xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Madens kvalitet

Smagspanel styrker kvaliteten i madservice

Et smagspanel med borgere og politikere prøvesmager tre gange årligt måltider fra madservice i Hillerød, Allerød, Albertslund, Halsnæs og Frederikssund Kommune. Smagspanelet giver værdifuld feedback, som bruges til at udvikle retterne og sikre den bedste smag og udseende.

Opdateret 16 JUN 2022

Ifølge driftschefen fra madservice ’MAD til hver DAG’ i Hillerød, Allerød, Albertslund, Halsnæs og Frederikssund Kommune skal borgerne have indflydelse på den mad, de modtager fra madservice. Det er vigtigt, fordi borgerne skal have den mad, de godt kan lide, og opleve, at der tages hensyn til deres ønsker og behov i madservice. Derfor valgte madservice i 2009 at nedsætte et smagspanel, der skulle prøvesmage retter fra madservice tre gange årligt. Smagspanelet består af 25 ældre samt politikere og medlemmer fra ældrerådet fra de fem kommuner, hvis opgave det er at sikre kvaliteten.

Prøvesmagningen varer to timer og afholdes i madservices lokaler i Hillerød. Driftschefen for madservice planlægger og er tovholder for smagspanelet. Fire køkkenmedarbejdere fra madservice tilbereder maden og hjælper til under prøvesmagningen. Under arrangementet prøvesmager panelet fire retter og vurderer maden i forhold til dets udseende, smag og retten som helhed. Smagspanelet giver værdifuld feedback, som køkkenpersonalet i madservice bruger til løbende at justere maden til borgere, der modtager madservice. Feedbacken kan fx være forslag til ændringer i smagsbalancen i retterne eller lignende.

En administrativ kommunikationsmedarbejder tager referat under arrangementet og indsamler samt analyserer resultaterne fra smagspanelet. To ledere fra madservice deltager under smagspanelet for at få indblik i, hvad der er vigtigt for de borgere, der modtager madservice.

Fem trin følges, når smagspanelet afholdes

nummer et

Driftschef byder velkommen og præsenterer resultater fra sidste gang

Forud for smagspanelet har driftschefen sendt en invitation pr. e-mail med dagsorden til deltagerne. Driftschefen indleder arrangementet med at byde velkommen, gentage dagsorden og fortælle om resultaterne fra sidste prøvesmagning. Driftschefen er tovholder for prøvesmagningen og sørger for, at deltagerne til prøvesmagningen kommer igennem alle punkter på dagsorden.

 

Se eksempel på invitation og dagsorden til smagspanelet her

nummer to

Smagspanel prøvesmager og vurderer maden

Smagspanelet sidder omkring et bord, hvor maden serveres på fade, ligesom den bliver det på et plejecenter. Køkkenpersonalet fra madservice præsenterer maden og svarer på eventuelle spørgsmål. Panelet prøvesmager fire retter og vurderer madoplevelsen ud fra udseende, smag og retten som helhed. Deltagerne kan fx smage forskellige diæter, nye salater, forskellige slags smørrebrød og varme hovedretter. Deltagerne noterer deres vurdering i et vurderingsskema. Prøvesmagningen og vurderingen tager omkring en times tid.

 

Se eksempel på vurderingsskema

 

Eksempel på kommentarer fra smagspanelet

nummer tre

Driftschef holder fagligt oplæg, og deltagerne debatterer

Til hver prøvesmagning holder driftschefen et fagligt oplæg omkring mad, måltid og ernæring til ældre. Formålet er at give deltagerne ny viden og sætte gang i en snak blandt deltagerne omkring et relevant emne, fx diabetes eller synkebesvær. Derefter lægges der op til snak i plenum og dialog blandt deltagerne, hvor de i fællesskab kan reflektere og debattere emnet. Det er også muligt for deltagerne at komme med kritik og ros til madservice.
nummer fire

Deltagerne vælger retter til næste gang og får retter med hjem 

Inden prøvesmagningen er slut, udvælger deltagerne, hvilke retter fra den eksisterende menuplan i madservice de kunne tænke sig at prøvesmage næste gang. Hvis deltagerne ikke ved, hvilke retter de skal vælge, får de udleveret en oversigt over forskellige retter, som kan inspirere.

 

Til sidst får alle deltagerne retter med hjem til omkring fire dage, som de skal prøvesmage i andre omgivelser, fx sammen med naboen, ægtefællen eller en ven. På samme måde som under prøvesmagningen noterer deltagerne deres vurderinger i et vurderingsskema, som de efterfølgende sender til den administrative kommunikationsmedarbejder.

nummer fem

Administrativ kommunikationsmedarbejder udarbejder resultatskema

En administrativ kommunikationsmedarbejder analyserer resultaterne fra smagsvurderingsskemaerne fra hvert smagspanelarrangement og udarbejder på baggrund heraf et resultatskema. Skemaet sendes ud tre gange årligt til alle medarbejdere i madservice og paneldeltagerne.

 

Se eksempel på resultatskema

Sådan udvælges deltagerne til smagspanelet

Ved kommunalvalget bliver deltagerne til smagspanelet udvalgt af driftschefen for en 4-årig periode. I smagspanelet er der ca. 2-5 deltagere fra hver kommune, som er ambassadører for de ældre borgere, der modtager madservice. Deltagerne er frivillige og typisk medlemmer fra ældrerådene, som kommer på besøg hos borgerne, politikere på ældreområdet eller ældre borgere, som har interesse og lyst til at have indflydelse og medbestemmelse på maden i madservice. Driftschefen fortæller, at alle i princippet kan deltage i smagspanelet eller blive genvalgt, så længe de er motiveret for at være med, da det er godt at have mange perspektiver på maden i madservice. 

Smagspanel forbedrer kvaliteten i madservice

Ifølge driftschefen for madservice er det vigtigt, at de laver den mad, som de ældre kan lide. Hun oplever, at smagspanelet fungerer som talerør for de ældre borgere og medvirker til, at der i højere grad tages højde for borgernes ønsker og behov. Et eksempel er, at flere af de ældre borgere, syntes, at piskefløden smagte mærkeligt og havde en underlig konsistens. Derfor valgte madservice at prøve kræfter med en ny piskefløde fra en anden producent, som borgerne udtrykte større tilfredshed med.

”Madens kvalitet og smag er meget vigtig for os. Vi bliver nødt til at lytte til vores borgere og sikre, at de får den mad, de gerne vil have.”

- Helle Thyge, driftschef af madservice ’MAD til hver DAG’

Gode råd fra madservice 'MAD til hver DAG'

gode råd

  • Deltagerne i smagspanelet skal være motiveret for at gøre en forskel for ældre borgere, da de ellers hurtigt mister lysten til at engagere sig i snakken og komme med konstruktiv feedback.
  • Vær tydelig omkring, hvad der kan drøftes under smagspanelet, og hvad der ikke kan ændres inden for rammerne af smagspanelet, da deltagerne ofte har meget på hjertet.