xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Håndtering af COVID-19: Arbejdsgiveres og personales ansvar for at hindre smittespredning på sundheds-, ældre- og socialområdet

Denne skrivelse beskriver det ansvar, der påhviler arbejdsgivere og medarbejdere på hospitaler, plejecentre, sociale botilbud mv. for at hindre smittespredning med COVID-19.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 23 MAR 2021

20. august 2021: Materialet er ikke opdateret efter nyeste anbefalinger for afstand. Se COVID-19: Forebyggelse af smittespredning for gældende afstandsanbefaling.

 Denne vejledning beskriver det ansvar, der påhviler arbejdsgivere og personale på hospitaler, plejecentre, hjemmeplejen, sociale botilbud mv. for at hindre smittespredning med COVID-19. Alle arbejdsgivere og personale på sundheds-, ældre- og socialområdet, der har direkte kontakt med patienter/borgere, er omfattet.

Retningslinjen er opdateret, så den svarer til de andre eksisterende retningslinjer. 

Opdateret 19. marts 2021
 • Alle punkter er opdateret ift. gældende lovgivning og vejledninger.
 • Nyt punkt om udbrudshåndtering og smitteopsporing.
 • Nyt punkt om sikre trygge rammer for personale i øget risiko for alvorligt forløb.
 • Nyt punkt om arbejdsgivers ansvar ift. at sikre smitteforebyggende rammer.


Opdateret 06. april 2020
T
eksten er revideret væsentligt, bl.a. omfatter den nu også indsatser for socialt udsatte og titlen er derfor også ændret. Desuden er følgende omkring arbejdsgiveres og ledelses ansvar udspecificeret:

 • Ansvar for at sikre, at personale er bekendt med relevante retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen
 • Ansvar for at sikre identificering af patienter/borgere med mistanke om COVID-19
 • Ansvar for at sikre isolation af patienter/borgere med mistanke om COVID-19
 • Ansvar for at sikre tilgængelighed af og instruktion i brug af værnemidler
 • Ansvar for at sikre forsvarlige generelle hygiejniske forhold
 • Ansvar for at sikre, at personale med mulig COVID-19 ikke opholder sig på arbejdspladsen

Desuden er det specificeret, hvor ledelsen kan få yderligere vejledning. Personale har ansvar for at udvise opmærksomhed på symptomer på COVID-19 og undlade at møde på arbejde/forlade arbejdspladsen hvis dette opstår.

Opdateret 31. marts 2020

 • Teksten er revideret væsentligt, bl.a. omfatter den nu også indsatser for socialt udsatte og titlen er ændret. 

Oprettet 14. marts 2020

Hvis det ikke er den senest version af retningslinjerne, du får, kan du forsøge at trykke CTRL+F5, når du har dokumentet åbent eller rydde din browserhistorik


Se alle materialer om coronavirus/COVID-19