xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Organisering

Det gode ry hos Byens Køkken giver glade medarbejdere i Odense Kommune

Odense Kommunes madservice ”Byens Køkken” har skabt et positivt omdømme gennem markedsføring, kompetenceløft og strategiske satsninger. Det har løftet madens kvalitet og medført faglig stolthed hos medarbejderne.

Opdateret 08 OKT 2019

Odense Kommunes madservice havde tidligere et mindre positivt ry og blev ofte kritiseret. Det betød, at medarbejdernes arbejdsglæde var lav. Også borgerne, som fik leveret mad, var kede af det dårlige ry. Derfor har der været behov for at gøre en indsats, som har kunne rette op på den kommunale madservices ry.

Odense Kommunes indsats har bestået af en lang række markedsføringsaktiviteter. Sideløbende med disse har kommunen også et stærkt fokus på at hæve den kulinariske kvalitet af maden, som bliver tilberedt i madservice. Medarbejderne har bl.a. været på kompetencekursus, der er blevet ansat kokke, og samtidig er der blevet indledt et samarbejde med kokken Claus Holm om at løfte kvaliteten af maden.

De gode historier skal spredes

Fælles for markedsføringsaktiviteterne har været, at de alle har haft fokus på at sprede gode historier om den kommunale madservice. De gode historier skulle ændre opfattelsen af, hvad et offentligt køkken er og tilbyder. I Odense Kommune er der flere forskellige tiltag benyttet, og de har samlet bidraget til at vende Byens Køkkens ry.

Helt centralt har været, at markedsføringsaktiviteterne har bidraget til, at ’man åbner sig op’ for omverdenen og borgerne i kommunen. Nedenfor er der en liste over nogle af de typer markedsføringsaktiviteter, der er gennemført:

Branding

 • Nyt navn: Madservice er brandet på ny og har fået nyt navn: ’Byens Køkken’.

 • Nyt visuelt udtryk: Odense Kommune har udviklet et nyt grafisk udtryk, der fremstår rustikt og enkelt. Det nye visuelle udtryk har præget den nye hjemmeside og det nye materiale om Byens Køkken, som også er udviklet. 

Dialog med borgerne

 • Tilstedeværelse i bybilledet: Odense Kommune har mødt borgerne og gået i dialog med dem, og på den måde har de spredt de gode historier. Det har de bl.a. gjort ved at deltage på de mange festivaler, som afholdes i Odense. Fx har Byens Køkken deltaget på havnekulturfestivalen, blomsterfestivalen og SPIS-festivalen.

 • Madtrailer: Odense Kommune har fået udarbejdet en ’madbus’ – en slags food truck, som er anvendt til markedsføring af Byens Køkken. Fx på festivaler, hvor Byens Køkken har uddelt smagsprøver for at komme i dialog med borgerne om Byens Køkken og dermed har skabt en forståelse for, hvilken mad, der bliver tilberedt.

 • Åbent hus: Byens Køkken har inviteret borgerne til Åbent Hus, hvor de har set køkkenet, snakket med medarbejderne og fået smagsprøver. På den måde har borgerne både fået syn og smag for sagen.

Presseomtale

 • Dialog med pressen: Odense Kommune er gået i dialog med den lokale presse for at få flere nuancer med i historierne om Byens Køkken.

 • Håndtering af læserbreve: Odense Kommune har forholdt sig til de mange kritiske læserbreve, som er sendt, og er gået i dialog med afsenderne. De har lyttet og inddraget de borgere, der har været meningsdannere.

 • Madblog: Byens Køkken har fået en madblog i lokale aviser (UgeAvisen og Fyns Stiftstidende), hvor de ugentligt har fortalt om den kommunale madservice.

 • Deltagelse i konkurrencer: Byens Køkken har deltaget i en række konkurrencer og har også vundet flere af dem, fx prisen ”Fremtidens Køkken” og en faglig pris for charcuteriepølse. Deltagelsen i konkurrencer har både været en spændende faglig udfordring for medarbejderne og en mulighed for at få positiv presseomtale.

Øvrige kanaler til at sprede de gode historier

 • Bog: Odense Kommune har udgivet ”I Den gode Smags Tjeneste” og har i den forbindelse holdt en bogudgivelsesfest. Bogen er revideret i 2019 og skal efterfølgende udgives i en ny version. Bogen sendes til alle borgere, som er startet op med madservice. Den indeholder billeder og små fortællinger om medarbejderne i Byens Køkken, opskrifter og viden om ernæring.
 • YouTube: Byens Køkken har en YouTube-kanal med videoer af fx, hvordan hakkebøffer bliver tilberedt, hvordan maden bliver leveret af chauffører, ligesom der også er en instruktionsvideo til, hvordan borgerne bestiller mad fra Byens Køkken online.
 • Sociale medier: Byens Køkken har også fået en profil på Instagram og Facebook. Her bliver der delt billeder og videoer. På LinkedIn bliver der delt historier af mere faglig karakter

 

En entreprenant tilgang til udviklingen af markedsføringsaktiviteterne

Det har primært været medarbejdere i den administrative del af Byens Køkken, som har stået for markedsføringsaktiviteterne. De har indsamlet input fra øvrige medarbejdere og samarbejdspartnere, og benyttet deres faglige viden til at afgøre, hvilke markedsføringsaktiviteter, der skulle iværksættes. De har benyttet en entreprenant tilgang og har forsøgt sig frem ved at iværksætte diverse tiltag, teste dem af og efterfølgende afgøre, om de skulle videreføres. Ligeledes har de grebet de muligheder, som opstod undervejs, hvilket fx var tilfældet med blogindlægget i de lokale aviser.

De administrative medarbejdere arbejder i dag med at fastholde den positive omtale ved at tænke presseomtale ind i alle aktiviteter og ved at udarbejde nyt materiale og filme nye videoklip til sociale medier.

Byens Køkken har i dag et positivt ry

Medarbejderne i Byens Køkken har oplevet, at Byens Køkken har fået et rigtig godt ry blandt byens borgere. Medarbejderne har også oplevet, at borgerne har fået en ny forståelse af, hvad et offentligt køkken kan levere. Borgerne er ifølge medarbejderne stolte over at få leveret mad fra Byens Køkken. Medarbejderne er stolte og glade for at gå på arbejde, og deres arbejdsglæde er blevet større. De har også fået positive kommentarer i byen og får ros for den mad, de har tilberedt.

”Vi møder en helt anden snak i dag. Der er slet ikke så kritisk en tilgang til at være offentlig madleverandør, og det, tror jeg, er lokalt forankret. Vi hører borgere fortælle ”Min mor har prøvet jeres mad, og det smager dejligt”. Det er rart at høre – også for medarbejderne.”
Gry Bjerg Petersen, chefkonsulent Mad og Måltider

Gode råd fra Byens køkken

gode råd

Et offentligt køkkens omdømme har stor betydning for medarbejdernes arbejdsglæde og for borgernes oplevelse af at modtage og spise mad fra køkkenet. Derfor er det vigtigt at arbejde for og fastholde et positivt ry.

 

Ledelsen skal have fokus på og prioritere markedsføringsaktiviteter. Opgaven kan løftes af administrativt personale, ikke nødvendigvis af kostfagligt personale. De har typisk fokus på at forberede maden – ikke at lave film til YouTube.

 

Det tager lang tid at ændre borgeres opfattelse, og derfor er det vigtigt at fastholde markedsføringsaktiviteter gennem en længere periode og være tålmodige.