xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kan man skabe mere omsorg og nærvær ved at flytte dokumentationen ud af kontoret?

Hvad sker der når vi flytter dokumentationen ud af kontormiljøet til beboernes lejlighed? Struer Kommune vil undersøge, om det at dokumentere ude hos borgerne vil medføre, at borgerne og medarbejder oplever at de har mere tid og nærvær

I projektet Mere tid til nærvær, er målet at skabe mere omsorg og nærvær for beboerne på vores plejecentre.

I forløbet har vi bl.a. haft fokus på personcentret omsorg. Borgeren skal sættes i centrum frem for opgaven, dokumentation og planlægning.

På hvert plejecenter har der været nedsat en arbejdsgruppe, som systematisk skulle analysere plejecentrets dokumentationspraksis. Målet var at reducere den tid der bruges på dokumentation, for at frigive mere tid til omsorg og nærvær.

Pilotprojekt om borgerskærme

Som et pilotprojekt, er der derudover på plejecentret Enggård Center blevet installeret 48 borgerskærme i beboernes lejligheder. Borgerskærmene skal gøre at medarbejdernes dokumentationstid flyttes fra de eksisterende kontormiljøer ud i borgernes lejligheder. Målet var at medarbejderne skulle bruge mere af deres tid ude ved beboerne og herved være mere nærværende - men hvordan kombinerer man målet om at skabe mere omsorg og nærvær med en skærm, som ofte kan være en barriere for nærvær og opmærksomhed? Det blev drøftet meget i opstarten af projektet – herunder hvordan skærmene skulle bruges ’fagligt’ dvs. skærpe personalets bevidsthed om at inddrage borgeren i dokumentationen i relevant omfang, og samtidig være bevidste om ulemperne f.eks. at det hos nogle borgere kunne være svært at koncentrere sig pga. mange forstyrrelser. Vi skulle undersøge om skærmen ligefrem kunne understøtte en øget involvering af beboeren i egen hverdag og dermed skabe mere selvbestemmelse, trivsel og nærvær.

Skærmene blev installeret i sensommeren 2021. Både medarbejderne og beboerne har taget godt imod skærmene, meget af den daglige dokumentation er flyttet ud i beboernes lejligheder og personalets umiddelbare tilbagemelding er, at det er lettere at lave tidstro dokumentation end tidligere f.eks. i forbindelse med kvittering for medicin, indtastning af målinger mv.

Som et startskud til projektet, havde vi besøge af social- og ældreminister Astrid Krag i sensommeren 2021. Det var til stor glæde for beboerne, som fik tid til at snakke og drikke kaffe med ministeren, og fortælle om deres hverdag på Enggård Center.

Primo 2022 skal der evalueres på resultaterne med skærmene - vi glæder os til at kunne dele resultaterne med jer.

Opdateret 03 MAR 2022