xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forebyggelse af rygning

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række materialer til kommuner og fagfolk, der gerne vil arbejde med at forebygge rygning. 

Danmark har tiltrådt WHO’s rammekonvention for tobakskontrol (Framework Convention on Tobacco Control eller FCTC) sammen med i alt 173 andre lande.

Det betyder, at vi har forpligtet os til at arbejde med de mest effektive instrumenter for at begrænse brugen af tobak, det vil sige både cigaretter, piber, snus og tyggetobak mv. Det drejer sig om:

  • Høje afgifter/priser på tobak
  • Forbud mod reklamer for tobak 
  • Røgfri miljøer på arbejdspladser og offentlige steder 
  • Omfattende informationsindsats – herunder undervisning 
  • Store advarsler på tobaks-/cigaretpakninger 
  • Behandlingstilbud for afhængighed af tobak – det vil sige rygestoptilbud

Den største effekt af det tobaksforebyggende arbejde ses, når der iværksættes indsatser både centralt og lokalt, når de er flerstrengede, det vil for eksempel sige, når der samtidigt arbejdes på tværs af forvaltninger og sektorer med forskellige metoder og forebyggelsesindsatser, og når indsatserne spiller sammen. Elementerne i en effektiv tobaksforebyggelse er:

  1. Fremme af rygestop
  2. Fremme af røgfri miljøer
  3. Forebyggelse af rygestart
Opdateret 27 MAJ 2019