xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sklerose

Anbefalingerne samler viden om udredning, behandling, genoptræning og rehabilitering for mennesker med multipel sklerose

ANBEFALINGER 25 JUN 2021

Formålet med anbefalingerne er, at understøtte en høj faglig kvalitet i den samlede indsats for mennesker med multipel sklerose på tværs af sygehuse, kommuner og praksisområdet, gennem anbefalinger om udredning, behandling, opfølgning samt genoptræning og rehabilitering. Anbefalingerne skal samtidig adressere hensigtsmæssig opgavevaretagelse samt en faglig og organisatorisk ensartet praksis på tværs af landet.

Anbefalingerne er henvendt til beslutningstagere, planlæggere og fagpersoner, der beskæftiger sig med udredning, behandling og opfølgning samt genoptræning og rehabilitering af voksne med multipel sklerose i sundhedsvæsenet.

Afsnit

  1. Introduktion
  2. Sammenfatning af anbefalinger
  3. Målgruppe
  4. Diagnostisk udredning, behandling og opfølgning
  5. Organisering og samarbejde
  6. Faglige Indsatser
  7. Opfølgning på anbefalingerne 

Se desuden

Sundhedsstyrelsen har primo 2020 fået udarbejdet en vidensafdækning om følger af multipel sklerose samt udredning, behandling og sklerosespecifik rehabilitering. Denne afdækning udgør en del af det vidensgrundlag, som anbefalingerne bygger på: Afdækning af viden om følger af multipel sklerose samt udredning, behandling og sklerosespecifik rehabilitering

 

Herudover udgøres vidensgrundlaget af faglige retningslinjer, vejledninger samt National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose fra 2015.

 

Af anden relevant litteratur vedrørende aktører og ansvar, ud over lovgivning, inddrages eksempelvis Sundhedsstyrelsens rapport Indsatsen for patienter med multipel sklerose i sundhedsvæsenet fra 2016.

 

Personer med multipel sklerose Sundhedsdatastyrelsens 2021

 

Et godt liv med sklerose - en helhedsplan for skleroseområdet Sundhedsministeriet 2019