xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Model for god kontinenspleje i plejebolig. Inspiration til kommuner

Publikationen beskriver en model for god kontinenspleje i plejebolig, som bygger på fire faser: opsporing af beboere med inkontinens, udredning, uUdarbejdelse af kontinenshandleplan samt afslutning.

30 MAR 2016

Publikationen beskriver en model for god kontinenspleje i plejebolig, som bygger på fire faser:

  1. Opsporing af beboere med inkontinens
  2. Udredning
  3. Udarbejdelse af kontinenshandleplan 
  4. Afslutning

Ryggraden i modellen er en kontinensnøgleperson, der har en central og koordinerende rolle og i samarbejde med kontinenssygeplejersken sikrer at alle beboere modtager en systematisk og helhedsorienteret kontinenspleje med inddragelse af relevante fagpersoner.

Publikationen henvender sig til ledere og medarbejdere i plejeboliger.

Modellen er rettet imod urininkontinens.

Model for god kontinenspleje i plejebolig. Inspiration til kommuner