xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Unge og rygning. Inspirations­katalog

Rygning fylder stadig meget hos danske unge. Det viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2015.

VIDEN OG INSPIRATION 12 APR 2016

Rygning fylder stadig meget hos danske unge. Det viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2015. Her svarer 46 procent og 57 procent af alle elever på henholdsvis gymnasier og erhvervsuddannelser, at de ryger enten lejlighedsvis eller dagligt. Langt over halvdelen vil gerne stoppe igen. Det er derfor vigtigt at have indsatser målrettet unge, både med fokus på at undgå rygestart og på hvordan de unge kan få hjælp til et rygestop.

Unge og rygning. Inspirationskatalog


Kataloget skal inspirere til arbejdet med unge og rygning i kommunen. Inspirationen bygger på de erfaringer, der er samlet i forbindelse med et satspuljeprojekt Rygning – Skod det nu og på generel viden om implementering.

Sammen med de anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak, som vedrører unge, giver kataloget et samlet overblik over, hvordan den kommunale tobaksforebyggende indsats målrettet unge kan tilrettelægges via en flerstrenget indsats. Kataloget indeholder blandt andet inspiration til at omsætte anbefalingerne fra forebyggelsespakken til praksis.

Kataloget er målrettet den kommunale medarbejder, der er ansvarlig for at koordinere og løfte arbejdet med unge og rygning. Kataloget kan også med fordel læses af de skoler og uddannelsesinstitutioner, der samarbejder med kommunen om en tobaksforebyggende indsats.

Se desuden

Rygning - Skod Det Nu - slutevaluering