xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Gode overgange til ældrelivet

Sundhedsstyrelsen indsamler og udbreder viden om overgange mellem arbejdsliv og pension i samarbejde med andre aktører på området for at understøtte sundhed og trivsel i ældrelivet.

Det er ikke muligt at udpege et konkret tidspunkt for overgangen til ’ældrelivet’, eller hvornår man kan betegnes som værende ’ældre’. Alligevel er der livsbegivenheder, som for mange mennesker udgør store milepæle og forandringer i livet, såsom overgangen fra én livsfase til en anden. Overgangen fra at stoppe på arbejdsmarkedet og begynde en pensionstilværelse vil for mange udgøre en betydningsfuld proces mod en ny livsfase og en ny identitet.

Ofte vil overgangen fra arbejdsmarked til pension indebære, at hverdagen ændrer sig markant. Den tid, man brugte på arbejdet, og det fællesskab, som man var en del af, skal erstattes af andet meningsfuldt indhold i tilværelsen. Man skal finde sig til rette i en ny ramme om tilværelsen og i nye hverdagsrytmer og -rutiner. For nogle kan det resultere i uro, isolation og en måske forgæves søgen efter ny mening i hverdagen.

Når livsforandrende begivenheder eller vanskelige livsfaser indtræffer, kan vi som mennesker være i større risiko for at blive syge og udvikle funktionsnedsættelser. Personer, som for nyligt er gået på pension, kan dertil være i særlig risiko for at opleve ensomhed og social isolation. Ved at have fokus på en god overgang fra arbejdsliv til seniortilværelse, kan vi være med til at lægge sporerne til et godt ældreliv.

På siderne her kan du læse mere om og finde inspiration til hvordan man fremmer en god overgang til seniorlivet.

 

Viden om den gode overgang

Overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet

Sundhedsstyrelsen udgav i august 2020 syv notater om overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet. Notaterne undersøger tilbagetrækningens betydning for livskvalitet, frivilligt arbejde, ulighed, sociale relationer, fritidsaktiviteter, boligforhold og arbejdspladsens rolle i overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet. Notaterne baserer sig på rapporten Overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet – opgørelser baseret på Ældredatabasen.

Notatserie om overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet

Overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet: Opgørelser baseret på Ældredatabasen

Analyse af overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv 

Sundhedsstyrelsen udgav i januar 2019 en rapport udarbejdet af PwC, der undersøger centrale tendenser i seniorers oplevelse af overgangen fra til livet uden for arbejdsmarkedet, og beskriver hvad udvalgte centrale aktører gør for at understøtte overgangen. Rapporten fremlægger også en række tiltag, der kan fremme en god overgang fra arbejdsmarkedet til pensionisttilværelsen, fx i forhold til sociale fællesskaber, nye aktiviteter, og helbred.

Analyse af overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv

Fagligt oplæg: "Gode ældreliv med trivsel og sundhed"

På baggrund af aftalen om satspuljen på ældreområdet 2019-2022 udgav Sundhedsstyrelsen i december 2019 et fagligt oplæg om ”Det gode ældreliv”. Heri udgør den gode overgang til ældrelivet et centralt element. I kapitel 5.3 kan Sundhedsstyrelsens anbefalinger til at understøtte en god overgang læses. 

Fagligt oplæg: Gode ældreliv med trivsel og sundhed

Godt i gang med seniorlivet - Inspiration til indsatser målrettet seniorer i overgangen mellem arbejdsliv og pension

Inspirationskataloget giver en række bud på hvilke initiativer og indsatser, der kan fremme en god overgang mellem arbejdsliv og pension samt, hvordan det organiseres og formidles bedst muligt.

Målgruppen for inspirationskataloget er partnerskabets medlemmer, arbejdspladser, kommuner, faglige organisationer og civilsamfund. Alle dem, der kan være med til at skabe konkrete aktiviteter og tilbud om sociale fællesskaber i seniorlivet.

Godt i gang med seniorlivet - Inspiration til indsatser målrettet seniorer i overgangen mellem arbejdsliv og pension

Opdateret 05 DEC 2022