xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Digitale løsninger

Struer Kommune

Mere tid til nærvær

Opdateret 05 JAN 2023

Beskrivelse

Struer Kommune har i dette projekt arbejdet med, at skabe mere nærvær og omsorg i ældreplejen ved at implementere personcentreret omsorg gennem udvikling af arbejdsgange, dokumentationspraksis og brug af velfærdsteknologi. Kommunen har nedsat en arbejdsgruppe på hvert plejecenter som arbejdede med at identificere arbejdsgange, hvor der bliver brugt tid på unødvendig dokumentation. Et tiltag er anvendelse af InCare ’borgerskærme’ til omsorgssystemet på et kommunalt plejecenter. Via borger-skærmene sker dokumentationen nu i højere grad ude i beboernes bolig.
Hertil er der anvendt et hjælpeprogram i form af appen AppWriter for medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder. På hvert plejecenter er der ligeledes afholdt praksisnære læringsforløb om personcentreret omsorg. Plejecentrene arbejdede med forskellige tiltag i læringsforløbene. Et plejecenter afprøvede InCare borgerskærme og de resterende plejecentreafprøvede andre innovative løsninger til at få en dokumentationspraksis som understøtter personcentreret omsorg og/eller styrker samarbejdet med borgere og deres pårørende.

Erfaringer

  • Både medarbejderne og beboerne har taget godt imod InCare borgerskærme, meget af den dag-lige dokumentation er flyttet ud i beboernes lejligheder og personalets umiddelbare tilbagemel-ding er, at det er lettere at lave tidstro dokumentation end tidligere f.eks. i forbindelse med kvit-tering for medicin, indtastning af målinger mv. Det medfører samtidig, at medarbejderne er mere sammen med beboerne og at medarbejderne får mulighed for at inddrage beboerne efter behov i dokumentationen.
  • Der har været stor interesse for afprøvningen af appen AppWriter som en hjælp til medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder. Resultaterne fra afprøvningen har vist, at appens funktioner kunne understøtte medarbejdernes kvalitet af dokumentation og såvel tiden brugt på dokumen-tation.
  • Forløbet med fokus på personcentreret omsorg været med til at øge medarbejdernes kendskab til beboerens livshistorie, for på den måde at kunne understøtte beboeren i at have en værdig og meningsfuld hverdag.

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Gode råd

gode råd

  1. De mange lokale tiltag på hvert plejecenter kan være en udfordring, hvis der ikke samles op på tværs. Den tværgående opsamling kan derfor med fordel tænkes ind tidligt i projektet.
  2. Det er en fordel med høj grad af medarbejderindflydelse ift. medarbejdernes motivation og til at få medarbejderne til at tage ejerskab i projektet, men det kan også give udfordringer ift. plan-lægning og styring af projektet.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden