xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhed og sygelighed blandt socialt udsatte borgere

14 MAR 2008

Analyse af SUSY data om arbejdsløse med kort eller ingen uddannelse, førtidspensionister samt kontanthjælpsmodtagere og personer under revalidering

Denne rapport præsenterer en sundhedsprofil, der beskriver forekomsten og fordelingen af sundhed og sygelighed blandt udvalgte grupper af socialt udsatte.

Sundhed og sygelighed blandt socialt udsatte borgere

Rapporten var et led i Sundhedsstyrelsens projekt Lighed i sundhed, 2006-2009.

Formålet med projektet var at skabe ny viden om, hvordan kommunerne kan skabe et sundhedsfremmende miljø, der kan understøtte socialt udsatte borgere i en sund livsstil. Projektet rettede sig mod: førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse faglærte og ufaglærte.

Baggrunden for indsatsen var, at socialt udsatte grupper har højere sygelighed og dødelighed end andre grupper. Målet med denne indsats var at skabe viden på området og at udvikle metoder og redskaber til arbejdet i kommunerne.

I samarbejdet med Sundhedsstyrelsen deltog 6 kommuner:

  • Gladsaxe
  • Greve
  • Jammerbugt
  • København
  • Odense
  • Vordingborg 

Der var afsat 6 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009.

Udgivelser fra projekt Lighed i Sundhed

Borgerrettet forebyggelse i kommunen - Rågivning fra Sundhedsstyrelsen

Borgerrettet forebyggelse i kommunen - status og udfordringer

Borgerrettet forebyggelse og lighed i sundhed - planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper

Lighed i sundhed - sundhedsfremme og forebyggelse målrettet borgere uden for arbejdsmarket

Socialt udsatte borgeres sundhed - motivation, barrierer og muligheder

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen

Sundhed i sociale tilbud  - til voksne med særlige behov

Sundhed og sygelighed blandt socialt udsatte borgere - analyse af SUSY data om sundhed hos arbejdsløse med kort eller ingen uddannelse, førtidspensionister samt kontanthjælpsmodtagere og personer under revalidering

Sundhed og udsatte borgere - Inspiration til kommunen

Tværgående evaluering af Lighed i sundhed - en erfaringsopsamling fra udviklingsprojekter i seks kommuner

Tænk sundhed - Inspiration og ideer til mere lighed i sundhed