xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Ernæring | Organisering

Tværfagligt samarbejde forstærker livskvaliteten i Aarhus Kommune

Et velfungerende tværfagligt samarbejde mellem ernæringsassistenter og plejepersonale har ført til bedre ernæring og højere livskvalitet blandt beboerne på plejehjem i Aarhus Kommune.

Opdateret 09 SEP 2020

I 2014 besluttede lokalpolitikere i Aarhus Kommune, at der skulle ansættes ernæringsassistenter på alle byens plejehjem. Formålet var at højne måltidskvaliteten og sikre, at beboerne fik frisk og nærende mad hver dag. Siden har det vist sig, at også ernæringsindsatserne på plejehjemmene bliver forbedret, når ernæringsassistenterne rykker ud af centralkøkkenet og ind på plejehjemmet, og samtidig har det medført et tæt tværfagligt samarbejde med plejepersonalet.

Hvis en beboer har utilsigtet vægttab, kan plejepersonalet straks give besked til ernæringsassistenten. Ernæringsassistenten kan herefter tilberede et måltid, som imødekommer beboerens behov. Når ernæringsassistenten er på plejehjemmet, er der således ikke langt fra registrering af ændring i beboerens ernæringstilstand til handling. Det har styrket den umiddelbare ernæringsindsats.

Når et behov for en ernæringsindsats er identificeret, bliver disse fem trin fulgt:

  • Ernæringsassistenten og plejepersonalet drøfter ernæringsindsatsens indhold og tiltag.
  • Ernæringsassistenten tilbereder et måltid, som er særligt tilpasset borgeren. Er der tale om et ufrivilligt vægttab, kan der fx tilsættes ekstra fløde i retten, serveres livretter eller tilberedes flere små mellemmåltider.
  • Ernæringsassistenten kontakter sygeplejersken, som er tilknyttet det pågældende plejehjem og informerer om indsatsen.
  • Sygeplejersken kontakter herefter diætisten, og en ernæringshandleplan bliver udarbejdet.
  • Beboerens kost bliver tilrettelagt ud fra ernæringshandleplanen, og beboerens tilstand og vægt følges.

Fire forhold kan styrke det tværfaglige samarbejde  

nummer et

Placering af køkkenet

Når køkkenet er placeret i forlængelse af beboernes spisestue og opholdsrum, hvor også plejepersonalet færdes, kommer der naturligt dialog mellem ernæringsassistenterne og plejepersonalet.
nummer to

Ledelsesmæssig opmærksomhed og opbakning

Plejehjemmets leder er opmærksom på at integrere ernæringsassistenten i personalegruppen.
nummer tre

Respekt for hinandens faglighed

Ernæringsassistenterne og plejepersonalet skal respektere hinandens fagligheder og være nysgerrige på, hvordan de kan supplere hinanden.
nummer fire

Løbende dialog

Når medarbejdergrupperne løbende er i dialog, lærer de hinanden bedre at kende – både fagligt og socialt. Gode kollegiale relationer understøtter det faglige samarbejde.

”Man kan få rigtig meget godt ud af hinandens fagligheder. Jeg oplever, at det giver borgerne ro, når de kan se, at vi har det sjovt sammen – den gode stemning smitter.”

- Joan Erouart, ernæringsassistent på plejehjem

Samarbejdet har skabt bedre ernæring for de ældre

På plejehjem, hvor det tværfaglige samarbejde har fungeret godt, har personalet og ledelsen oplevet, at ernæringsindsatserne sættes hurtigere i gang.