xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Buurtzorg-modellen

Svendborg Kommune

Støtte til livet

Opdateret 06 JAN 2023

Beskrivelse

Svendborg Kommune har i projekt ”støtte til livet” arbejdet med at ændre kulturen i samarbejdsprocesser og opgavetilrettelæggelse, så det sker med udgangspunkt i et borgerperspektiv fremfor i et systemperspektiv. Dette ved at organisere arbejdet i hjemmeplejesektioner i mindre teams og iværksættelse af praksisnære aktionslæringsforløb. I sektionerne er der indarbejdet en ny arbejdsgang for samarbejdet mellem visitationen og planlægger, hvor visitator har en fast ugentlig arbejdsdag i sektionen. Samtidig har planlægger fået visitationsrettigheder indenfor nærmere bestemte rammer. Den nye arbejdsgang mellem planlægger og visitator har vist en betydelig minimering af uhensigtsmæssig dokumentation og elektronisk kommunikation frem og tilbage til gavn for både planlægger og visitator. Derudover har visitators ugentlige tilstedeværelse i sektionen generelt fremmet samarbejdet mellem visitationen og sektionerne. Kommunen har samtidig arbejdet med en tværfaglig mødestruktur, som har understøttet den selvkoordinerende praksis, og som dels har sikret tidlige og forbyggende faglige interventioner og indsatser.

Erfaringer

  • Medarbejderne giver udtryk for, at de oplever deres arbejde som mere meningsfuldt og at det har betydning for deres faglige selvforståelse, at der er kommet et større fokus på borgerne.
  • Teamstrukturen har medført, at medarbejderne har fået et forum for fælles faglige refleksion, hvor de udveksler erfaringer og bruger hinandens viden om de enkelte borgere til at skabe en mere sammenhængende hverdag for borgerne.
  • Det handler ikke alene om at ændre organiseringen af arbejdet, men også om at være med til at flytte medarbejdernes faglige mindset fra et systemperspektiv til et borgerperspektiv.

 

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Gode råd

gode råd

  1. Det er væsentligt, at planlæggerne indgår i de faglige refleksioner sammen med de pågældende teams for at være med til at sikre et stærkt fokus på borgerperspektivet.
  2. Den organisatoriske kompleksitet kan stå i vejen for, at de enkelte teams i tilstrækkelig grad bliver selvkoordinerende, det er derfor vigtigt at se på, hvordan den organisatoriske kompleksitet kan nedbrydes ved at forenkle vilkårsrummet og udvide mulighedsrummet.
  3. Læring og deraf følgende adfærdsændring fremmes når det sker i tæt tilknytning til den daglige praksis, og når det sker med udgangspunkt i den enkelte borgersituation.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden