xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Rammer om måltidet

Madklubber skaber sociale relationer og livskvalitet for mænd på Højfyn

Ensomheden blandt ældre hjemmeboende mænd bliver bekæmpet gennem faste madklubber på Højfyn. Mændene mødes i madklubben hver anden uge og tilbereder i fællesskab et måltid, som de spiser sammen. Madklubberne skaber sociale relationer og får mændene ud af hjemmet.

Opdateret 16 AUG 2022

Faste madklubber er et initiativ til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre hjemmeboende mænd på Højfyn. Ideen opstod, da en tidligere besøgsven oplevede, hvor alene mændene føler sig, og hvor mangelfulde deres madkundskaber er. Mændene lærer nu – i faste madklubber – at tilberede indbydende retter, som de for eksempel kan invitere gæster til.

I dag er der tre madklubber - hver med maksimalt ni personer. Klubberne mødes på en fast ugedag hver anden uge. De tilbereder et fælles måltid i grupper af tre, som de spiser sammen bagefter. En frivillig, der står for indkøb og planlægningen af dagens menu, deltager også.

Madklubberne får mændene ud af hjemmet og giver dem et socialt netværk. For eksempel mødes nogle af mændene nu fast i den modsatte uge og laver mad sammen derhjemme. Andre har faste køreaftaler og følges til og fra madklubben. Når mændene først er blevet en del af madklubben, slipper de den ikke igen. Alle deltagerne er meget glade for at være med og har deltaget fast i flere år.

Afholdelse af madklubber foregår i fire trin

nummer et

Frivillig tovholder planlægger madplaner og indkøb

En frivillig tovholder laver en madplan op til et halvt år frem for hver madklub, så de undgår at lave de samme retter. Tovholderen bliver blandt andet inspireret af opskrifter fra Hjerteforeningen og sørger for, at der altid er grønt på menuen. Madplanen er dog fleksibel og kan justeres, hvis der for eksempel er gode tilbud. Den frivillige tovholder køber ind og har varerne med. 
nummer to

Frivillig tovholder sender ugens opskrifter og madlavningsgrupper til deltagerne 

Søndagen inden modtager deltagerne en mail med opskrifter til den kommende madklub. I mailen er også opdelingen i madlavningsgrupper af tre personer. Madlavningsgrupperne skifter per gang, så mændene på skift er i gruppe med alle. 
nummer tre

Madklubberne mødes en fast hverdag hver anden uge og laver mad sammen

Madklubberne afholdes på en skole med adgang til tre små skolekøkkener. Tovholderen møder klokken 9 og medbringer indkøbsvarerne. Mændene er der senest klokken 9.30, hvor de sammen gennemgår, hvad de skal lave i de forskellige madgrupper. Derefter fordeler mændene sig i madlavningsgrupperne i de tre køkkener. Hver madgruppe tilbereder en del af måltidet. Den ene gruppe kan eksempelvis stå for at lave gule ærter og kartofler, en anden gruppe laver frikadeller, og den sidste gruppe tilbereder Pære Belle Helene til dessert. En af deltagerne har Parkinson og ryster meget. Der er derfor indkøbt redskaber til at støtte ham i madlavningen. Han kan ikke stå med en kniv og skære kød, men han kan bruge et vuggejern til at skære grøntsager, og hvis han lægger hånden på bordpladen, kan han skrælle gulerødder.
nummer fire

Mændene spiser sammen og rydder af

Når mændene har tilberedt maden, spiser de sammen. Mændene kan købe øl og vand, som tovholderen har købt og medbragt, til fem kroner. Den sidste time bruger de på at rydde af og vaske op. Mændene medbringer selv tomme bøtter, så de kan tage eventuelle madrester med hjem. Klokken 14 skal de være færdige og ude igen. 

Én tovholder står for afviklingen af madklubberne

Den først opstartede madklub er økonomisk støttet af Ældre Sagen, der betaler for leje af lokaler. I de to andre madklubber splejser deltagerne om lejen. På hvert hold har en eller flere deltagere en demenssygdom. Som et led i et samarbejde med Alzheimerforeningen har en konsulent været ude i en af madklubberne og fortælle om, hvordan man kan understøtte demenssyge i madlavningen.

Initiativet forudsætter, at en frivillig eller anden tovholder, som for eksempel en kommunal aktivitetsmedarbejder, står for planlægning og indkøb og er til stede under afviklingen af madklubberne. Tovholderen skal have basale køkkenfærdigheder og være drevet af motivation for at arbejde med målgruppen. Klubberne kræver desuden adgang til lokaler med flere køkkener, for eksempel på en skole. Antallet af personer, der kan deltage i hver madklub, afhænger af de tilgængelige faciliteter, herunder antallet af køkkener.

De første deltagere er rekrutteret gennem et lokalt fristed for seniorer. Siden er der blevet rekrutteret blandt deltagernes bekendte. Klubberne har en venteliste, som den frivillige tovholder holder styr på. Der er en meget lav grad af udskiftning, da madklubberne er meget eftertragtede, og deltagerne holder fast i at være med.

Du kan se mere om afholdelse af madklubberne her.

”Vi kommer ensomheden til livs og får skabt et socialt netværk, så mændene kommer ud og får en normal hverdag. For eksempel er to af mændene begyndt at lave mad hjemme hos dem selv den modsatte torsdag.”

- Erling Bang, frivillig tovholder, Højfyn

Madklubben skaber fællesskab og gode oplevelser

Madklubberne skaber sociale relationer, fællesskaber og livsglæde hos mændene, der kommer igen og igen. Mændene kommer ud af hjemmet og får gode hverdagsoplevelser, som de glæder sig til.

Tovholderen oplever, at det giver glæde at kunne gøre en forskel og hjælpe. Han udtrykker, at det er dejligt og livsbekræftende at se, at mændene bliver glade for det.

Gode råd fra Højfyn

gode råd

  • Der skal være en tovholder, der brænder for det, og som er stabil og fastholdende. Viljen og lysten til at gøre en forskel er afgørende.
  • Vær opsøgende. Mange ensomme ældre vil have gavn af at være med i en madklub.
  • Afdæk mulighederne for, om tilbuddet kan drives af en kommunal aktivitetsmedarbejder, eller om kommunen kan understøtte frivillige i at etablere et lignende tilbud.