xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Brug af mundbind

Mundbind kan være et supplement til forebyggelse af smitte, når det bruges korrekt og sammen med øvrige smitteforebyggende anbefalinger. Hav altid håndsprit og et mundbind med, så du kan tage det på, hvis det bliver nødvendigt.

Om mundbind

1. Hvornår skal du bruge mundbind?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der bruges mundbind i følgende situationer:

 • Hvis du er smittet med ny coronavirus, har symptomer eller er nær kontakt og undtagelsesvist er nødt til at bryde selvisolation og bevæge dig ud, fx i forbindelse med test eller lægebehandling.
 • Når du skal testes for ny coronavirus, både ved PCR-test og antigentest og uanset om du testes grundet mistanke om smitte eller screening, fx med henblik på at få et Coronapas.
 • I venteværelset ved almen praksis, vagtlægen og øre/næse/hals speciallægepraksis, da der her kan være personer med luftvejssymptomer.
 • Hvis du deltager i store og ukontrollerbar forsamlinger, fx en demonstration eller ved større forsamlinger i indelukkede rum med dårlig ventilation.
 • Hvis du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, ikke er færdigvaccineret, og befinder dig i en situation, hvor det kan være svært at holde afstand, kan du som ekstra beskyttelse overveje at anvende mundbind.
 • Hvis du skal besøge en person i øget risiko, som du ikke deler husstand med og som ikke er færdigvaccineret, fx en person, der bor i en plejebolig. Her kan overvejes brug af mundbind, hvis det ikke er muligt at holde afstand
 • Hvis du har svært nedsat immunforsvar, fx grundet transplantation, hæmatologiske sygdomme (fx CLL, nogle typer lymfom m.fl.) og visse primære immundefekter, kan man have nedsat effekt af vaccinen, og mundbind kan fungere som en ekstra beskyttelse, når du befinder dig i en situation, hvor det kan være svært at holde afstand.
Du kan finde flere oplysninger om brug af mundbind og visir på hjemmesiden coronasmitte.dk.
 
Husk at kommunerne udleverer gratis mundbind til personer, der ikke selv har mulighed for at anskaffe sig mundbind. Kontakt din kommune eller din lokale Borgerservice, for at høre mere om dette tilbud.

2. Hvordan bruger du mundbind korrekt?

Mundbind skal anvendes korrekt. Bruger du det forkert, risikerer du at sprede virus og bakterier til dig selv og andre.

Sådan bruger du mundbind korrekt:

 • Vask hænder eller brug håndsprit før brug.
 • Find forsiden. Ved engangsmundbind er det som regel den farvede side.
 • Tag mundbindet på ved at holde i øreelastikkerne. Sørg for, at mundbindet slutter tæt til dit ansigt (næse, kinder og hage).
 • Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt.
 • Tag mundbindet af ved at tage fat i elastikkerne og smid det straks ud i en skraldespand. Læg det i en pose, indtil du er i nærheden af en skraldespand, eller hvis du skal genanvende det efter helt kortvarig brug. Stofmundbind lgges i en pose og vaskes ved 60 grader.
 • Vask hænder eller brug håndsprit efter brug.

Se filmen

Sådan bruger du mundbind 

 

3. Hvilken type mundbind skal du bruge?

Vælger du et engangsmundbind, skal du kigge efter, om det er af medicinsk eller kirurgisk kvalitet, dvs. det skal være CE-mærket. Et type I-mundbind, er tilstrækkeligt at benytte for alle borgere i det offentlige rum. Type II-mundbind og åndedrætsværn (FFP2, FFP3 m.v.) anbefales forbeholdt personale  i sundheds- og ældresektoren.

I følgende situationer anbefaler vi at du anvender et CE-mærket mundbind, fx et type I-engangsmundbind:

 • Hvis du er smittet eller i risiko for at være smittet med ny coronavirus og undtagelsesvist er nødt til at bryde din selvisolation.
 • Hvis du har svært nedsat immunforsvar, fx grundet transplantation, hæmatologiske sygdomme (fx CLL, nogle typer lymfom m.fl.) og visse primære immundefekter, kan man have nedsat effekt af vaccinen, og mundbind kan fungere som en ekstra beskyttelse, når du befinder dig i en situation, hvor det kan være svært at holde afstand.
 • Hvis du bruger mundbind, fordi du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19.
 • Hvis du skal være sammen med en person i øget risiko. 

For information om forskellige typer af mundbind, se Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Ansigtsvisir kan være et alternativ til mundbind i særlige situationer for personer, der ikke kan anvende et mundbind, eller hvor det er vigtigt at andre kan se dit ansigt. Et visir slutter ikke lige så tæt om dit ansigt som et mundbind, og kvaliteten kan variere, hvilket kan påvirke, hvordan det beskytter dig og andre. Visiret bør dække og sidde tæt til ansigtet.  

 

4. Skal børn bruge mundbind?

Børn under 12 år er generelt undtaget fra at bære mundbind.

Sundhedsstyrelsen fraråder dog ikke decideret mundbind til børn - det vigtige er blot, at mundbindet ikke sidder for løst på barnets ansigt, og at barnet selv kan tage det af og på og forstår at bære det korrekt. Dette vil typisk være børn, som er kommet et par år op i skolealderen.

Er du forælder til et barn under 12 år, som ikke kan bruge mundbind, kan du i stedet hjælpe dit barn med at have rene hænder, og du kan holde øje med, om dit barn får symptomer på COVID-19. 

Små børn bør ikke bruge mundbind, da der kan være risiko for kvælning.

Se filmen

Om børn og andre, hvor brug af mundbind kan være svært

 

5. Hvem er undtaget fra at bruge mundbind?

Mundbind bør kun bruges af personer, der forstår at bære det korrekt og selv kan tage det af og på. Børn under 12 år er undtaget fra at bruge mundbind. 

Mundbind eller visir kan også fjernes eller undlades, hvis der er en god grund til det, fx:

 • Ved kortvarig indtagelse af mad og drikke.
 • Under samtale med personer, der skal mundaflæse. 
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser fx ved KOL eller angst 
 • Hvis politiet skal foretage identifikation. 
 • Hvis børn/unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.  
 • Hvis mundbindet giver betydelig ubehag fx vejrtrækningsgener, forværrer allergi, giver eksem eller forværrer anden hudsygdom.
 • Fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner. Dette kan være personer med fx nedsat syns- eller høreevne, udviklingshæmning, lammelser, hjerneskade, demens eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, fx fordi at mundbindet ikke slutter tæt, ikke kan anvendes efter hensigten eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner såsom mundbetjent kørestol mv.  
   

Læs mere på coronasmitte.dk

Husk, at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind, og at årsagen ikke altid er synlig.

Der skal ikke forelægges dokumentation, som fx en lægeerklæring, for at en person af den ene eller anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir, og der er ikke et krav om dokumentation. Vi anbefaler, at personer der af ovenfor nævnte grunde ikke anvender mundbind eller visir, ikke bortvises eller bliver nægtet adgang.
Tvivlen bør altid komme den enkelte til gode.

Sundhedsstyrelsen har lavet et badge til de borgere, der gerne vil signalere, at de er fritaget for at bære mundbind/visir. Læs mere om badges.  

Se filmen

Om børn og andre hvor brug af mundbind kan være svært

 
Opdateret 11 AUG 2021