xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Veje til social ulighed i børn og unges sundhed. Hvordan forklares uligheden?

Rapporten har fokus på, hvordan den sociale ulighed i sundhed fremkommer tidligt i livet, fordi det er i børne- og ungdomsårene, at grundlaget etableres for uligheder i sundhed senere i livet og for videreførelse af dårlige vilkår til næste generation.

12 JUN 2023

Rapporten handler primært om de forhold, der tidligt skaber ulighed i sundhed. Rapporten henvender sig til alle, der beskæftiger sig med børn og unges sundhed indenfor forskellige fagområder.

Rapporten koncentrerer sig om centrale teoretiske perspektiver og empiriske studier af veje til social ulighed i børn og unges sundhed i Danmark inden for det folkesundhedsvidenskabelige felt. 

Statens Institut for Folkesundhed, SDU, har udarbejdet rapporten for Sundhedsstyrelsen.

36 sider

Veje til social ulighed i børn og unges sundhed. Hvordan forklares uligheden?

 

Se desuden

Indsatser mod social ulighed i sundhed blandt 6-11-årige