Engelsk

Personale og arbejdsgiveres ansvar i sundheds- og ældresektoren for at hindre smittespredning med COVID-19

Dette dokument beskriver, hvordan personale der arbejder på sygehus, i almen praksis, i hjemmesygepleje mv. skal forholde sig, hvis de kommer i nær kontakt med en person, der er bekræftet smittet med COVID-19.

TIL PERSONALE I SUNDHEDS- OG ÆLDRESEKTOREN 14 MAR 2020

Alt personale på sundheds- og ældreområdet, der har direkte kontakt med patienter/borgere, er omfattet af skrivelsen.

Endvidere beskrives det ansvar, der i den forbindelse påhviler arbejdsgivere, til at sikre, at personale med symptomer på luftvejsinfektioner ikke smitter patienter/borgere.

Se alle materialer om coronavirus/COVID-19