xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Organisering | Madens kvalitet

Måltidsråd giver beboerne et talerør om mad og måltider på plejecentre i Ballerup

To gange årligt inviterer Køkken Ballerup til måltidsråd på kommunens plejecentre, hvor beboerne kan komme med ris, ros og forslag. Det er med til sikre bedre madoplevelser og større madglæde blandt beboerne.

Opdateret 10 DEC 2020
Hvor skal beboerne på kommunens plejecentre gå hen med positiv og negativ kritik og ønsker til mad og måltidernes rammer? I Ballerup Kommune stod det klart, at der ikke var noget ensidigt svar på det spørgsmål. Flere beboere havde input, men intet direkte og regelmæssigt talerør til køkkenet. Derfor tog måltidskoordinatoren initiativ til at oprette et måltidsråd. 
 
Måltidsrådet i Ballerup Kommune er inspireret af Servicestyrelsens guide til at sikre høj madkvalitet i hverdagen. Måltidsrådene bliver afholdt hvert halve år på alle kommunens syv plejecentre. Beboerne kan desuden kontakte måltidskoordinatoren i perioden mellem måltidsrådene, hvis de har spørgsmål eller yderligere input. Måltidskoordinatoren er ansat i Køkken Ballerup og har en koordinerende funktion mellem kommunens plejecentre og Køkken Ballerup.
 
Måltidsrådet er et fast møde, hvor alle beboere er velkomne til at komme med ris og ros til maden og/eller måltidets rammer. Beboerne har også mulighed for at stille spørgsmål eller fremlægge menuforslag. På måltidsrådene deltager typisk 5-10 beboere, måltidskoordinatoren, en ernæringsassistent fra det lokale plejecenterkøkken, en seniorrådsrepræsentant og plejecentrets kostkontaktpersoner. Kostkontaktpersoner er udvalgt plejepersonale, som har det overordnede ansvar for beboernes mad og måltider. 
 
Måltidskoordinatoren, ernæringsassistenten og kostkontaktpersonen besvarer på mødet beboernes spørgsmål og viderebringer beboernes input og ønsker til deres kolleger. Seniorrådsrepræsentanten deltager for at få indblik i, hvilke mad- og måltidsinitiativer der er igangsat på plejecentrene og i køkkenet, og hvordan de modtages af beboerne. Seniorrådsrepræsentanten fungerer som bindeled mellem kommunalbestyrelsen og kommunens ældre.

Måltidsråd afvikles i fire trin

nummer et

Måltidskoordinatoren sender invitation og dagsorden for mødet

Otte uger inden måltidsrådet inviterer måltidskoordinatoren en ernæringsassistent fra Køkken Ballerup, seniorrådsrepræsentanten for plejecentret og kostkontaktpersonerne. To uger inden måltidsrådet sender måltidskoordinatoren også en dagsorden. Dagsordenen består altid af tre faste punkter, mens det øvrige indhold kan variere i forhold til, hvad kommunen aktuelt arbejder med. De faste punkter er: 1. Ris og ros til køkkenet, 2. Menuforslag og -ønsker og 3. Nye tiltag fra Køkken Ballerup. Ud over dagsordenen sender måltidskoordinatoren en invitation, som kostkontaktpersonerne kan printe og uddele til beboerne.
nummer to

Kostkontaktpersonerne inviterer og forbereder beboerne

Kostkontaktpersonerne inviterer ca. 5-10 beboere til måltidsrådet. Kostkontaktpersonerne udvælger typisk de beboere, som bedst kan fortælle om deres mad- og måltidsoplevelser og ønsker. Det kan være forskellige beboere fra møde til møde. Når kostkontaktpersonerne inviterer beboerne, forbereder de dem på dagsordenen. De spørger fx ind til mad- og måltidsønsker for at hjælpe beboerne med at finde på forslag frem mod mødet. Hvis det er svært for beboerne at finde på forslag, spørger kostkontaktpersonen ind til deres seneste mad- og måltidsoplevelser, herunder hvad der var godt og mindre godt. Gennem samtalen bliver beboerne hjulpet til at kunne dele sine input i måltidsrådet.
nummer tre

Måltidsrådet afholdes på plejecentret

Om morgenen for mødet ringer måltidskoordinatoren til kostkontaktpersonerne for at få overblik over evt. afbud. Klokken 12.30 tager måltidskoordinatoren ud på plejecentret, dækker et hyggeligt bord, laver kaffe og anretter kage. Klokken 13.30 ankommer mødedeltagerne. Måltidskoordinatoren er ordstyrer. Kostkontaktpersonerne understøtter beboerne under mødet. Hvis en beboer fx har svært ved at udtrykke sin mening, kan kostkontaktpersonerne hjælpe beboeren ved at referere til den dialog, de har haft som forberedelse på mødet. Måltidskoordinatoren noterer borgernes input, ris og ros. Mødet afsluttes klokken 14.30.
nummer fire

Måltidskoordinator og kostkontaktperson bringer viden tilbage

Efter mødet er måltidskoordinatoren ansvarlig for at orientere Køkken Ballerup om beboernes input, ris og ros, mens kostkontaktpersonerne informerer plejepersonalet på plejecentret. Herefter indarbejder plejepersonalet og ernæringsassistenterne i Køkken Ballerup beboernes forslag i det videre arbejde.

Måltidskoordinatoren har introduceret måltidsråd for personalet

Måltidskoordinatoren har introduceret kostkontaktpersonerne og lederne af plejecentrene for måltidsrådet, inden det første møde blev afholdt. Lederne havde på forhånd godkendt, at måltidsrådet skulle finde sted. Introduktionen fandt sted lokalt på de enkelte plejecentre og varede cirka en halv time. Formålet var, at både ledere og kostkontaktpersoner blev bekendte med rådets format og deres roller. Fx er det vigtigt, at lederne afsætter tid til, at kostkontaktpersonerne kan deltage i måltidsrådet, ligesom det er vigtigt, at kostkontaktpersonerne er bevidste om deres opgaver før, under og efter måltidsrådet.

Beboerne oplever, at de bliver lyttet til

Måltidskoordinatoren vurderer, at måltidsrådene skaber værdi, og hun oplever, at beboerne føler sig lyttet til. Måltidskoordinatoren fortæller samtidig, at de hører beboerne fortælle, at de synes, deres mad og måltider forbedres, og at det skaber større madglæde og bedre madoplevelser.
”Borgerne er meget glade for at blive taget med på råd. De synes, at det er dejligt, at de har fået et talerør, så deres gode input kan blive hørt og indarbejdet.”
- Helle Winther Andersen, måltidskoordinator i Ballerup Kommune

Gode råd fra Ballerup Kommune

gode råd

  • Forbered beboerne på dagsordenen, når de inviteres til måltidsråd. Det er med til at sikre en god og relevant dialog, hvor beboerne på forhånd har taget stilling til mad- og måltidsønsker.
  • Invitér udvalgt plejepersonale med i måltidsrådet. Medarbejderne kender beboerne og kan være med til at gøre det trygt at deltage i måltidsrådet. 
  • Udpeg en tovholder, der kan arrangere og afholde måltidsrådene. Det kan være en måltidskoordinator, en kostfaglig konsulent eller en anden medarbejder, der arbejder med mad og måltider.