xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

National klinisk retningslinje: ADHD

Sundhedsstyrelsen udgiver hermed en national klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge.

23 MAJ 2014

Sundhedsstyrelsen udgiver hermed en national klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge.

Retningslinjen stiller skarpt på udvalgte områder indenfor udredning og behandling, og anbefalingerne er blot en del af en samlet tværfaglig indsats over for børn og unge diagnosticeret med ADHD.

Retningslinjen beskriver blandt andet, hvad en god udredning bør indeholde med henblik på at sikre, at børn og unge mistænkt for at have ADHD sikres en grundig, tværfaglig udredning. 

Målgruppen for retningslinjen

Den nationale kliniske retningslinje er faglig rådgivning og retter sig primært til sundhedsprofessionelle, der er involveret i udredning af børn og unge for ADHD. Patienter, familier til børn og unge med ADHD, beslutningstagere og andre med interesse for området kan også orientere sig i retningslinjen. 

Retningslinjen retter sig ikke mod pædagogiske, psykosociale beslutninger og lignende, der træffes i for eksempel skoler og tilsvarende organisationer.

Om ADHD

ADHD er den hyppigste psykiatriske diagnose blandt børn og unge. I Danmark har der været en stor stigning i antallet af børn, der på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger er registreret med diagnosen ADHD, fra cirka 1.000 børn og unge i 2001 til cirka 8.000 i 2011. Tallet er et minimumstal, idet de børn og unge, der får diagnosen uden for sygehusvæsenet, ikke er medregnet. 

I samme periode har der ligeledes været en stigning i forbruget af ADHD-medicin til børn og unge, og i 2010 blev 1,56 procent af alle børn og unge under 18 år behandlet med ADHD-medicin. Der er dog væsentlige regionale forskelle i forbruget af ADHD-medicin.

Om retningslinjen

Den nationale kliniske retningslinje tager afsæt i en systematisk gennemgang af litteraturen og evidensen på udvalgte dele af området og kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger med videre på området. 

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Links

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge - med fokus på diagnoserne ”Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed” og ”Opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet” i henhold til ICD-10

Quickguide til den Nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge