xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Gode ældreliv med trivsel og sundhed

På baggrund af aftalen om satspuljen på ældreområdet 2019-2022 har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et fagligt oplæg om ”Det gode ældreliv”.

ANBEFALINGER 23 DEC 2019

Det faglige oplæg indeholder 14 anbefalinger, der skal hjælpe flest mulige ældre til at have et sundt og godt liv fyldt med livsmod og livskvalitet, uanset om de er selvhjulpne, svækkede eller pårørende til andre ældre, som er svækkede.

Kernen i oplægget er at styrke fællesskaber og sund aldring og på at mindske social ulighed i sundhed.