xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Organisering

Input fra borgere giver brugervenlig madbestilling i Odense

I Odense Kommune kan hjemmeboende borgere selv vælge og bestille deres mad via hjemmesiden ’Min Menu’. Retterne præsenteres med billeder og videoer, som gør bestillingen nem og enkel.

Opdateret 09 JUL 2020

Indbydende billeder og videoer af middagsretter som frikadeller med kartofler og spinat er noget af det, som hjemmesiden ’Min Menu’ byder på. Det elektroniske bestillingssystem er med til at sikre, at flere borgere i Odense Kommune kan bestille mad hjemmefra – på en enkelt og hurtig måde.

Videoer tager borgere med i køkkenet

’Min Menu’ indeholder beskrivelser af middagsretter fra den kommunale madserviceleverandør Byens Køkken. Borgerne kan læse om de forskellige retter og se videoer af, hvordan maden laves. Visualiseringen af maden er både med til at skabe en større appetit hos borgerne og samtidig aflive myter om den kommunale madservice. I videoerne kan borgerne fx se, at farsen til frikadeller bliver rørt og stegt af medarbejderne selv. Udvalget og præsentationen af retterne er med til at fremme appetitten hos borgerne.

Medbestemmelse har stor betydning

Systemet giver borgerne mulighed for selv at vælge deres mad, og det giver en oplevelse af frihed og medbestemmelse. Derudover nyder borgerne, at de selv og deres pårørende nemt kan betjene systemet, der er opbygget på en meget intuitiv måde gennem billeder.
 
Billederne af retterne inspirerer borgerne til at prøve nye retter, som de efterfølgende kan vurdere ved at give dem mellem 1-4 stjerner. Bedømmelsen sendes til køkkenet, der tilpasser retterne efter antal stjerner og eventuelle bemærkninger.

Hurtigere levering

’Min Menu’ sikrer, at borgerne modtager leveringen tre dage efter, at de har bestilt maden. Til sammenligning tog det to uger med bestillingssedlerne, som kommunen brugte førhen. 
 
Tidsfrister for bestilling er i den forbindelse reduceret fra 14 til tre hverdage. Det skyldes, at ’Min Menu’ er integreret i køkkenets produktionsstyringssystem, hvilket gør, at Byens Køkken hurtigt får besked om borgernes bestillinger. I praksis betyder det, at borgerne hurtigt kan få den mad, de ønsker og har lyst til.
 
De borgere, som ikke har en computer eller tablet til rådighed, bliver ikke oprettet i ’Min Menu’, med mindre deres pårørende kan hjælpe dem med den elektroniske bestilling. I stedet modtager borgerne menuplanerne fysisk og ringer derefter til callcenteret, når de skal bestille deres mad. 
’Min Menu’ er udviklet specifikt til Odense Kommune af organisationen Mad & Frivillighed, den kommunale madleverandør Byens Køkken samt et IT-firma.

Odense Kommune har udviklet og indført ’Min Menu’ via seks trin

nummer et

Klinisk diætist udviklede første udkast til ’Min Menu’

Første trin har været at udarbejde et udkast til ’Min Menu’. Den kliniske diætist har bidraget med input til, hvordan ’Min Menu’ skulle opbygges, og hvilke funktioner ’Min Menu’ skulle indeholde. Et fokuspunkt har fx været, at systemet skulle opbygges af billeder, så det var intuitivt og let at betjene for borgerne. Derudover skulle borgerne via systemet have mulighed for at komme med forslag, ris og ros til køkkenet. Et it-firma har efterfølgende udviklet selve systemet.
nummer to

Borgere testede ’Min Menu’ 

Næste trin har været at teste ’Min Menu’ blandt borgere. Den kliniske diætist har testet ’Min Menu’ ad to omgange hos ca. 15 borgere. Testene foregik via observation i borgernes eget hjem. Den kliniske diætist observerede borgernes betjening af systemet i 30 minutter. Fokus for observationen var, hvad borgerne fandt nemt og intuitivt, og hvad der ikke fungerede for borgerne. Alle testene blev lydoptaget og beskrevet.
nummer tre

It-firma justerede ’Min Menu’ 

Tredje trin har været at justere ’Min Menu’ på baggrund af data fra observationerne. Observationerne viste, at borgerne fandt ’Min Menu’ nemt og intuitivt at navigere i. Borgerne 
savnede dog beskrivelser af retterne. På baggrund af borgernes input blev hvert billede suppleret af en beskrivelse af rettens indhold.
nummer fire

It-firma integrerede ’Min Menu’ med produktionsstyringssystem

Fjerde trin har været at integrere bestillingsfunktionen i ’Min Menu’ med Byens Køkkens produktionsstyringssystem. It-firmaet koblede bestillingsfunktionen til produktionsstyringssystemet. I forbindelse hertil kortlagde den kliniske diætist, om systemet understøttede arbejdsgangene i Byens Køkkens callcenter og administration.
nummer fem

Klinisk diætist afprøvede ’Min Menu’

Femte trin har været at afprøve ’Min Menu’ for at opspore tekniske fejl i systemet. Den kliniske diætist har afprøvet ’Min Menu’ blandt 10 borgere, der modtog mad fra Byens Køkken. Fokus for afprøvningen var blandt andet, om ’Min Menu’ kunne tilgås via forskellige internetbrowsere, og om bestillingsfunktionen fungerede i praksis.

Klinisk diætist implementerede ’Min Menu’

Sidste trin har været at implementere ’Min Menu’ i Odense Kommune. Den kliniske diætist tilbød i den forbindelse alle borgere telefonisk eller personlig hjælp til at komme i gang med systemet. Den kliniske diætist anvendte en film og en brugermanual, der viser funktionerne i ’Min Menu’, i forbindelse med introduktionen.
 
 

’Min Menu’ indeholder fem centrale funktioner

 
 • Billeder af maden 
  ’Min Menu’ indeholder billeder af alle retter, som Byens Køkken tilbyder. Byens Køkken i Odense Kommune har haft fokus på, at billederne skal vise den mad, som borgerne modtager. Maden på billederne er derfor anrettet pænt og appetitligt på forskelligt stel, men er ikke pyntet med fx ekstra krydderurter. 
 • Kort tekst om maden
  Når borgerne klikker på billederne, kan de læse en kort beskrivelse af og information om retterne. Derudover kan borgerne se en film. Filmen viser typisk processen fra råvarer til element i en ret. Fx kan borgerne se, hvordan Byens Køkken rører fars og steger frikadeller. Filmene har til hensigt at stimulere borgernes appetit og synliggøre, at maden laves fra bunden.
 • Vurderingsfunktion
  I ’Min Menu’ kan borgerne bedømme maden ved hjælp af en rating-funktion. Borgerne kan give retterne mellem 1-4 stjerner, hvoraf 4 udgør den højeste score. Hvis borgerne vurderer retten til 1 eller 2 stjerner, kommer der et kommentarfelt frem, hvor borgerne kan skrive deres vurdering. De kan fx skrive: ”Karrysovsen er for stærk”. Kommentarerne bliver sendt til ernæringsassistenterne i callcenteret, som giver informationen videre til køkkenet. Køkkenets opgave er herfra at tilsmage, justere, eller videreudvikle retterne.
 • Chatfunktion
  Borgerne kan kommunikere med Byens Køkken via en chatfunktion i ’Min Menu’. Borgerne kan anvende chatfunktionen til at stille spørgsmål, kommentere maden eller fremlægge ønsker til menuen. Borgerne kan fx skrive: ”Bruger I frisk persille i persillesovsen?” eller ”hvornår kommer der rabarberkompot på menuen?”. Ernæringsassistenterne i call-centeret svarer på borgernes henvendelse inden for tre hverdage.
 • Min Måltidshåndbog
  Nederst i ’Min Menu’ er der et link til ’Min måltidshåndbog’. I ’Min måltidshåndbog’ kan borgerne blandt andet læse en uddybende beskrivelse af den kostform, som de er visiteret til.
 

’Min Menu’ opleves som brugervenligt, intuitivt og fleksibelt

42 pct. af de borgere, som modtager mad fra Byens Køkken, anvender ’Min Menu’. Borgerne finder ’Min Menu’ nemt og intuitivt at anvende – særligt fordi systemet er bygget op af billeder. Den hurtige eksekvering af bestillinger gør desuden, at systemet opfattes som fleksibelt.
”Mange borgere kan selv betjene ’Min Menu’. De synes, at det er let og intuitivt at bruge. Det er helt klart systemets største drivkraft. Det kræver ikke stor forklaring eller lang introduktion.”
– Christel Hjorth, Koordinerende leder af Byens Køkken i Odense Kommune

Gode råd fra Odense Kommune

gode råd

 • Det er en god idé at bruge god tid på at udvikle og teste systemet, herunder at inddrage borgernes feedback i udviklingen.
 • Det er vigtigt, at designet bag systemet er intuitivt og brugervenligt, så borgerne selv kan betjene systemet.
 • Selvom systemet er let at anvende, er det gavnligt, hvis borgerne får en introduktion til systemet, når de skal anvende det første gang.