xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Organisering | Rammer om måltidet

Værter i fleksjob styrker samværet i ældreboliger i Randers

I Randers Kommune afholder den selvejende institution Randers Kloster fællesspisninger for beboere i ældreboliger. Det har gjort plads til socialt samvær og skabt fællesskab.

Opdateret 26 MAJ 2021
Beboere i ældreboliger i Randers Kommune nyder socialt samvær, når den selvejende institution Randers Kloster afholder fællesspisninger med to måltidsværter. Tiltaget har styrket beboernes sociale samvær omkring maden og øget deres appetit.
 
Måltidsværterne er ikke en del af plejen, men er ansat i fleksjob. Det har givet plads til, at de kan samle beboerne hver aften til et fælles måltid. Samtidig har de tid til at hygge og tale med de ældre under måltidet.
Indsatsen er bl.a. opstået, fordi Randers Kloster oplevede, at det ikke var muligt for plejepersonalet at facilitere fællesspisning til aftensmåltiderne for beboere i ældreboliger, idet personalet skulle varetage plejeopgaver imens.
 
Måltidsværterne er organiseret under lederen af Randers Kloster. Værterne er ansat henholdsvis 14 og 10 timer om ugen for at samle beboerne i ældreboliger. Deres opgave består i at: 
  • Invitere beboerne til at hjælpe med at dække bord
  • Varme og anrette maden på fade
  • Skabe ro og samtaler omkring bordet
  • Følge beboerne hjem til deres bolig
  • Rydde af bordet
Ud over rollen som måltidsvært løser den ene medarbejder også opgaver af mere praktisk karakter såsom rengøring og vask af uniformer en dag om ugen i fem timer.

 

Ansættelsen af måltidsværter bestod af tre trin

nummer et

Kontakt til ansøgere

Lederen af Randers Kloster havde tidligere modtaget uopfordrede ansøgninger fra personer godkendt til fleksjob. Lederen kontaktede ansøgerne telefonisk og fortalte dem om rollen som måltidsvært.
nummer to

Jobsamtale og afklaring af rolle

Derefter inviterede lederen relevante kandidater til en jobsamtale, der varede ca. 30 minutter. I udvælgelsen blev der særligt lagt vægt på de menneskelige kompetencer. Det er vigtigt for rollen som måltidsvært, at man har evner til at samle og skabe fællesskaber mellem de ældre.
nummer tre

Oplæring og videndeling

Da måltidsværterne var valgt, klædte lederen af Randers Kloster dem på til at varetage rollen. Det indebar bl.a. læring og viden om tykke- og synkeproblemer, og at det er vigtigt at cirkulere mellem bordene under måltidet, så alle føler sig velkomne. For at lære stedet og det øvrige personale at kende, startede måltidsværterne desuden med at følge en dagvagt et par dage.

Ældreboliger med tilbud om fællesspisning

Randers Kloster er en selvejende institution, der har lejligheder til borgere over 60 år. Institutionen rummer 40 ældreboliger til ældre borgere med et begrænset plejebehov og derudover 36 plejeboliger. Beboerne i ældreboligerne får ikke hjælp hele døgnet, men kan altid tilkalde hjælp efter behov. Beboerne i ældreboligerne kan vælge at spise maden sammen med de øvrige beboere i ældreboligerne i et fælles lokale eller i deres egen lejlighed. 

 

Måltidsværter skaber grobund for samvær 

Inden indsatsen blev iværksat havde plejepersonalet på Randers Kloster lagt mærke til, at beboerne i ældreboligerne ikke spiste så meget til aftensmåltiderne, fordi der ikke var personale til at facilitere fællesspisning i fælleslokalet. Mange af beboerne sad ofte alene og spiste der aftensmåltid, og nogle borgere købte fx kun mad hver anden dag. Institutionen blev opmærksom på, at tilstedeværelse af personale ved måltiderne midt på dagen fik beboerne til at møde op og spise med hinanden. På den baggrund ansøgte Randers Kloster om midler fra Værdighedsmilliarden. Institutionen fik tildelt midler til at ansætte en måltidsvært 14 timer ugentligt fra 2018 til 2020. Randers Kloster har selv valgt at udvide konceptet, fordi beboerne efterspurgte en måltidsvært i weekenderne. I dag er der derfor en måltidsvært i weekenderne og en i hverdagene. 

 

Erfaringer bliver delt på faste møder

Hver tredje måned afholdes et møde mellem måltidsværterne, lederen af Randers Kloster, afdelingssygeplejersken og to aftenvagter. Mødet varer en time og handler om mad- og måltidssituationen på Randers Kloster.
På mødet fremlægger måltidsværterne deres oplevelse med og erfaringer fra måltiderne. De fortæller fx, hvis der har været uro under måltiderne, eller hvis nogle af beboerne ikke har spist maden op. Lederen af Randers Kloster er løbende i dialog med måltidsværterne om deres rolle og om opmærksomhedspunkter såsom fx tykke- og synkebesvær eller manglende appetit hos beboerne.
Måltidsværterne er dermed ikke kun en del af de sociale fællesskaber, men skal også have blik for beboernes ernæringsmæssige tilstand. På baggrund af måltidsværternes observationer, igangsætter afdelingssygeplejersken ernæringsscreeninger af udvalgte beboere.
 
Lederen af Randers Kloster kan også iværksætte nye tiltag for at forbedre måltidssituationen, hvis der er behov for det. Fx er beboerne blevet placeret ved mindre borde frem for et langbord, da beboerne på den måde lettere kan høre hinanden, hvilket har mindsket uroen under måltiderne.

Oplevede effekt

Ifølge lederen på Randers Kloster har ansættelsen af måltidsværterne betydet, at flertallet af beboerne vælger at deltage i fællesspisningen, som har skabt godt humør og øget appetitten hos beboerne. Det er lederens indtryk, at beboerne derudover får et godt fællesskab gennem indsatsen.
”Der skal være ro om måltidet. Det er vigtigt, at måltidsværten ikke bliver forstyrret af en klokke, der ringer. Hvis personalet forsvinder, tror de ældre, at måltidet slutter. Så rejser de sig og går. Når man siger, at der er ro den næste time, mens man spiser mad sammen, gør det, at der ikke er stress omkring aftensmåltidet.”
- Lone Sørensen, Køkken- og rengøringsleder på Randers Kloster

Gode råd fra Randers Kloster

gode råd

  • Det er en god idé at lave et jobopslag, hvis man ikke allerede har kandidater til stillingen som måltidsvært.
  • Det er måltidsværtens mest centrale opgave at skabe socialt samvær om måltidet. I jobbeskrivelsen er det en fordel at lægge vægt på, at man som måltidsvært skal være åben, imødekommende og god til at tale med ældre mennesker. Derudover er det en fordel, hvis jobansøgeren har et hygiejnebevis.
  • Hvis man har begrænsede ekstra ressourcer, er det en fordel at ansætte måltidsværter i fleksjob.
  • Informér det øvrige personale om, at spisesituationen kræver ro. Når beboerne spiser, skal det øvrige personale så vidt muligt også være rolige.