xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose – syv udvalgte indsatser - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 23 MAR 2015

Danmark har verdens højeste forekomst af multipel sklerose - i alt cirka 12.500 personer med 600 nye tilfælde om året. Multipel sklerose er en fremadskridende lidelse, der kan ramme forskellige steder i centralnervesystemet. Symptomerne og begrænsninger i funktionsevne er mangeartede og kan variere fra milde til svære funktionsevnenedsættelser. Sygdommen har ofte store konsekvenser for den enkelte og dennes pårørende. Der er ingen helbredende behandling af multipel sklerose.

Retningslinjens anbefalinger retter sig mod: Eksekutive funktioner (planlægning og overblik), hukommelsesproblemer, fatigue, konditionstræning, styrketræning, balancetræning og hverdagsaktiviteter. Indsatserne skal ses som del af den samlede indsats til persongruppen.

Anbefalingerne er faglig rådgivning og henvender sig både til sundhedspersoner, der beskæftiger sig med ergoterapi og fysioterapi til voksne med multipel sklerose, planlæggere og beslutningstagere i regioner og kommuner samt personer med multipel sklerose. 

4. juni 2015: Rettelse foretaget i bilag 10: Arbejdsgruppen, følgegruppen og peer reviewere

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

Overblik evidensprofiler

Arbejdsgruppen, følgegruppen, peer-reviewere

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

Risk of bias

PICO 1-7 (pdf)

PICO 1 (pdf)

PICO 2 (pdf)

PICO 3 (pdf)

PICO 4 (pdf)

PICO 5 (pdf)

PICO 6 (pdf)

PICO 7 (pdf)

Søgestrategi

Søgeprotokol

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for PICO 1-7