xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Notatserie om overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet

Sundhedsstyrelsen sætter fokus på overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet og behandler i syv notater tilbagetrækningens betydning for livskvalitet, frivilligt arbejde, ulighed, sociale relationer, fritidsaktiviteter, boligforhold og arbejdspladsens rolle i overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet.

NOTATER, ANALYSER 01 SEP 2020

Notaterne er uddrag fra en rapport som Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet af ’Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd’ (VIVE):

Overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet: Opgørelser baseret på Ældredatabasen

1. Livskvalitet

Dette notat viser, at langt de fleste ældre oplever god livskvalitet, uanset om de er i beskæftigelse efter folkepensionsalderen eller ej. I notatet kan man læse mere om, hvilke faktorer, der har størst indflydelse på livskvaliteten, og hvem, der typisk oplever højest livskvalitet efter folkepensionsalderen.

2. Frivilligt arbejde

Dette notat viser, at overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet har signifikant betydning for deltagelsen i frivilligt arbejde for den gruppe, der trækker sig tilbage omkring den sædvanlige folkepensionsalder. Læs mere om, hvem der typisk deltager i frivilligt arbejde.

3. Ulighed

Dette notat belyser, at overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet ikke ser ud til at påvirke følelser af ensomhed, forekomsten af sociale støttenetværk samt forventninger om at mangle økonomiske ressourcer. I notatet kan man læse mere om, hvilke faktorer, der bl.a. kan beskytte mod ensomhed.

4. Sociale relationer

Dette notat viser, at de fleste ældre har hyppig kontakt til børn, børnebørn, anden familie og venner. Læs mere om, hvordan dette ændrer sig i forbindelse med tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet, og hvilke grupper, der har henholdsvis størst og mindst sandsynlighed for ofte at have kontakt til sociale relationer.

5. Fritidsaktiviteter

Dette notat viser, at deltagelse i sociale fritidsaktiviteter stiger i forbindelse med overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet. Læs mere om for hvilke typer af fritidsaktiviteter, andelen af deltagere stiger mest. Læs også om, hvem der deltager i sociale fritidsaktiviteter efter overgangen, og hvem, der har lavest sandsynlighed for at deltage.

6. Boligforhold

Dette notat viser, at sandsynligheden for at flytte falder med alderen. I notatet kan man læse mere om, hvad de mest typiske årsager er, når man vælger at flytte i forbindelse med overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet.

7. Arbejdspladsens rolle for tilbage-trækningen

Analyserne i dette notat indikerer, at arbejdspladsens indsats kan have betydning for en medarbejders beslutning om tilbagetrækning. Læs mere om, hvilke indsatser, der særligt har betydning for beslutningen om tilbagetrækningen, og hvem de har størst betydning for.