xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kan apps skabe mere tid til nærvær og omsorg på plejecentrene?

Struer Kommune har i projektet ’Mere tid til nærvær’ afprøvet forskellige innovative løsninger på kommunens plejecentre. Medarbejdere og ledere skulle være kreativ og tænke nye ideer.

Af Projektleder og Sundhedskonsulent Henriette Hansen, Struer Kommune.

I projektet ’Mere tid til Nærvær’ har Struer Kommunes plejecentre arbejdet med personcentret omsorg som faglig tilgang og dokumentationspraksis igennem dokumentationsarbejdsgrupper og læringsgrupper.

I dokumentationsarbejdsgrupperne blev eksisterende dokumentationspraksis og arbejdsgange analyseret med henblik på at dette skulle understøtte personcentret omsorg samt der blev identificeret nye arbejdsgange. Der blev arbejdet med at reducere tiden, der blev brugt på dokumentation.
I læringsgrupperne skulle medarbejdere og ledere arbejde med personcentreret omsorg som faglig tilgang. På fire ud af fem plejecentre skulle medarbejderne og lederne som en del af læringsgrupperne reflektere over mulige innovative løsninger og afprøve nye ideer i praksis, som kan være med til at skabe en dokumentationspraksis, der understøtter tilgangen personcentreret omsorg. Dertil skulle de reflektere over innovative løsninger som kan styrke samarbejdet med borger og pårørende. Medarbejderne og lederne skulle være kreativ og tænke nye løsninger som i sidste ende også skulle frigøre mere tid og nærvær til borgerne.

Afprøvning af en app som et læse- og skriveredskab til medarbejderne

Et gennemgående tema i læringsgrupperne var at flere medarbejdere oplevede, at andre medarbejdere havde læse- og skrivevanskeligheder og deraf var udfordret med dokumentation. Der blev derfor afprøvet appen Appwriter, som et læse- og skriveredskab, med henblik på at undersøge om appen kan understøtte medarbejdernes dokumentationsarbejde samt i sidste ende give medarbejderne mere tid til at arbejde personcentret og være nærværende ved borgerne.

Der har været stor interesse for afprøvningen fra både medarbejdere og ledere, som både har inkluderet medarbejdere fra plejecentrene og medarbejdere fra hjemmeplejen. Resultaterne fra afprøvningen har vist sig, at appens funktioner kan understøtte medarbejdernes kvalitet af dokumentation og såvel tiden brugt på dokumentation.

Vi er nu i gang med det videre arbejde om, hvorvidt appen skal implementeres.

Afprøvning af en app som styrker samarbejdet med de pårørende

Et andet gennemgående tema i læringsgrupperne var fokus på at styrke samarbejdet med de pårørende. De pårørende er vigtige samarbejdspartnere, når der skal arbejdes med borgere ud fra den faglige tilgang personcentret omsorg. De pårørende har vigtig viden om borgeren som kan være relevant for plejepersonalet, og omvendt har personalet behov for at kommunikere med de pårørende om borgeren. Det er vigtigt, de pårørende fortsat føler sig som en del af borgerens hverdag, selvom borgeren bor på et plejecenter.

To plejecenter valgte deraf at afprøve appen Kintella, der har til formål at styrke dialogen mellem plejepersonalet, borgere og pårørende.

Vi håber at en afprøvning viser, at appen kan fremme samarbejdet med de pårørende ved bl.a. at lette det koordinerende arbejde mellem medarbejderne og pårørende om borgerelateret opgaver samt at de pårørende nemmere kan få information om arrangementer og nyheder fra plejecentrene m.m.

Der er endnu ikke evalueret på afprøvningen, men vi ser frem til hvad resultaterne viser os.

Opdateret 19 SEP 2022