xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelse af inkontinens hos ældre

Op mod 500.000 danskere lider af urininkontinens. Forekomsten stiger med alderen, og cirka halvdelen af alle kvinder over 75 år har urininkontinens. Mange tror fejlagtigt, at inkontinens er en naturlig del af det at blive ældre, men der kan gøres meget for at forebygge og forbedre urininkontinens.

OBS: I samarbejde med KL’s Center for Forebyggelse i Praksis afholdte Sundhedsstyrelsen tre temadage og et webinar i november og december 2021, om hvordan urininkontinens hos ældre kvinder kan forebygges, opspores og begrænses. Læs program for temadagen her.

Urininkontinens kan have store negative konsekvenser for den enkelte borgers livskvalitet og hygiejne. Problemer med urininkontinens medfører ofte, at mange ældre isolerer sig og undgår socialt samvær. Mange oplever desuden, at urininkontinens er et tabu, som de hverken drøfter med deres nærmeste eller egen læge. Det er kun hver fjerde af dem der har problemer med urininkontinens, som henvender sig for at få behandling, og der går i gennemsnit syv år fra symptomdebut til en kvinde kontakter sundhedsprofessionelle for at få hjælp.

Urininkontinens kan også have konsekvenser i forhold til kommunens ressourcer, fx i forhold til udgifter til kontinenshjælpemidler og personaletid til håndtering af fx bleskift.

Kommunernes indsatser

Urininkontinens kan forebygges, opspores og begrænses, og i det arbejde spiller kommunen en vigtig rolle.

En rapport udarbejdet af Oxford Research viser, at der er forskel på, hvordan kommuner arbejder med forebyggelse af inkontinens. Nogle kommuner har veletablerede tilbud på området, fx i form af kontinensklinikker eller kontinenssygeplejersker, andre kommuner har færre tilbud. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materialer, der kan understøtte kommunernes arbejde med inkontinens. Materialet beskæftiger sig udelukkende med urininkontinens og fokuserer primært på ældre, særligt kvinder, som udgør en stor gruppe af de borgere, der oplever problematikken.

Vi har udarbejdet en pjece som inspirerer til, hvordan den kommunale inkontinensindsats kan tilrettelægges. Målgruppen er kommunale ledere med ansvar for sundhed, forebyggelse eller ældreområdet. 

Se pjecen: Forebyggelse af inkontinens. Inspiration til kommuner

Der er udarbejdet tre videoer om forebyggelse af urininkontinens. Videoerne er målrettet det sundhedsfaglige personale, der møder og vejleder borgere med vandladningsproblemer:

Inspiration til at tale om inkontinens


Mange borgere oplever urininkontinens som et tabu, der kan være svært at tale om. Nogle skammer sig over at have urininkontinens, og det kan have store konsekvenser for socialt samvær og for livskvaliteten. Derfor er det vigtigt, at det sundhedsfaglige personale tør åbne op for en snak om inkontinens. I denne video får du ideer til, hvordan du ved hjælp af åbne spørgsmål, kan tale med borgeren/patienten om emnet, hvis du har mistanke om, at borgeren/patienten kan have urininkontinens.

Brug af væske-vandladningsskema


Et væske-vandladningsskema er et redskab, der giver overblik over borgerens drikke- og toiletvaner, og kan bruges som en del af udredningen. Skemaet kan også bruges til at rådgive i forhold til mængde og fordeling af væskeindtag og toiletbesøg. Denne video giver en introduktion til, hvordan et væske-vandladningsskema udfyldes og bruges.

Vejledning i træning af bækkenbund


Hovedårsagen til, at det er vanskeligt at holde på urin, luft og afføring, er en svag bækkenbund. Det kan være svært at finde sin bækkenbund, og derfor bør bækkenbundstræning være superviseret, fx af en specialuddannet fysioterapeut. Denne video giver en kort introduktion til, hvordan man instruerer i bækkenbundstræning.

Pjece med gode råd til borgere

Pjecen Hold på vandet. Få råd og hjælp til at forebygge urininkontinens er målrettet borgere, der oplever vandladningsproblemer. Pjecen beskriver hvad urininkontinens er og mulige medvirkende faktorer. Den indeholder gode råd til, hvad borgere selv kan gøre for at forebygge eller forbedre urininkontinens, og opfordrer borgere med vandladningsproblemer til at søge hjælp.

Det er hensigten, at pjecen kan udleveres til borgere eller patienter i forbindelse med en indledende snak om urininkontinens, så borgeren kan blive bedre informeret og få gang i overvejelser omkring egen problematik. Pjecen kan fx deles ud i almen praksis, kommunale sundhedscentre eller aktivitetscentre for ældre.

Pjecen er oversat til engelsk, arabisk, urdu og tyrkisk.

Se pjecen: Hold på vandet. Få råd og hjælp til at forebygge urininkontinens

Videospot

Endelig er der lavet et videospot, der opfordrer borgere med vandladningsproblemer til at søge hjælp i kommunen eller hos sin læge. Videospottet kan vises, der hvor ældre borgere kommer, fx i kommunens sundhedscentre, aktivitetscentre mv., og vil være tilgængelig via Praksisskærm i hele 2021.

Se og download videospot

Opdateret 13 APR 2023