xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelses­pakke - Tobak

Rygning er den vigtigste forebyggelige årsag til tab af gode leveår. Formålet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak er at understøtte kommunernes arbejde med at forebygge rygning og anden brug af tobak og nikotinholdige produkter, fremme røgfri miljøer og støtte borgere, der allerede ryger, til et rygestop.

ANBEFALINGER 20 APR 2018

Mennesker, der ryger, har ringere helbred, er oftere er afhængige af hjælp i deres sidste leveår, får oftere førtidspension og har generelt dårligere selvrapporteret helbred. For samfundet medfører rygning derfor store udgifter til behandling og pleje. Der er desuden produktionstab på grund af øget sygefravær, flere tilfælde af førtidspension samt tidlig død.

Formålet med forebyggelsespakken om tobak er at understøtte kommunens arbejde med at forebygge rygning og anden brug af tobak og nikotinholdige produkter, fremme røgfrie miljøer og støtte borgere, der allerede ryger, til et rygestop. Anbefalingerne er baseret på den bedste tilgængelige viden på området, herunder videnskabelig litteratur, rapporter, evalueringsrapporter, erfaringsopsamlinger og best practice fra ind- og udland. Anbefalingerne gælder som udgangspunkt også e-cigaretter og røgfri tobak, herunder tyggetobak og snus.

Elementerne i en effektiv tobaksforebyggelse er: 

  • Fremme af rygestop 
  • Fremme af røgfrie miljøer 
  • Forebyggelse af rygestart

Den største effekt af det tobaksforebyggende arbejde ses, når der iværksættes indsatser både centralt og lokalt, når de er flerstrengede, dvs. fx når der samtidigt arbejdes på tværs af forvaltninger og sektorer med forskellige metoder og forebyggelsesindsatser, og når indsatserne spiller sammen.

Anbefalingerne i denne pakke gælder som udgangspunkt også e-cigaretter og røgfri tobak, herunder tyggetobak og snus. 

This report in English: Health Promotion Package Tobacco 

Som en introduktion til arbejdet med forebyggelse har Sundhedsstyrelsen udarbejdet publikationen Kommunens arbejde med forebyggelsespakkerne.

Serien af forebyggelsespakker

Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til kommunal sundhedsfremme og forebyggelse af høj kvalitet. Forebyggelsespakkerne kan bruges til at prioritere og planlægge indsatsen i kommunerne.

Serien af forebyggelsespakker omhandler følgende temaer:

Som en introduktion til arbejdet med forebyggelse har Sundhedsstyrelsen udarbejdet publikationen Kommunens arbejde med forebyggelsespakkerne.