xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Strategisk udvikling | Rammer om måltidet

Arbejdsgruppe udstikker retningen for beboerinddragelse i Hjørring

En arbejdsgruppe i Hjørring Kommune har udarbejdet anbefalinger til, hvordan kommunens 13 ældrecentre kan inddrage beboerne mere i og omkring måltiderne. Arbejdsgruppen har skabt en fælles tilgang, som har styrket erfaringsdeling og inspiration på tværs af ældrecentrene.

Opdateret 11 OKT 2021
På ældrecentre i Hjørring Kommune har lederne et ønske om, at beboerne bliver inddraget mere i og omkring måltiderne. Det gælder i alt fra planlægning af menuer til indkøb, madlavning, borddækning, valgfrihed under måltidet og afrydning. 
 
Siden 2018 har ældrecentre i Hjørring Kommune afsat 2 mio. kr. årligt fra eget budget til, at kommunens 13 ældrecentre kan styrke inddragelsen af beboerne i og omkring hverdagens måltider. En arbejdsgruppe er blevet nedsat for at udvikle en fælles retning for, hvordan midlerne bedst anvendes, og på den baggrund har arbejdsgruppen udarbejdet et kommissorium med anbefalinger og inspiration. 
 
Arbejdsgruppen indledte sit arbejde i 2018 med tre afdelingsledere og tre medarbejdere fra kommunens ældrecentre som medlemmer. Blandt arbejdsgruppens aktiviteter har været:
  • At afdække, hvordan beboere i forvejen er blevet inddraget på kommunens ældrecentre. Formålet har været at tage afsæt i tiltag, der allerede virker.
  • At gennemgå Sundhedsstyrelsens anbefalinger for mad og måltider for at hente inspiration der.
  • At diskutere, hvordan beboerinddragelse i og omkring måltider skal være i Hjørring Kommune - med respekt for kultur, traditioner og fysiske rammer på hvert enkelt ældrecenter. Det har været vigtigt, at der fortsat skulle være stor frihed til lokal tilpasning på de enkelte ældrecentre. 
Læs arbejdsgruppens anbefalinger her: Mad og måltider - Kommissorium   
 
Alle kommunens ældrecentre har udarbejdet en handleplan på baggrund af anbefalingerne og inspirationen fra arbejdsgruppen. Handleplanerne har sikret, at de ekstra midler fra kommunen er gået til indsatser målrettet inddragelse af borgere i måltidet. 
 
Handleplanen har indeholdt beskrivelser af ældrecentrenes planlagte handling og formål samt succeskriterier for inddragelse. Lederne fra de 13 ældrecentre har derefter mødtes hvert kvartal for at følge systematisk op på handleplanerne. Møderne har samtidig skabt rum til at dele viden og erfaringer på tværs af ældrecentrene. Det har betydet, at ældrecentrene har arbejdet i samme retning, samtidig med at der har været frihed til lokal tilpasning.
 
 

Arbejdsgruppens anbefalinger

Arbejdsgruppens indsats har resulteret i et kommissorium med anbefalinger og inspiration. Det gælder blandt andet tiltag og handlinger som disse:
 
Måltidet planlægges sammen med beboerne 
Beboerne kan fx være med til at gennemgå reklamer og planlægge indkøb. Plejepersonalet kan i den forbindelse tage udgangspunkt i noget, som beboerne ønsker at lave. Hvis en beboer fx ønsker at bage boller, kan plejepersonalet spørge åbent, hvad skal der skal bruges, og lade beboeren selv byde ind.   
 
Måltidet tilberedes sammen med beboerne
Det er vigtigt, at måltidet opleves som noget særligt. Det kan man fx opnå ved at variere tilberedningen og inddrage beboerne, i det omfang det er muligt. Fx kan beboere hjælpe med at komme ingredienser til bolledejen i en skål.  En anden idé er at gøre noget særligt ud af borddækningen og maden ved højtider og i weekender. 
 
Beboerne inddrages i måltidet 
Beboerne kan fx inddrages i at dække bord, rydde af, tørre borde af, vande blomster og tørre støv af i dagligstuen. Det er vigtigt at støtte beboerne, så de ikke mister interessen for at deltage.
 
”Det, der er alfa omega i det her, og som andre kommuner bør lære af, er, at vi skal lære af hinanden. Hvis vi ikke lærte af hinanden på tværs af centrene, så ville vi stå 14 forskellige steder nu.” 
- John Larsen, leder på ældrecenter
 

Oplevede effekt

Ifølge områdelederen for Hjørring Kommunes ældrecentre har arbejdsgruppens indsats ført til, at beboerne på kommunens ældrecentre nu inddrages mere og bedre i og omkring måltidssituationerne end tidligere.

Gode råd fra Hjørring Kommune

gode råd

  • Skab rum til, at det enkelte ældrecenter både kan arbejde ud fra den fælles strategi eller retning og foretage lokale tilpasninger. Ældrecentrene har forskellige erfaringer og behov, og det kan være nødvendigt at igangsætte forskellige initiativer.
  • Det kræver ledelsesmæssig opbakning på hvert enkelt ældrecenter at få arbejdsgruppens anbefalinger ud at leve blandt plejepersonalet. Lederne skal bære budskabet ud og støtte op om relevante måder at inddrage beboerne på. I Hjørring er lederne selv gået forrest og har vist på afdelingerne, hvor de færdes hver dag, hvordan man kan inddrage beboerne. 
  • Overvej muligheder for at inspirere hinanden inden for kommunen. Det er vigtigt at sprede de gode historier og eksempler på, hvordan man kan inddrage beboere i måltiderne. I Hjørring Kommune er det blandt andet sket på faste ledermøder på tværs af kommunens ældrecentre.