xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Sundhedsstyrelsen udgiver en opdateret national klinisk retningslinje om udredning og behandling af ADHD hos børn og unge i alderen 6-18 år.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 19 OKT 2020

Sundhedsstyrelsen udgiver en opdateret national klinisk retningslinje om udredning og behandling af ADHD hos børn og unge i alderen 6-18 år.

Retningslinje 

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge - MAGICapp (magicapp.org)

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge PDF 

Quick guide

Quick Guide, NKR ADHD børn og unge (pdf)

English version

Quick Guide, National clinical guideline for the assessment of ADHD in children and young people (pdf) (2018)

Om retningslinjen

Børn og unge med ADHD har typisk vanskeligt ved at fastholde opmærksomheden, er ofte hyperaktive og handler impulsivt. Lidelsen påvirker både udvikling og trivsel i de unge år og kan have konsekvenser ind i voksenlivet. Formålet med behandlingen af ADHD er både at øge den almene tilstand og trivsel samt at sikre at barnet eller den unge, på trods af en ADHD diagnose, har samme muligheder for en positiv udvikling som sine jævnaldrende.

Retningslinjen blev opdateret i 2018, eftersom det blev vurderet, at der var kommet ny evidens på udvalgte emner, siden den oprindelige publicering i 2014. Opdateringen af retningslinjen har forbedret det videnskabelige grundlag for de enkelte anbefalinger og afspejler nu den nyeste viden inden for området. Hertil er der bl.a. inkluderet studier fra en nylig udgivet engelsk retningslinje vedrørende ADHD (NICE juni 2018), hvormed det videnskabelige grundlag er samstemt med internationale retningslinjer på området.

Retningslinjen indeholder anbefalinger for udvalgte kliniske problemstillinger, og kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger, forløbsbeskrivelser mv. på området.

Retningslinjen indeholder anbefalinger for følgende udvalgte emner: 

 • Brug af rating scales 
 • Direkte observation i udredningen 
 • Tilskud af flerumættede fedtsyrer (opdateret 2018)
 • Diæter uden farvestoffer
 • Diæter uden sukker
 • Computerbaseret kognitiv træning (opdateret 2018)
 • Social færdighedstræning (opdateret 2018)
 • Forældretræning (opdateret 2018)
 • Methylphenidat (opdateret 2018)
 • Atomoxetin (opdateret 2018)
 • Lisdexamfetamine/dexamfetamine (opdateret 2018)
 • Methylphenidat versus atomoxetin (opdateret 2018)
 • Atomoxetine versus lisdexamfetamine/dexamfetamine (opdateret 2018)
 • Medicinpauser
 • Medicinsk behandling kombineret med ikke-medicinsk behandling

Høring

Høringsnotat, NKR ADHD hos børn og unge (pdf)

Samlede høringssvar inkl. peer review (pdf)

Se høringsversion på høringsportalen

Kommissorium for NKR

Kommissorium for nationale kliniske retningslinjer for ADHD børn og unge (pdf)

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Baggrundsmateriale

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen

Flowchart, NRK ADHD børn og unge, 2018 udgaven(pdf)

Flowcharts, NKR ADHD børn og unge, 2014 udgaven (pdf)

AGREE

AGREE vurdering­2014 udgaven (pdf)

AGREE vurdering­2018 udgaven (pdf)

AMSTAR

AMSTAR vurdering­2014 udgaven (pdf)

AMSTAR vurdering­2018 udgaven (pdf)

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

Pdf

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Amfetaminer, 2018 (pdf)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Atomoxetine versus Amfetaminer, 2018 (pdf)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Atomoxetine versus Methylphenidat, 2018 (pdf)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Atomoxetine, 2018 (pdf)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Computerbaseret kognitiv terapi, 2018 (pdf)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Flerumættede fedtsyre, 2018 (pdf)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Forældretræning, 2018 (pdf)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Observationelle studier, Methylphenidat, 2018 (pdf)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Randomiseret studier, Methylphenidat, 2018 (pdf)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Social færdighedstræning, 2018 (pdf)

RevMan5 til databrug

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Amfetaminer, 2018 (rm5)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Atomoxetine versus Amfetaminer, 2018 (rm5)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Atomoxetine versus Methylphenidat, 2018 (rm5)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Atomoxetine, 2018 (rm5)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Computerbaseret kognitiv terapi, 2018 (rm5)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Forældretræning, 2018 (rm5)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Observationelle studier, Methylphenidat, 2018 (rm5)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Randomiseret studier, Methylphenidat, 2018 (rm5)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Socialfærdighedstræning, 2018 (rm5)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Flerumættede fedtsyre 2018 (rm5)

Søgeprotokoller

Søgeprotokol, NKR ADHD børn og unge, Guidelines, 2018 (pdf)

Søgeprotokol, NKR ADHD børn og unge, Primære studier, 2018 (pdf)

Ekskluderede studier

Ekskluderede studier, NKR ADHD børn og unge, Amfetaminer, 2018 (pdf)

Ekskluderede studier, NKR ADHD børn og unge, Atomoxetine versus Amfetaminer, 2018 (pdf)

Ekskluderede studier, NKR ADHD børn og unge, Atomoxetine, 2018 (pdf)

Ekskluderede studier, NKR ADHD børn og unge, Computerbaseret kognitiv terapi, 2018 (pdf)

Ekskluderede studier, NKR ADHD børn og unge, Flerumættede fedtsyre, 2018 (pdf)

Ekskluderede studier, NKR ADHD børn og unge, Flerumættede fedtsyre, 2018 (pdf)

Ekskluderede studier, NKR ADHD børn og unge, Forældretræning, 2018 (pdf)

Ekskluderede studier, NKR ADHD børn og unge, Methylphenidat, 2018 (pdf)

Ekskluderede studier, NKR ADHD børn og unge, Socialfærdighedstræning, 2018 (pdf)

Baggrundsmateriale

Bilag 2018

Flowchart, NRK ADHD børn og unge, 2018 udgaven(pdf)

AGREE vurdering­2018 udgaven (pdf)

AMSTAR vurdering­2018 udgaven (pdf)

Ekskluderede studier (pdf):

Ekskluderede studier, NKR ADHD børn og unge, Amfetaminer, 2018 (pdf)

Ekskluderede studier, NKR ADHD børn og unge, Atomoxetine versus Amfetaminer, 2018 (pdf)

Ekskluderede studier, NKR ADHD børn og unge, Atomoxetine, 2018 (pdf)

Ekskluderede studier, NKR ADHD børn og unge, Computerbaseret kognitiv terapi, 2018 (pdf)

Ekskluderede studier, NKR ADHD børn og unge, Flerumættede fedtsyre, 2018 (pdf)

Ekskluderede studier, NKR ADHD børn og unge, Flerumættede fedtsyre, 2018 (pdf)

Ekskluderede studier, NKR ADHD børn og unge, Forældretræning, 2018 (pdf)

Ekskluderede studier, NKR ADHD børn og unge, Methylphenidat, 2018 (pdf)

Ekskluderede studier, NKR ADHD børn og unge, Socialfærdighedstræning, 2018 (pdf)

Metaanalyser og risk of bias-vurderunger (pdf og RevMan5 – til databrug):

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Amfetaminer, 2018 (pdf)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Atomoxetine versus Amfetaminer, 2018 (pdf)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Atomoxetine versus Methylphenidat, 2018 (pdf)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Atomoxetine, 2018 (pdf)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Computerbaseret kognitiv terapi, 2018 (pdf)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Flerumættede fedtsyre, 2018 (pdf)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Forældretræning, 2018 (pdf)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Observationelle studier, Methylphenidat, 2018 (pdf)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Randomiseret studier, Methylphenidat, 2018 (pdf)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Social færdighedstræning, 2018 (pdf)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Amfetaminer, 2018 (rm5)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Atomoxetine versus Amfetaminer, 2018 (rm5)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Atomoxetine versus Methylphenidat, 2018 (rm5)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Atomoxetine, 2018 (rm5)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Computerbaseret kognitiv terapi, 2018 (rm5)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Forældretræning, 2018 (rm5)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Observationelle studier, Methylphenidat, 2018 (rm5)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Randomiseret studier, Methylphenidat, 2018 (rm5)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Socialfærdighedstræning, 2018 (rm5)

Metaanalyse, NKR ADHD børn og unge, Flerumættede fedtsyre 2018 (rm5)

Søgeprotokoller

Søgeprotokol, NKR ADHD børn og unge, Guidelines, 2018 (pdf)

Søgeprotokol, NKR ADHD børn og unge, Primære studier, 2018 (pdf)