xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Rammer om måltidet

Farvet service får appetitten til at stige

På Meta Mariehjemmet i Vejle kommune dækker personalet op med røde tallerkner og gule dækkeservietter til beboere med demens og Alzheimers. Det farvede service giver beboerne ro til at fokusere på måltidet og øger samtidig deres appetit.

Opdateret 08 OKT 2019
Meta Mariehjemmet, der er et friplejehjem beliggende ved Vejle, dækkes der op med farvet service og dækkeserviet til beboere med demens og Alzheimers. Beboernes tallerken, bestik og glas er rødt, mens dækkeservietten er gul. Kontrasten mellem de to farver medfører, at beboerne lettere kan se deres tallerken, bestik og glas, og at de dermed bedre kan spise selv. En anden effekt er, at det har gjort måltidet mere roligt for beboerne. 

Vejle Kommune har fulgt to trin

nummer et

Der dækkes op med rødt service på gule dækkeservietter til beboere med demens og Alzheimers.
nummer to

Beboerne med demens og Alzheimers sidder i deres egen spisegruppe og er dermed skærmet fra de andre beboere.

Bag om projektet

På Meta Mariehjemmet oplevede man, at det ofte var vanskeligt for beboere med demens og Alzheimers at overskue tallerkener og glas på bordet. Derfor sad de og famlede ved bordet, blev rastløse og urolige, og ønskede at gå fra bordet tidligt, hvilket resulterede i, at de ikke fik spist nok mad ved måltiderne.

Inspirationen til projektet kom efter, at to medarbejdere havde været på kursus om demens på Social og Sundhedsskolen i Vejle. Her lærte de om betydningen af farvet service, og efterfølgende bragte de denne viden med tilbage til plejehjemmet, hvor man besluttede at forsøge at benytte det farvede service.

”Det har givet beboerne bedre selvværd, at de selv kan spise. Vi oplever, at jo mere ro og forudsigelighed, der er ved et måltid for de demente, jo bedre klarer de måltidet selv, og vi ser, at de spiser og drikker mere og ser gladere ud. De er ikke så urolige og sover bedre. Det vurderer vi som bedre velvære og øget selvværd”.
- Hans Meier Andersen, konsulent, Meta-mariehjemmet

Rolige måltider og større appetit

Når der dækkes op med farvet service, er det medarbejdernes oplevelse, at borgerne har lettere ved at overskue spisning, og de rækker derfor i højere grad end tidligere selv ud efter glas og bestik, og er mere motiverede for selv at spise. Beboerne spiser med større appetit og er mere rolige. Derudover er der generelt mere ro omkring måltidet og færre konflikter. Det betyder, at personalebehovet i forbindelse med spisning er mindre.

Personalet oplever, at når der er roligt omkring de demente beboere, er der også mere ro blandt de øvrige beboere. De personaleressourcer, der er frigivet fra opgaven omkring måltidet med beboere med demens, kan bruges til de øvrige beboere.