xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Brug af mundbind

Mundbind kan være et supplement til forebyggelse af smitte, når det bruges korrekt og sammen med øvrige smitteforebyggende anbefalinger. Hav altid håndsprit og et mundbind med, så du kan tage det på, hvis det bliver nødvendigt. Vær desuden opmærksom på steder, hvor der er indført krav om mundbind eller visir.

Ikon - mundbind

Husk at mundbind ikke kan erstatte de generelle råd. Det er derfor vigtigt, at du fortsat overholder rådene, selv om du bærer mundbind, og at du bruger det korrekt. Forkert brug kan øge risikoen for smittespredning.

Læs pjecerne

Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind

Brug af mundbind i det offentlige rum - dokumentation og anbefalinger

Om mundbind

1. Hvornår skal du bruge mundbind?

I Danmark anvendes mundbind følgende steder og i følgende situationer: 

 • I den kollektive trafik mv., herunder i tog, busser, taxaer, færger, samt på stationsområder og stoppesteder m.v. er mundbind et krav.
 • På serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, er mundbind et krav.
 • I detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader, steder, hvor der sælges take-away mad m.v., er mundbind et krav.
 • I lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler mv. samt jobcentre og borgerservice, er mundbind et krav.
 • I lokaler, hvor folkekirken og trossamfund uden for folkekirken gennemfører aktiviteter, er mundbind et krav.
 • På institutioner, der gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser, voksen- og efteruddannelser, videregående uddannelser, Folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler, køreskoler, der gennemfører teoriundervisning, samt folkehøjskoler m.v., er mundbind et krav.
 • På offentlige og private sygehuse og klinikker, klinikker m.v. i praksissektoren, kommunale sundhedstilbud, kommunale og private plejecentre og plejeboliger, aflastningspladser samt en række anbringelsessteder og botilbud på socialområdet, er mundbind et krav.
 • Under afviklingen af praktiske køreprøver, vejledende helbredsmæssige køretest og ved afsluttende prøver i kørsel, når man befinder sig et køretøj med andre, er mundbind et krav.
 • Når personer, der er smittet eller i risiko for at være smittet med ny coronavirus og undtagelsesvist er nødt til at bryde selvisolation og bevæge sig ud, fx i forbindelse med test, anbefales mundbind.
 • Når personer i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, befinder sig i en situation, hvor de eller andre omkring dem kan have svært ved at holde 2 meters afstand, fx ved en fejring, kan der som ekstra beskyttelse overvejes at anvende mundbind.
 • Når personer, skal besøge en person i øget risiko, som de ikke deler husstand med, fx en person, der bor i en plejebolig. Her kan overvejes brug af mundbind, hvis det ikke er muligt at holde minimum 2 meters afstand på grund af pleje og fysisk omsorg.
 • Ved store forsamlinger, fx demonstrationer og optog, hvor det kan være svært at holde afstand, anbefales mundbind.
 • Når tæt ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås, anbefales mundbind.

Du kan finde den fulde oversigt over, hvor det er et lovkrav at anvende mundbind eller visir på hjemmesiden: coronasmitte.dk

Husk at kommunerne udleverer gratis mundbind til personer, der ikke selv har mulighed for at anskaffe sig mundbind. Kontakt din kommune eller din lokale Borgerservice, for at høre mere om dette tilbud.

 

2. Hvordan bruger du mundbind korrekt?

Mundbind skal anvendes korrekt. Bruger du det forkert, risikerer du at sprede virus og bakterier til dig selv og andre.

Sådan bruger du mundbind korrekt:

 • Vask hænder eller brug håndsprit før brug.
 • Find forsiden. Ved engangsmundbind er det som regel den farvede side.
 • Tag mundbindet på ved at holde i øreelastikkerne. Sørg for, at det sidder tæt til dit ansigt og dækker både næse og mund.
 • Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt.
 • Tag mundbindet af ved at tage fat i elastikkerne og smid det straks ud i en skraldespand. Læg det i en pose, indtil du er i nærheden af en skraldespand, eller hvis du skal genanvende det efter helt kortvarig brug. Stofmundbind lgges i en pose og vaskes ved 60 grader.
 • Vask hænder eller brug håndsprit efter brug.

Se filmen

Sådan bruger du mundbind 

 

3. Hvilken type mundbind skal du bruge?

Vælger du et engangsmundbind, skal du kigge efter, om det er af medicinsk eller kirurgisk kvalitet, dvs. det skal være fabriksfremstillet og CE-mærket, og gerne med elastikker til ørerne frem for snore, der skal bindes, da det gør det lettere at bruge korrekt. Et type I-mundbind, er tilstrækkeligt at benytte for alle borgere i det offentlige rum. Type II-mundbind og åndedrætsværn (FFP2, FFP3 m.v.) anbefales forbeholdt personale  i sundheds- og ældresektoren.

I følgende situationer, anbefaler vi at du anvender et fabriksfremstillet CE-mærket mundbind, fx et type I-engangsmundbind:

 • Hvis du er smittet eller i risiko for at være smittet med ny coronavirus og undtagelsesvist er nødt til at bryde din selvisolation.
 • Hvis du bruger mundbind,fordi du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19.
 • Hvis du skal være sammen med en person i øget risiko.

I øvrige situationer kan du anvende et ikke CE-mærket stofmundbind af god kvalitet som alternativ til CE-mærkede mundbind.

For information om forskellige typer af mundbind, se Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Ansigtsvisir kan være et alternativ til mundbind i særlige situationer for personer, der ikke kan anvende et mundbind, eller hvor det er vigtigt at andre kan se dit ansigt. Et visir slutter ikke lige så tæt om dit ansigt som et mundbind, og kvaliteten kan variere, hvilket kan påvirke, hvordan det beskytter dig og andre. Visiret bør helst dække enten både mund, næse og øjne, eller som minimim både næse og mund, og sidde tæt til ansigtet. 

Læs pjecen

Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind

Se filmene

Valg af mundbind

Sy dit eget mundbind

 

4. Genanvendelse af mundbind ved korterevarende brug

Generelt bør engangsmundbind kasseres, og stofmundbind bør vaskes, efter brug.

Ved korterevarende brug, fx hvis du skal på toilettet på en restaurant, hvis du skal ind i flere butikker lige efter hinanden, når du har pauser under en undervisningsdag eller hvis du skal køre et enkelt stop med bussen, kan du dog genanvende mundbindet. Du kan også tage det til side kortvarigt – fx for at tage en mundfuld vand – uden at det skal skiftes eller kasseres, hvis du følger disse forholdsregler:

 • Skift altid mundbind, hvis det bliver vådt, snavset eller du har rørt meget ved det, da det bliver mere gennemtrængeligt og kan miste dets effekt. 
 • Du bør ikke have samme mundbind på i mere end i 4 timer.
 • Tag altid mundbind af og på ved at holde i øreelastikkerne og rør ikke ved selve mundbindet.
 • Rør aldrig mundbindet under brug.
 • Sprit altid hænder før du tager mundbind på og efter, du har det taget det af.
 • Hvis et mundbind skal genbruges efter kortvarigt brug, så opbevar det beskyttet i fx en plasticpose (frysepose eller lignende). Læg det ikke på et bord eller en stol, hvor det kan forurene overflader eller andre genstande, eller blive forurenet af virus som kan være på fx bordet.
 • Undgå at have mundbindet siddende under hagen, i panden eller at bære det i hånden eller om armen, når du ikke bruger det, hvis du får det varmt eller skal have luft. Tag det i stedet helt af, og opbevar det fx i en lille frysepose eller lignende.
 • Engangsmundbind skal kasseres i en skraldespand – gerne med låg. Efterlad det ikke i fx toget, og smid det ikke på gaden. Stofmundbind skal vaskes ved 60 grader efter brug.
 • Mundbind må ikke deles med andre.

Hav altid flere mundbind på dig, så du kan udskifte det med et andet, når du har brugt det, eller hvis det bliver vådt eller beskidt.

Et visir kan som udgangspunkt anvendes en hel dag, og nogle typer kan vaskes og genbruges efter rengøring. Skift eller rens visiret, hvis det bliver synligt snavset eller vådt. Rør ikke ved visiret under brug og vask eller sprit hænderne af før og efter, du tager det på eller af.  

Læs pjecen

Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind 

 

5. Skal børn bruge mundbind?

I udgangspunktet er børn under 12 år undtaget fra kravet om at bære mundbind.

Sundhedsstyrelsen fraråder dog ikke decideret mundbind til børn - det vigtige er blot, at mundbindet ikke sidder for løst på barnets ansigt, og at barnet selv kan tage det af og på og forstår at bære det korrekt. Dette vil typisk være fra børn, som er kommet et par år op i skolealderen.

Børn kan også anvende stofmundbind efter samme anbefalinger som voksne. Er du forælder til et barn under 12 år, som ikke kan bruge mundbind, kan du i stedet hjælpe dit barn med at have rene hænder, og du kan holde øje med, om dit barn får symptomer på COVID-19. 

Små børn bør ikke bruge mundbind, da der kan være risiko for kvælning.

Se filmen

Om børn og andre, hvor brug af mundbind kan være svært

 

6. Hvem er undtaget for anbefalingerne om brug af mundbind?

Et mundbind må ikke medføre betydeligt ubehag for bæreren eller påvirke funktionsevnen. Mundbind skal som udgangspunkt kun bruges af personer, der forstår at bære det korrekt og selv kan tage det af og på.

Sundhedsstyrelsen har vurderet, at følgende personer kan undtages for krav om brug af mundbind:

 • Børn under 12 år.
 • Personer, der på grund af fysiske eller mentale forhold ikke kan bruge mundbind korrekt. Det kan være personer med fx nedsat syns- eller høreevne, lammelser, udviklingshæmning, demens, eller andet, der gør at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, fx fordi at mundbindet ikke slutter tæt, ikke kan anvendes efter hensigten eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner såsom fx mundbetjent kørestol.
 • Personer som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind. Det kan være personer som oplever, at mundbindet forværrer allergi, giver eksem eller anden hudsygdom. Det kan også være personer, hvor mundbindet kan give vejrtrækningsproblemer, eller forværre symptomer hvis man i forvejen har angst eller vejrtrækningsbesvær, fx KOL. Mundbind skal generelt fjernes, hvis der opstår svære gener og ubehag, som fx vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelse. 

Mundbind kan også fjernes helt eller delvist, hvis der er en god grund til det, fx 

 • Ved kortvarig indtagelse af mad og drikke.
 • Under samtale med personer, der skal mundaflæse. 
 • Hvis politiet skal foretage identifikation. 
 • Hvis børn/unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager, skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.  

Læs mere på coronasmitte.dk

Husk, at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind, og at årsagen ikke altid er synlig.

Der skal ikke forelægges dokumentation, som fx en lægeerklæring, for at en person af den ene eller anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir, og der skal ikke påkræves et krav om dette, hverken i kollektiv transport, på restauranter, butikker mv. Vi anbefaler ikke at personer der af ovenfor nævnte grunde ikke anvender mundbind eller visir, bortvises eller bliver nægtet adgang.

Sundhedsstyrelsen har lavet et badge til de borgere, der gerne vil signalere, at de er fritaget for at bære mundbind/visir. Læs mere om badges

Læs pjecen

Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind 

Se filmen

Om børn og andre hvor brug af mundbind kan være svært

 

7. Hvad kan du gøre, hvis dine briller dugger?

Hvis du bruger briller, kan du opleve, at brillerne dugger, når du bruger mundbind. Det kan være genererende for synet og kan øge risikoen for kontaktsmitte, hvis du gentagne gange rører ved dine briller. 

Vi har derfor samlet et par gode råd til, hvordan du kan undgå, at dine briller dugger:

 • Sørg for at vælge et mundbind, der kan sættes helt tæt om din næse, fx et mundbind med en metalstrip, som kan klemmes sammen rundt om næsen.
 • Rengør dine brilleglas med lidt lunkent vand og et par dråber opvaskemiddel hver morgen og aften.Tør dem derefter af med en mikrofiberklud. Sæbe reducerer risikoen for dug på brilleglassene.
 • Placer mundbindet så tæt på øjnene som muligt, og bær dine briller lidt længere nede på næsen. 
 

8. Hvad kan du gøre, hvis du bruger høreapparat eller skal kommunikere med en person, som er hørehæmmet?

Hvis du bruger høreapparat eller har et høretab, kan mundbind være en udfordring. Et mundbind med øreelastikker kan være svært at bruge, da det ikke kan sættes ordentligt fast, eller man kan risikere at tabe høreapparatet. Man kan derfor overveje at bruge et ansigtsvisir eller et mundbind som fæstnes uden brug af øreelastikker.

Mundbind kan desuden dæmpe lyden og gøre det svært at mundaflæse. I disse situationer er det vigtigt at være opmærksom på, at man omkring personer med hørenedsættelse så vidt muligt bør:

 • Undgå baggrundsstøj.
 • Tale højt, langsomt og tydeligt. 
 • Omformulere sætningen, hvis personen med hørenedsættelse ikke forstår hvad, man siger. 
 • Skifte til skriftlig kommunikation, fx til papir og blyant, eller til noteprogrammet på telefon, tablet eller lignende. 

Du kan finde flere gode råd på fx Høreforeningens hjemmeside.

 
Opdateret 21 JAN 2021