xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Organisering

Digital håndbog giver inspiration til måltider

Digital måltidshåndbog hjælper, støtter og inspirerer plejepersonale og andre borgernære personalegrupper i Odense Kommune i deres arbejde med mad, måltider og ernæring.

Opdateret 29 NOV 2021

I Odense Kommune er det plejepersonalet, som bestiller, færdigtilbereder mad fra det centrale storkøkken og tilbereder morgenmad, frokost og mellemmåltider til borgerne. Det er også deres opgave at skabe gode rammer om måltidet. Måltidshåndbogen er et digitalt redskab, der skal understøtte plejepersonalet på plejecentrene med inspiration til opgaven.

Måltidshåndbogen er delt op i seks emner, der indeholder inspiration til: 

  • Mad: Herunder både konkrete opskrifter på morgenmad og det kolde måltid samt inspiration til, hvordan man for eksempel vækker sanserne og undgår madspild
  • Måltidet: Det sociale omkring måltidet, lokalet og bordet
  • Ernæring: Viden om ernæringsrigtig kost og ernæring til borgere med særlige behov, borgere med aldersrelaterede forandringer og borgere i genoptræningsforløb
  • Økonomi: Sparetips og gode råd til datomærkning og madtilbud
  • Hygiejne: Herunder køkkenhygiejne, egenkontrol og viden om nedkøling og færdigtilberedning af mad
  • Kommunespecifikt indhold: Kontaktoplysninger, specifikke vejledninger og tilbud gældende for kommunen.

Tre ting er vigtige i arbejdet med måltidshåndbogen

nummer et

Gør måltidshåndbogen tilgængelig for alle

Måltidshåndbogen er generisk og frit tilgængelig. Derfor kan den også nemt understøtte plejepersonalet i din kommune. Det er muligt at få tilpasset hjemmesiden med kommunespecifikt indhold og få indsat din kommunes navn. Se, hvordan du gør, her: Måltidshåndbogen.
nummer to

Introducér plejepersonalet til måltidshåndbogen 

I Odense Kommune er diætister og mad- og måltidsmentorer ansvarlige for at introducere plejepersonalet til måltidshåndbogen. For at gøre måltidshåndbogen tilgængelig har de udleveret tablets på plejecentrene, så personalet let kan tilgå hjemmesiden. Plejepersonalet i Odense Kommune er uddannet på MåltidsAkademiet, og måltidshåndbogen er udarbejdet som et redskab til at fastholde den viden, de har tilegnet sig på uddannelsesforløbet. Måltidshåndbogen kan dog også fungere som videns- og inspirationsbank for plejepersonale, der ikke har modtaget undervisning.
nummer tre

Sikre vedvarende fokus på måltidshåndbogen

Måltidshåndbogen kan bruges af plejepersonalet ved tvivl eller behov for gode råd, vejledning og inspiration. Ledere af plejecentre og ernæringsfagligt personale kan løbende understøtte brugen af måltidshåndbogen ved at dele gode tips og tricks via hjemmesiden.

Plejepersonalet skal understøttes i arbejdet med måltider ernæring til ældre borgere på plejecentre

I Odense Kommune er det centrale køkken Byens Køkken leverandør af den varme mad til plejecentrenes små lokale køkkener. På plejecentrene står plejepersonalet for at indkøbe maden fra centralkøkkenet, færdigtilberede og anrette maden og skabe rammerne omkring måltidet. Kommunen har diætister og mad- og måltidsmentorer, der har til opgave at rådgive og sparre med plejepersonalet i den daglige håndtering af mad og måltider på plejecentrene.

Måltidshåndbogen udsprang fra en erkendelse af, at det ernæringsfaglige personale ikke kan være tilstede hele tiden på alle byens plejecentre. Som alternativ samlede de information og viden i måltidshåndbogen, der hurtigt og nemt kan give plejepersonalet svar på spørgsmål angående mad, måltider og ernæring. Måltidshåndbogen skal styrke plejepersonalet forudsætninger for dels at arbejde med måltider og ernæring og dels at indtænke værdierne i kommunes mad- og måltidsstrategi om at gøre alle dagens måltider til en stjernestund for borgere på plejecentre. 

Den digitale måltidshåndbog blev udviklet og lanceret i Odense i 2017. I 2020 blev den relanceret i en flerkommunal version med adgang for Albertslund, Allerød Favrskov, Frederikssund, Guldborgsund, Halsnæs Hillerød, Kolding, Lolland, Syddjurs og Rebild. De deltagende kommuner har enten sin egen indgang eller indgang gennem et interessefællesskab. Det meste af indholdet er det samme for alle kommuner, da det er relevant for alle og lever op til de gældende anbefalinger. Derudover har hver kommune sit eget område med kommunespecifikt indhold. Måltidshåndbogen drives af et netværk af de deltagende kommuner, hvor typisk diætister, kostkonsulenter og køkkenledere fra de forskellige kommuner sidder med. Netværket står for videreudvikling af håndbogen, og de sparrer indbyrdes om udbredelse og brug af bogen i deres kommuner. I flere kommuner har den digitale håndbog helt erstattet de printede udgaver.

 

”Det ernæringsfaglige personale er der jo til sparring på plejecentrene, men de kan ikke være der hele tiden. Derfor tænkte vi: Hvordan kan vi bedst understøtte plejepersonalet lokalt på plejecentrene, når de kommer i tvivl? Det var så her, måltidshåndbogen kom ind i billedet. Vi vil gerne understøtte den viden, som gives på MåltidsAkademiet og dermed aktivere viden, færdigheder og inspiration, fx om hvordan man gør måltidet hyggeligt eller idéer til mellemmåltider.”

– Ernæringsfaglig medarbejder Odense Kommune