xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Rammer om måltidet

Spiseklub giver ældre mænd socialt samvær og netværk i Viborg

I Viborg Kommune har to frivillige etableret en spiseklub for ældre mænd over 70 år. Spiseklubben mødes en gang om måneden til et traditionelt dansk måltid, og fællesskabet styrker mændenes netværk og livskvalitet i hverdagen.

Opdateret 16 JUN 2022

I Møldrup og omegn i Viborg Kommune har to frivillige i 2016 startet en spiseklub for ældre mænd. Baggrunden var, at de frivillige havde oplevet, at målgruppen af ældre mænd ofte bliver overset og havde problematikker med ensomhed. De frivillige har gode erfaringer med at rekruttere denne målgruppe, der ellers ofte kan have modstand mod at deltage i sociale aktiviteter.

Spiseklubben foregår i et medborgerhus sidste tirsdag i hver måned fra kl. 18-21. Omkring 14 ældre mænd mødes hver gang til fællesspisning af et traditionelt dansk måltid. Der er brugerbetaling på 70 kr. for en varm ret samt kaffe og småkager. De frivillige tilbyder at hente og bringe borgere, hvis de har problemer med selv at komme til og fra spiseklubben.

Se kommunens beskrivelse af tiltaget

Fire trin er vigtige, når de frivillige afholder spiseklub

nummer et

Frivillige henter maden og dækker bordet pænt

Én af de frivillige henter maden fra det lokale cafeteria i Møldrup. Det kan fx være forloren hare med kartofler og brun sovs eller frikadeller med stuvet hvidkål. De frivillige anretter maden på fade og dækker bordet med dug, stearinlys, servietter og blomster fra egen have. Der gøres noget ekstra ud af bordopdækningen, så deltagerne føler oplever, at det er en særlig aften. Hvis nogle deltagere har særlige ønsker til mad, forsøger de frivillige at tage højde for det til næste spiseklub.

nummer to

Frivillige tilbyder kørsel til og fra spiseklubben

Flere af de ældre mænd har udfordringer med fx gangbesvær eller synsnedsættelse. Det kan være en hæmsko for at tage hen til spiseklubben, og én af de frivillige tilbyder derfor at hente borgerne i deres eget hjem og fragte dem hjem igen efter spiseklubben. Typisk vil tre-fire mænd gerne hentes, hvilket tager omkring en time i alt.

nummer tre

Deltagerne ankommer og går til bordet

De to frivillige tager imod deltagerne kl. 18, hvor de hilser på hver enkelt deltager. Den personlige kontakt gør, ifølge de frivillige, at deltagerne føler sig set og velkomne. Deltagerne sætter sig omkring det opdækkede bord, hvor de forsyner sig fra fadene. Deltagerne kan få hjælp af de frivillige, hvis der er behov for dette. Det er muligt at købe øl/sodavand til 5 kr. Efter middagen serveres der kaffe og småkager.

 

Aftenen går med, at deltagerne spiser, hygger sig og snakker sammen. Deltagerne taler typisk om, hvordan det går, hvad der foregår i lokalsamfundet og deler minder og historier. Sommetider synger de også sange.

nummer fire

Frivillige skaber uformel stemning uden faste aktiviteter og regler

De frivillige forsøger at skabe uformelle rammer, hvor der kun er få faste aktiviteter og regler. Ifølge de frivillige er det en aften på borgernes præmisser, hvor samværet og snakken er i fokus, da det er vigtigt for, at mændene har lyst til at deltage. Spiseklubben har derfor kun få planlagte begivenheder som fx en årlig julefrokost, sommergrill og fødselsdagsfejring af spiseklubben.

Personlig opsøgende kontakt er afgørende for rekruttering og fastholdelse

De frivillige oplever, at nogle ældre mænd ofte er skeptiske over for at deltage i sociale organiserede aktiviteter. Derfor har de gjort særligt meget ud af at rekruttere deltagerne gennem personlig og opsøgende kontakt - også for at fastholde dem, der er rekrutteret.

I rekrutteringen af deltagere til spiseklubben har de frivillige banket på døre i lokalsamfundet, hvor de har haft uformelle samtaler med borgerne og inviteret dem til spiseklubben. Den personlige invitation har, ifølge de frivillige, haft stor betydning for, at mændene har haft mod på og lyst til at starte i spiseklubben.

Find eksempel på invitation til spiseklubben

De frivillige ringer til borgere, som er udeblevet fra spiseklubben, for at sikre, at de kommer igen. Hvis borgerne er gået glip af flere fællesspisninger på grund af fx sygdom, kan de komme til at glemme spiseklubben eller have svært ved at møde op. Her er det godt at minde borgerne om, at spiseklubben stadig eksisterer.

Spiseklubben skaber stor glæde og netværk blandt ældre mænd

Ifølge de frivillige er der noget særligt ved at mødes omkring et måltid og den hygge, det skaber. De frivillige oplever, at spiseklubben gennem samværet og fællesskabet om måltidet er med til at forebygge ensomhed blandt de ældre mænd samt styrke deres netværk og livskvalitet. 

”Jeg tror, at de får et mentalt boost af at komme i spiseklubben. De liver ligesom lidt op og får mere overskud til at klare hverdagen.”

- Karin Hebsgaard, frivillig i Viborg Kommune

Gode råd fra de frivillige i Viborg Kommune

gode råd

  • Vær varsom med at bruge ordet ensomhed, når du snakker med målgruppen af ældre mænd. Det er ofte et tabu at være ensom, og det kan derfor afskrække dem fra at deltage. Fokuser i stedet på fællesskabet og den værdi, det kan have.
  • Det er en god ide at afholde spiseklubben i handicapvenlige lokaler, da flere ældre +70 år kan have gangbesvær eller være svagtseende.
  • Det er vigtigt, at de frivillige, som holder spiseklubben, brænder for det, og at de kan se de små forskelle, det gør i mændenes hverdag.