xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Indsatser mod social ulighed i sundhed blandt 6-11-årige

- et inspirationsmateriale

VIDEN OG INSPIRATION 12 JUN 2023

Ulighed i sundhed har store omkostninger for det enkelte menneske i form af øget sygelighed, dårligere livskvalitet og kortere liv. Ulighed i sundhed er ikke retfærdigt, og Sundhedsstyrelsen arbejder målrettet på at sikre sundhed for alle.

Ulighed i sundhed skyldes forskellige faktorer. Vi fødes og vokser op med ulige betingelser for en god sundhedstilstand. Forskelle i arv, fysisk miljø, sociale og økonomiske forhold samt sundhedsadfærd har betydning for ulighed i sundhed.

Det er Sundhedsstyrelsens opgave at synliggøre, hvordan ulighed i sundhed kommer til udtryk, og hvad der kan gøres for at skabe mere lighed i sundhed. Ulighed i sundhed skal løses på tværs af sektorer og politikområder (health in all policies).

I denne rapport præsenteres først den tilgængelige viden om forekomsten af social ulighed i sundhed blandt 6-11-årige børn, og dernæst 15 igangværende eller afprøvede indsatser som kan give danske kommuner eller andre lokale aktører inspiration til arbejdet med at påvirke den sociale ulighed i sundhed blandt 6-11-årige børn. Rapporten henvender sig til praktikere, embedsmænd og beslutningstagere, som beskæftiger sig med børns sundhed i et kommunalt regi i Danmark.

Statens Institut for Folkesundhed, SDU, har udarbejdet rapporten for Sundhedsstyrelsen.

60 sider

Indsatser mod social ulighed i sundhed blandt 6-11-årige - et inspirationsmateriale

 

Se også

Veje til social ulighed i børn og unges sundhed. Hvordan forklares uligheden?