xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Organisering

Restaurantoplevelser skaber smagfulde måltider for ældre i Holstebro Kommune

I Holstebro Kommune er hjemmelavet mad med fokus på smag og udseende blevet en succes. Tiltaget har skabt restaurantoplevelser for ældre borgere i kommunen og sikret en tættere relation mellem borger og personale.

Opdateret 09 SEP 2020

Holstebro Kommune har brugt ideen bag servicedesign til at omskabe Madservice Holstebro. Servicedesign handler om at skabe offentlige serviceydelser med udgangspunkt i brugernes adfærd og behov. I 2008 iværksatte kommunen, i samarbejde med en ekstern antropolog, en gennemgribende undersøgelse af de ældres oplevelser med madservice. Antropologen observerede og interviewede 12 borgere, som modtog madservice i tre dage. Observationen har bl.a. vist, at flere borgere ønskede mere hjemmelavet mad, en større smagsoplevelse og en tættere kontakt til køkkenpersonalet.

På baggrund af borgernes input har Madservice Holstebro valgt at sætte fokus på tre områder: Kommunikation, hjemmelavet mad med smag og appetitvækkende beskrivelser. De tre fokusområder er sammenfattet i et kodeks for, hvordan Madservice Holstebro ønsker at arbejde. Madservice Holstebro har derudover skiftet navn til ’Det Gode Køkken’ for at understrege, at tingene nu skal gøres anderledes end før.

Tre trin til at lave restaurantoplevelser

nummer et

Afdæk borgernes krav, forventninger og oplevelser af madservice

Holstebro Kommune har med hjælp fra en ekstern antropolog afdækket udvalgte borgeres holdninger til madservice gennem interviews og observationsstudier. For at sikre et repræsentativt indblik i borgernes forventninger, oplevelser og krav til madservice, bestod de udvalgte borgere af både mænd og kvinder, gifte og ugifte samt samlevende og borgere, der boede alene.
nummer to

Lyt til borgernes ønsker

Madservice Holstebro har udarbejdet et kodeks eller et ”manifest” på baggrund af borgernes input. Manifestet danner rammen for Madservice Holstebros tilgang og arbejdsmetoder og består af fem faste punkter:

 • Vi laver mad, der smager hjemmelavet.
 • Vi bruger gode råvarer, som sikrer kvalitet i det samlede måltid.
 • Vi tager os tid til retterne, så de når deres fulde potentiale.
 • Vi sikrer et køkken i bevægelse gennem løbende inspiration.
 • Vi vægter dialog med kunderne, god service og høj madoplevelse.

Læs mere om Madservice Holstebros manifest her.

nummer tre

Involvér plejepersonale og chauffører i kvalitetsløftet 

Plejepersonalet er informeret om kvalitetsløftet i Madservice Holstebro og navneskiftet til ’Det Gode Køkken’. De er også orienteret om manifestet og de nye tiltag på personalemøder. Derudover er plejepersonalet inviteret ind i køkkenet, så de selv har kunnet smage på maden og på den måde fortælle om den til borgerne.

 

Chaufførerne, der leverer maden til borgerne, er orienteret om det øgede fokus på dialog i ’Det Gode Køkken’. Det har været vigtigt, at chaufførerne har været bevidste om, at de er bindeleddet mellem køkkenet og borgerne. Chaufførerne er derfor blevet opfordret til at tale med borgerne, når de leverer maden. Derudover har chaufførerne fået tildelt faste køreruter, så de leverer mad til de samme borgere.

På baggrund af borgernes input blev vi enige om, at vi skulle tænke os selv anderledes. Vi skulle jo sælge, som hvis vi var en restaurant. Vi måtte tænke på dem som restaurantgæster. Det betød også, vi ikke bare var et kommunalt køkken – vi skulle sørge for, at vores kunder gennem vores mad og service havde samme oplevelse, som hvis de var på en god kro.
- Anne Marie Nielsen, sektionsleder i Holstebro Kommune

Madservice Holstebro har sat ældre borgeres oplevelse af måltidet under lup

I Madservice Holstebro har man undersøgt de ældres oplevelser med madservice. Formålet med undersøgelsen var at få mere viden om borgernes behov, forventninger og krav til madservice.

På baggrund af undersøgelsens resultater har Madservice Holstebro udviklet flere nye tiltag, der skal give borgerne en bedre måltidsoplevelse.

Konkret har Madservice Holstebro

 • Haft besøg af en gourmetkok, som har bidraget med inspiration til, hvordan køkkenpersonalet kan få flere sæsonvarer ind i menuen, og hvordan ernæringsassistenterne kan arbejde med anretning af maden.
 • Beskrevet menuerne og retterne med flere tillægsord, så de ældre får fornemmelsen af ’at kunne smage maden’ gennem beskrivelserne – på samme måde som på en restaurant. Hvor menuen førhen kunne lyde ”stegt kalvelever med sovs, kartofler og grøntsager”, skriver Madservice Holstebro nu fx ”pandestegt lever med løg og skysovs, timianvendte kartofler og smørstegte grøntsager”.
 • Udviklet ”ris og ros”-kort, som fremgår i menuerne. Ved at bruge kortene har borgerne kunnet give køkkenet direkte feedback på den mad, der serveres, og forslag til nye retter og måder at lave den på. Borgerne afleverer ”ris og ros”-kortene til chaufførerne, når de får leveret deres mad.
 • Opsat store billeder på væggene i køkkenet, der viser situationer fra besøg hos de ældre til at minde personalet om, hvem de laver mad til, og hvilken værdi de skaber for borgerne.
 • Givet ernæringsassistenterne kokketøj, som havde til formål at understøtte deres forståelse af dem selv som kokke og af borgerne som ’restaurantgæster’.

Borgerne er glade for det de nye tiltag

Det er opfattelsen i ’Det Gode Køkken’, at tiltagene har ændret borgernes syn på det kommunale madtilbud. Efter Madservice Holstebro har skiftet navn, image og implementeret de nye tiltag, modtager ’Det Gode Køkken’ ofte positive tilbagemeldinger gennem ”ris og ros”-kortene. 

Medarbejderne ved, at de skaber værdi

Medarbejderne oplever, at de har skabt værdi for borgerne. ”Ris og ros”-kort og billeder af borgerne i køkkenet har bidraget til, at medarbejderne føler, at de gør en forskel i borgernes liv. Og det skaber engagement og faglig stolthed.

”Ernæringsassistenterne er meget stolte af det, de laver.
De ved, at de skaber stor værdi for borgerne og borgernes liv
– og det motiverer dem rigtig meget.”

- Anne Marie Nielsen, sektionsleder i Holstebro Kommune

Gode råd fra ”Det Gode Køkken”

gode råd

 • Når et køkkens arbejdsgange skal ændres, er det vigtigt, at ledelsen bakker op om det.
 • Det er vigtigt at undersøge borgernes holdninger, forventninger og krav til madservice. Borgernes meninger kan ikke blot afdækkes gennem en spørgeskemaundersøgelse. Det er vigtigt, at man kigger borgerne i øjnene og lytter til deres ord.
 • ”Ris og ros”-kort er en let tilgængelig metode til at modtage borgernes feedback. Derudover mindsker kortene distancen mellem køkken og personale.