xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Ernæring | Organisering

Vejledning i kost og ernæring giver borgere i Odense større udbytte af genoptræningsforløb

I Odense Kommune bliver borgere i genoptræning samt fysioterapeuter og ergoterapeuter vejledt og undervist i kost og ernæring. Borgerne får i højere grad den rette ernæring, og fysioterapeuterne og ergoterapeuterne opsporer uplanlagt vægttab langt tidligere. Det giver borgerne et større udbytte af deres genoptræning, da den rette kost er afgørende for et vellykket genoptræningsforløb.

Opdateret 05 APR 2022

Efter indlæggelse vil nogle ældre borgere blive udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan. Ved opstart af genoptræning er der risiko for et uplanlagt vægttab, hvis der ikke tages højde for borgerens øgede energiforbrug. Det er derfor vigtigt, at borgerne får tilstrækkeligt med mad og ernæring af den rette slags, når de skal genoptræne.

Borgernes udbytte af genoptræningsforløb er desuden afhængigt af, at de får den rette ernæring og har energi til at gennemføre de planlagte aktiviteter i forløbet. Derfor har Odense Kommune iværksat en række initiativer, der skaber en større sammenhæng mellem borgerens kost og genoptræning, og som derved afhjælper uplanlagt vægttab og underernæring.

Tiltagene er etableret i et samarbejde mellem kommunens diætister, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det sikrer en mere helhedsorienteret indsats i borgerens genoptræningsforløb, hvor fysioterapeuter og ergoterapeuter kan sparre med diætister om borgerens ernæring. Tiltagene er rettet mod borgere over 65 år, der er i genoptræning, eksempelvis efter at være blevet udskrevet fra hospitalet.

Sådan sætter Odense Kommune kost og ernæring på dagsordenen i genoptræningsforløb

1. Kompetenceløft af fysioterapeuter og ergoterapeuter 

Alle fysioterapeuter og ergoterapeuter på træningsenhederne i Odense Kommune har fået undervisning i ældre borgeres ernæringsmæssige behov i forbindelse med genoptræning. Diætister i Odense Kommune har lavet undervisningsforløbet ’Grib Stafetten’, der findes i en fysisk version og som et e-læringsforløb. Det fysiske undervisningsforløb varer to dage, mens e-læringsforløbet kan afvikles på to halve arbejdsdage.

2. Registreringspraksis af borgernes vægt og ernæringstilstand

Når borgere starter i genoptræningsforløb, har de en opstartssamtale med enten en fysioterapeut eller ergoterapeut, hvor de taler om borgerens ernæringsmæssige tilstand. Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne bruger en spørgeguide til at opspore borgere med underernæring eller uplanlagt vægttab. Hvis de er usikre på om borgeren har en ustabil vægt eller et uplanlagt vægttab, bliver borgeren vejet ved opstartssamtalen samt modtager et træningsskema, hvor borgeren skal registrere deres vægt løbende. Borgerne vejer i udgangspunktet sig selv, hvis de er friske nok til det. Har borgerne derimod brug for hjælp, træder fysioterapeuten eller ergoterapeuten til og støtter op om borgeren. Fysioterapeuten og ergoterapeuten henviser borgeren til en kommunal diætist, hvis de opsporer borgere i ernæringsmæssig risiko eller uplanlagt vægttab.

3. Ernæringsevents på træningsenhederne

Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne afholder events for borgere i genoptræning. Her bliver borgerne undervist i ernæring og smager på proteinrig kost. Det giver borgerne en større forståelse for, hvad de selv kan gøre for at få den rette kost. Smagsprøverne inspirerer desuden borgerne til at tilføje nye proteinrige madvarer til deres daglige måltider. Odense Kommune har eksempelvis afholdt et event, hvor borgerne smagte forskellige proteinbarer og fik udleveret en tipskupon med syv spørgsmål om træning og ernæring. Eventene afholdes fire gange årligt i forbindelse med borgernes genoptræningsforløb og finder sted på genoptræningscentrene. Der afsættes typisk 15 minutter til et event, der bliver lagt ind som en del af en træningssession. Alle borgere deltager i ét event undervejs i deres genoptræningsforløb.

4. Kommunikationsmateriale til borgerne

Borgerne skal vide, hvordan de får den rette ernæring. Derfor har Odense Kommune lavet kommunikationsmateriale rettet mod borgere. Kommunen har eksempelvis udarbejdet fire plakater, der viser forskellige proteinrige madvarer og anbefalede portionsstørrelser. Derudover har Odense Kommune udarbejdet pjecer, som borgerne kan tage med hjem og bruge, når de forbereder deres måltider. Det gør det let for borgeren at forstå og huske de råd, de har fået om kost og ernæring. Plakaterne hænges op på træningsenhederne i forbindelse med events.

Kost og ernæring bliver tænkt ind i borgernes genoptræning

Tiltagene i Odense Kommune er en del af projektet Mere Ernæring i Træning, også kaldet MET, der var støttet af puljen Tværfaglige ernæringsindsatser målrettet underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab. MET er en tværkommunal indsats mellem Odense Kommune, Ærø Kommune, Assens Kommune og Langeland Kommune. Formålet med MET er at sikre en helhedsorienteret tilgang, hvor genoptræningsplaner og ernæring bliver tænkt sammen i borgernes genoptræningsforløb.

Projektet har været i gang siden 2018, og der er blevet afsat 3,2 millioner kroner til projektet, som er blevet fordelt mellem de fire kommuner.

Borgere oplever større udbytte af genoptræningsforløb

Borgerne får en bedre forståelse for ernæringens betydning gennem vejledningen. Det gør dem bedre i stand til selv at sørge for, at de får den rette kost. Borgerne giver udtryk for, at de har den rette viden om, hvad de skal spise for at holde vægten. Borgerne opnår også et større udbytte af deres genoptræningsforløb, da fysioterapeuterne og ergoterapeuterne bliver bedre til tidligt at opspore uplanlagt vægttab. De underernærede borgere bliver henvist til en diætist tidligere i forløbet, så de hurtigt kan komme på rette kurs med deres vægt.

”Borgeren får en øget vægt og en større tro på sig selv. Vi ser også, at borgerne har flyttet sig positivt, når de har været igennem genoptræningsforløbet”.

- Gry Bjerg Petersen, teamleder af Sundhed og Forløbsunderstøttelse, Odense Kommune.

Gode råd fra Odense Kommune

gode råd

  • Fysioterapeuter og ergoterapeuter bør have den rette viden om, hvordan de kan arbejde med ernæring i borgernes genoptræningsforløb. Der bør derfor afsættes tid og ressourcer til at uddanne personalet i at arbejde med nye faglige områder.
  • Ledelsesopbakning sikrer motivation blandt medarbejdere. Det er afgørende for, at fysioterapeuterne og ergoterapeuterne prioriterer borgerens ernæring og samarbejdet med diætisterne.