xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Organisering

Varieret kost i Vejen styrker borgernes livskvalitet og appetit

Vejen Kommunes Madservice har indført et system, så borgerne selv kan bestemme, hvad ugens menu skal bestå af. Medbestemmelsen har styrket deres livskvalitet og madoplevelse.

Opdateret 09 SEP 2020

Vejen Kommune har etableret et nyt madkomponentsystem for både hjemmeboende borgere og borgere på ældrecentre, som er visiteret til varm mad. Systemet er indført som følge af en centralisering af kommunens køkkendrift. Det nye storkøkken har givet anledning til at tænkte nyt og sætte nye mål for borgernes mad og måltider.

Lederen fra Vejen Kommunes Madservice har været på inspirationstur til en række andre storkøkkener for at få viden om, hvordan et madkomponentsystem bedst kunne blive etableret og designet brugervenligt og tilgængeligt.

Vejen Kommunes Madservice har efterfølgende valgt at tilrettelægge madkomponentsystemet, så borgerne selv kan sammensætte deres ugemenu ud fra 12 forskellige kødretter med dertilhørende sovs, forskellige typer af tilbehør (fx rå kartofler, kartoffelmos, kogte ris og pasta) og en bred vifte af grøntsager. Borgerne har mulighed for selv at vælge alle komponenter i ugemenuen. Hvis borgerne ikke selv ønske at tilrettelægge deres ugemenu, gør Vejen Kommunes Madservice det for dem.

Læs mere om Madservice-Vejen her: Madservice-Vejen

To trin i udviklingen af det nye madkomponentsystem

nummer et

Udvikling af nyt bestillings- og produktionssystem

Første trin har været at udvikle et nyt bestillings- og produktionssystem, hvor borgerne og modtagerkøkkenerne selv kan sammensætte forskellige madkomponenter til en ugemenu. Vejen Kommunes it-leverandør har bistået med at udvikle det nye styresystem. Der er lagt vægt på, at borgerne har flere forskellige valgmuligheder, så der er noget for enhver smag. Alle borgere skal kunne benytte madkomponentsystemet, og det er muligt at bestille via fysiske bestillingslister, hvis borgerne ikke ønsker at bestille maden digitalt.

nummer to

Introducér madkomponentsystemet

Næste trin har været at introducere til det nye madkomponentsystem på pårørendeaftener, åbent hus-arrangementer, introduktionskurser og borgermøder for at indføre borgere, medarbejdere fra hjemmeplejen og pårørende i det nye system. 

 
Ledere fra Madservice Vejen har fortalt plejepersonalet i hjemmeplejen om madkomponentssystemet på personalemøder af en times varighed. På personalemøderne har lederne fra Madservice Vejen fortalt og vist plejepersonalet, hvordan de kan understøtte borgerne i at betjene det nye digitale system og udfylde bestillingslisten på papir. Plejepersonalet har også fået viden om, hvilke madkomponenter de kan anbefale til borgerne, hvis de fx har været på en diæt eller er småtspisende. Plejepersonalet har ligeledes smagt på maden og set en demoudgave af en ugemenu for borgere. 
 
Vejen Kommunes Madservice har siden etableringen af systemet løbende afholdt åbent hus-arrangementer og introduktionskurser for nye medarbejdere i hjemmeplejen og borgere.

”Køkkenpersonalet brænder for det her system og er topengagerede. Og vi gør også meget ud af at vise dem, at dét her, det skaber værdi for borgerne.”
- Gitte Larsen, Cheføkonoma i Madservice Vejen

Prioritering og tværfagligt samarbejde er nøglen

I Vejen Kommune er madkomponentsystemet prioriteret og bakket op af ledelsen og politikerne, der har haft blik for, hvilken værdi systemet har tilført ældre borgere i kommunen. Som en del af opbakningen har hjemmehjælperne fx fået tildelt ekstra tid i deres køreplaner til at hjælpe borgerne i gang med at bestille mad gennem madkomponentsystemet.

Der er også blevet sat tid af til, at lederen af Vejen Kommunes Madservice, distriktlederne fra hjemmeplejen og plejecentrene, Ældrechefen og aktivitetslederen kunne mødes hver 14. dag og drøfte den tværfaglige indsats og fokusområder, fx hvordan arbejdet med dysfagi kan blive indtænkt i madkomponentsystemet.
Lederen af Vejen Kommunes Madservice har understreget, at ledelsesopbakning til systemet er afgørende, hvis det skal blive en succes, fordi systemet er afhængigt af mange brugere, hvis det skal være økonomisk rentabelt.

Madkomponentsystemet skaber medbestemmelse, øget livskvalitet og faglig stolthed

Madkomponentsystemet har skabt stor værdi for både borgere og medarbejdere i køkkenet. Vejen Kommunes Madservice har bl.a. oplevet en stigende kundetilgang. En brugerundersøgelse fra 2016 viste desuden, at 73 pct. af borgerne var meget tilfredse med, at de nu selv kan sammensætte deres ugemenu. For borgerne har det medført øget appetit, livskvalitet og -glæde, at de kan vælge deres livretter til. Derudover har madkomponentsystemet minimeret madspild, da borgerne kun modtager den mad, de selv har valgt og ønsker at spise.

Lederen af Madservice har printet og ophængt borgernes feedback, så køkkenpersonalet bliver mindet om den forskel, de gør for borgerne, når de tilbereder maden. Visualiseringen af borgernes tilbagemeldinger har bidraget til større motivation og faglig stolthed blandt medarbejderne i køkkenet.
Lederen af Madservice har printet borgernes feedback og hængt den op, så køkkenpersonalet er blevet mindet om den forskel, de gør for borgerne. Visualiseringen af borgernes tilbagemeldinger har bidraget til større motivation og faglig stolthed blandt medarbejderne i køkkenet.

 

 

”Borgerne elsker at have medbestemmelse. De nyder det virkelig.
Det er jo også dejligt, når man kan få sin livret hver dag.”

- Gitte Larsen, Cheføkonoma i Madservice Vejen

 Gode råd fra Madservice i Vejen Kommune

gode råd

Madkomponentsystemet kræver et centralkøkken, da systemet er afhængigt af en stor drift. Det er også væsentligt:

  • At ledelsen prioriterer og bakker op om systemet.
  •  At hjemmeplejen, borgerne og de pårørende introduceres til systemet – og at medarbejderne oplæres i systemet, så de kan understøtte borgerne i at anvende det.
  • At ledelsen fra hjemmeplejen samt madservice og forvaltningschefen løbende afholder møder og sparrer omkring systemet.