xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Små succeser gør en stor forskel i Svendborg

I Svendborg Kommune er vores fokus at lyse på de små forandringer og sætte fokus på de konkrete succeser hos borgerne og medarbejderne, som vi oplever i hverdagen. Og dem har der heldigvis været mange af i Projekt Støtte til livet.

Af projektleder Mejse Holstein og evaluator Steen Kabel, Svendborg Kommune

I Svendborg Kommune ser vi projektet som et kulturarbejde, der ikke alene handler om at ændre på organiseringen af arbejdet i hjemmeplejen. Det handler i høj grad også om at flytte medarbejdernes faglige mindset fra et systemperspektiv til et borgerperspektiv. Det er en udviklingsproces, der tager tid og til tider kan være udfordrende at arbejde med. Når man står midt i en travl hverdag kan det være svært at definere og dokumentere ændringer i kulturen.

Derfor har vi et stærkt fokus på de små forandringer og succeser, fordi de er drivkraften for medarbejderne. Det er i den gode, nære og værdige relation med borgerne, at medarbejderne henter deres motivation, energi og arbejdsglæde. Det er her, de oplever deres arbejde som meningsfuldt, fordi det er livsstøttende for de ældre borgere og deres pårørende.

En lille fortælling fra hverdagen

I denne video fortæller teamsupporter Lone Lauridsen en lille historie om, hvordan en medarbejderne bidrager til at skabe mening og øget livskvalitet for en borger i kommunen.

En fortælling fra Støtte til livet 

Denne fortælling illustrerer ganske fint, hvad det kan betyde, når en medarbejder har et særligt øje for borgerperspektivet – og at en lille indsats kan være med til at gøre en stor forskel i en borgers hverdag. Ved at have blik for, hvor meget det betyder for borgeren at få serveret en smørbirkes om morgenen med tandsmør, demonstrerer medarbejderen, at hun har et særligt blik for, hvordan hun kan være med til at give borgeren en god oplevelse, som samtidig er med til at fremme hendes ernæringsmæssige tilstand. At det så fremadrettet skal ske ved, at borgeren får leveret frosne smørbirkes i stedet for, at medarbejderen selv går til bageren og køber en smørbirkes – det er en måde at skabe en lille forandring, der har en stor betydning for borgeren.

Lyser på de små forandringer

Vores fokus i projektet har hele tiden været at lyse på de små forandringer i hverdagen og sætte spot på de konkrete succeser, vi har oplevet gennem forløbet – og dem har der heldigvis været mange af.

Når vi lyser på medarbejderne, kan vi se, at de i projektet har fået større medindflydelse på deres arbejdsliv. De bliver mere involveret i planlægningen og koordineringen af kørelisterne. Og teamstrukturen gør, at de har fået et forum for fælles faglige refleksion, hvor de udveksler erfaringer og bruger hinandens viden om de enkelte borgere til at skabe en mere sammenhængende hverdag for borgerne samtidig med, at de oplever deres arbejde som mere meningsfuldt.

Det er én af de små succeser, der gør en stor forskel i Svendborg Kommune.

Opdateret 28 FEB 2022