger også for gode rammer om måltidet. De dækker fx et hyggeligt bord og holder samtalen i gang om hverdagsemner, som alle kan være med i.

Fem trin i spisegrupper

nummer et

Madservice Vejen leverer mad 

Madservice Vejen leverer maden hos den frivillige vært. Maden leveres enten nogle dage før eller på dagen for selve aktiviteten. Leveringstidspunktet er afhængigt af Madservice Vejens køreliste. Maden leveres færdigtilberedt på køl.
nummer to

Spisegruppen samles hos en frivillig vært 

En af de frivillige værter lægger hus til spisegruppen. Hvis en borger ikke selv kan transportere sig hjem til den frivillige vært, tilbyder en anden vært at hente og aflevere. Inden borgerne ankommer, dækker de frivillige bordet fint op med fx dug, blomster og servietter.
nummer tre

Spisegruppen spiser i fællesskab

Spisegruppen spiser sammen. Borgerne bliver fx også tilbudt et glas vin til maden. Vinen er købt af den frivillige vært. Borgerne betaler pr. glas. Værterne sørger for, at der er en god og hyggelig samtale om bordet. De taler fx om børnebørn, fjernsynsudsendelser og livshistorier. I nogle spisegrupper har de også et fast indslag under måltidet. Det kan fx være en sang eller at se en gudstjeneste i fjernsynet.
nummer fire

Den næste aktivitet planlægges

Efter fællesspisningen drikker spisegruppen en kop kaffe og planlægger næste måneds aktivitet. 
De beslutter fx, hvornår de skal mødes igen, og hvilke indslag der skal være. Nogle spisegrupper planlægger aktiviteter med blik for særlige anledninger eller årstider. De kan fx bestemme, at næste aktivitet skal foregå i den frivilliges have eller som en skovtur i det fri. De kan også vælge, at næste aktivitet skal være fx en påske- eller julefrokost.
nummer fem

De frivillige værter bestiller mad 

De frivillige værter bestiller maden fra Madservice Vejen. Spisegruppen vælger menuens komponenter fra den bestillingsseddel, som de modtager fra Madservice Vejen. Det gøres, når de er samlet til spisegruppen. Spisegruppen vælger som udgangspunkt det samme fra menuen, da erfaringen er, at fællesskabsfølelsen bedst understøttes, når gruppen kan tale sammen om maden.
 

Spisegruppe bliver planlagt af aktivitetslederen og tre frivillige

De frivillige og aktivitetslederen ì Vejen Kommune er blevet enige om at fordele opgaverne i forbindelse med spisegrupperne således: 
  • De frivillige uddeler invitationsbreve til borgere, som de har kendskab til i deres lokalområde, og aktivitetslederen opsporer borgere gennem sit netværk. Se invitationsbrev her.
  • Aktivitetslederen og de frivillige rekrutterer værter i forbindelse med etableringen af nye spisegrupper. Værterne er blandt andet blevet rekrutteret gennem netværk og indslag i aktivitetshusets program. Se programopslag her.
  • Hvis en borger ønsker at deltage i spisegruppen, oplyser borgeren sit CPR-nummer til de frivillige værter. Det er her vigtigt, at borgeren giver samtykke til, at de frivillige må bestille maden på vegne af borgeren. Herefter kontakter værterne Madservice Vejen, som leverer mad til spisegrupperne. Beløbet for maden bliver trukket over borgerens pension.
  • Spisegruppen, der drives to frivillige værter, står i fællesskab for at arrangere og afholde aktiviteten.

Spisegrupper har givet forbedret livskvalitet, øget madglæde og nye venskaber

Lederen af aktivitetshuset i Holsted oplever, at spisegrupperne har gjort det nemmere for hjemmeboende ældre at danne nye venskaber og få sociale netværk, der styrker livskvalitet. De frivillige værter oplever også, at borgerne ser frem til spisegrupperne, og at madglæden er stor, når man er samlet om fælles måltider i grupperne.
”Borgerne er virkelig glade for deres spisegruppe. De har fået nye venner, der betyder meget for dem. Og flere har også fået en bedre appetit.” 
- Dorthe Hallen, leder af aktivitetshuset i Holsted

 

”Det betyder meget for borgerne at være en del af en spisegruppe. Mange fortæller, at maden smager bedre, når de spiser med deres spisegruppe. Det gør noget ved deres madglæde, når de spiser med andre.” 
- Inger Broch, frivillig vært i en spisegruppe

Gode råd fra Vejen Kommune

gode råd

  • Etablér et samarbejde med den kommunale madservice, der giver mulighed for, at borgere kan deltage, selv om de ikke er visiteret til den kommunale madservice.
  • Lad det være op til spisegrupperne selv at bestemme rammerne (fx dato og tidspunkt) og indholdet (fx indslag og mad) i spisegrupperne. Det styrker ejerskabet.
  • Invitér seks til otte borgere. Det er vigtigt, at spisegrupperne ikke bliver hverken for store eller for små. Man skal kunne sidde rundt om et spisebord og tage del i en fælles samtale.
  • Grib de frivilliges gode ideer – ofte kræver det ikke mange ressourcer at udleve initiativerne.
  • Rekruttér to frivillige værter pr. spisegruppe. Det er vigtigt, at værterne kan deles om det praktiske ansvar, der hører med til at arrangere og afholde en spisegruppe.