xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: urininkontinens

Sundhedsstyrelsen har opdateret den nationale kliniske retningslinje om behandling af urininkontinens hos kvinder.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 15 MAJ 2020

Urininkontinens er et almindeligt problem hos kvinder i alle aldre og kan påvirke livskvaliteten betydeligt hos den enkelte kvinde. For mange kvinder er problemerne med urininkontinens et tabubelagt emne og undersøgelser viser, at der gennemsnitligt går syv år fra symptomdebut før kvinden henvender sig til en sundhedsprofessionel vedrørende urininkontinens.

Overordnet har retningslinjen fokus på udredning og behandling af urininkontinens hos kvinder. Retningslinjen er opdateret i 2020, eftersom det blev vurderet at der var kommet ny evidens på udvalgte emner, siden den oprindelige publicering i 2016. Opdateringen af retningslinjen har forbedret det videnskabelige grundlag for enkelte anbefalinger og afspejler nu den nyeste viden inden for området.

Retningslinjen indeholder anbefalinger for udvalgte kliniske problemstillinger, og kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger, forløbsbeskrivelser mv. på området.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for urininkontinens hos kvinder - MAGICapp (magicapp.org)

National klinisk retningslinje for urininkontinens hos kvinder - PDF

Quickguide

Quick guide: NKR: Urininkontinens hos kvinder

English version

Quick guide: National clinical guideline on urinary incontinence in women

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Høringsportalen

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer for medlemmer af arbejdsgruppen

Baggrundsmateriale

Flowcharts

AGREE

AMSTAR

Fokuserede spørgsmål

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

PDF

PICO 1: PFMT for urininkontinens

PICO 2: Blæretræning

PICO 3: Vaginalt hjælpemiddel

PICO 5: Vægttab

PICO 6: Bækkenbundstræning versus operation

PICO 7: Operation til overvægtige

PICO 8: MUS-RT versus MUS-TO

PICO 9: Østrogentilskud

PICO 10: Beta3agonist versus Antimuskarinergika

RevMan5

PICO 1: Opdateret superviseret bækkenbundstræning

PICO 2: Blæretræning

PICO 3: Vaginalt hjælpemiddel

PICO 5: Vægttab

PICO 6: Bækkenbundstræning versus operation

PICO 7: Operation til overvægtige

PICO 8: Opdateret MUS RP versus MUSTO

PICO 9: Østrogentilskud

PICO 10: Beta3agonist versus Antimuskarinergika

Søgeprotokoller

Søgeprotokol guideline

Søgeprotokol primær litteratur

Kontaktperson

Jeanett Friis Rohde
E-mail: eks_jefr@sst.dk