xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Ernæring | Organisering

Elektronisk kostkort sikrer den rette kost til beboere i plejeboliger i Horsens

I Horsens Kommune er et elektronisk kostkort til bestilling af mad blevet integreret i borgernes omsorgsjournal. Kostkortet har sikret, at borgere med særlige behov får mad med den rette konsistens.

Opdateret 11 MAJ 2020
Et elektronisk kostkort har hjulpet med at forebygge dårlig ernæringstilstand og uønsket vægttab blandt beboere på plejeboligenheder i Horsens Kommune. Kortet , der er en bestillingsformular i omsorgssystemet, sikrer, at borgere får kost med den rette konsistens.  Kostkortet er blevet udviklet som en del af et større kompetenceløft og udvikling af ernæringsindsatsen. 
 
Formularen er brugervenlig og integreret i omsorgssystemet. Det reducerer arbejdsgangene for sygeplejerskerne og plejepersonale, da de samtidig med at de foretager en ændring i borgerens kost i borgerens omsorgsjournal kan ændre bestillingen af mad fra produktionskøkkenerne. Brugen af kostkortet styrker dermed overleveringen af informationer om eventuelle ændringer i borgernes behov. 
 
Brugen af kostkortet og løbende koordineringsmøder med en fast dagsorden skaber sammenhæng i ernæringsindsatsen på tværs af plejeboligenheder og produktionskøkkener.

Bestillingen og den løbende opdatering via kostkortet sker gennem fire trin

nummer et

En sygeplejerske vurderer konsistensbehov ved indflytning 

Første trin er, at en sygeplejerske og en kontaktperson fra plejepersonalet afholder et møde med borgeren ved indflytning. Her afdækkes kostvaner og eventuelt tygge- og/eller synkebesvær, og borgerens kostbehov vurderes. Vurderingen understøttes af en konsistensguide, som er udarbejdet til formålet
nummer to

Sygeplejersken dokumenterer og bestiller mad 

Næste trin er, at sygeplejersken taster sin vurdering af borgerens konsistensbehov ind i det elektroniske kostkort, som findes i borgerens omsorgsjournal. Herefter sender sygeplejersken kostkortet til produktionskøkkenet direkte fra omsorgssystemet. Det er muligt at bestille kost med forskellig konsistens til forskellige måltider - fx blødere konsistens til aften, hvor energiniveauet hos borgeren kan være lavere.
nummer tre

Produktionskøkkenet modtager bestilling via omsorgssystemet 

Som tredje trin modtager produktionskøkkenet kostkortet via en mail. De modtager kostkort af nye borgere, hvis der bliver foretaget ændringer i en borgers kort, eller hvis en borger ikke længere bor på enheden. Produktionskøkkenet tjekker dagligt beskeder og registrerer eventuelle ændringer i deres produktionsliste.
nummer fire

Sygeplejersken observerer borgerens udvikling 

Det fjerde trin er, at sygeplejersken gennem løbende dialog med plejepersonalet og regelmæssige vejninger af borgeren observerer eventuelle ændringer. Hvis sygeplejersken observerer et vægttab eller er bekymret for ernæringstilstanden hos borgeren, kan det medføre konsistensændringer i kosten.

Oplæring i det elektroniske kostkort

Udvalgt plejepersonale og alle sygeplejersker på kommunens 21 plejeboligenheder er blevet oplært i brugen af det elektroniske kostkort. Personalet har deltaget i et oplæg på to timer, hvor de har lært, hvordan man dokumenterer i kortet, observerer tegn på nedsat tygge- og/eller synkefunktion og anvender konsistensguiden. 

Kommunen har også udarbejdet tydelige beskrivelser af arbejdsgange samt rolle- og ansvarsfordeling for brugen af kostkortet.

Koordineringsmøder som fundament for det gode samarbejde

For at sikre et godt samarbejde om og koordinere leveringen af den rette kost til borgerne i plejeboligerne holder produktionskøkkenet og plejeenhederne et fælles møde hver 2. til 3. måned. Møderne afholdes lokalt på plejeboligenhederne. På møderne deltager en kontaktperson fra produktionskøkkenet, den daglige leder fra produktionskøkkenet, den daglige leder fra plejeboligenheden og en udvalgt kost-nøgleperson fra plejepersonalet, der har fokus på ernæring og måltider. Møderne faciliteres og planlægges af den daglige leder af produktionskøkkenet.

Download kommissoriet for mødet her

”Sygeplejerskerne oplever, at det nu er meget nemmere at ændre på konsistensen af maden til borgeren. Det kan ske på baggrund af daglige observationer, fx at borgeren skal have blødere kost sidst på dagen. Det imødekommer bestillingsformularen ved at være opdelt på de forskellige måltider.”

- Allis Bente Bek, Klinisk diætist, Horsens Kommune

Bedre overlevering og nemmere arbejdsgange

Bestillingsformularen har bidraget med en mere klar systematik for ændringer af bestillinger hos produktionskøkkenerne. Det har samtidig givet køkkenerne mere præcise produktionsdata.

Kommunen oplever, at en elektronisk bestillingsformular som kostkortet, der er koblet op på borgerens omsorgsjournal, minimerer arbejdsgangene. Kostkortet sikrer bl.a., at vigtige informationer om borgerens kost overleveres til madleverandørerne rettidigt og korrekt.