xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Organisering | Rammer om måltidet

Flexjobbere skaber rolige rammer om morgenen på et plejecenter i Sønderborg

På Hørup Plejecenter i Sønderborg Kommune hjælper flexjobbere til med morgenmåltidet. Flexjobberne har god tid til snak og nærvær med beboerne. Det giver beboerne en god og blid start på dagen, hvilket smitter af på beboernes humør resten af dagen.

Opdateret 24 MAR 2022

På Hørup Plejecenter i Sønderborg Kommune er der ansat flexjobbere som måltidsværter. Måltidsværterne tilbereder morgenmaden for beboerne og sætter den frem til dem i fællesstuen eller beboernes egen stue, hvis de har behov for det. De sidder ligeledes med til bords og sætter gang i gode samtaler. Det foregår som led i et nyt initiativ, som skal give beboerne på plejecentret en mere rolig start på morgenen, der ellers er et hektisk tidspunkt på dagen. Initiativet medvirker til, at beboerne bliver siddende ved bordet i længere tid, fordi der er en medarbejder, som beboerne kan snakke med, og som holder samtalerne i gang. Måltidsværterne skaber også en større tryghed for beboere med demens, der ellers kan være forvirrede og usikre om morgenen.

Initiativet har været en så stor succes, at plejecentret har besluttet sig for, at flexjobberne i fremtiden også skal hjælpe til ved aftensmåltiderne.

”Beboerne får en meget bedre start på dagen, end hvis flexjobberne ikke var der. Den ro, det giver dem om morgenen, følger beboerne resten af dagen.”

- Dorthe Callesen, daglig leder på Hørup Plejecenter.

Flexjobberne og plejepersonalet bliver klædt på til samarbejdet

Plejecentrets leder klæder fra start flexjobberne på til at varetage jobbet. Allerede ved jobsamtalen bliver flexjobberne gjort opmærksomme på, at de skal have lyst til at bruge tid sammen med plejecenterbeboerne, da det er deres vigtigste opgave.

Til samtalen spørger lederen på plejecentret ind til flexjobbernes behov og kapacitet, så der kan laves en aftale til fordel for begge parter. Det er vigtigt, at plejepersonalet kender til og respekterer flexjobbernes skånebehov. Eksempelvis kan flexjobbere have behov for at tage flere pauser end det øvrige personale. Plejepersonalet bliver derfor informeret om flexjobbernes skånebehov, så snart de bliver ansat.

Måltidsværterne hjælper til om morgenen i hverdagene og arbejder 6-15 timer ugentligt, afhængigt af hvad de har mulighed for. Når de bliver ansat, bliver de sidemandsoplært af andre måltidsværter med støtte fra plejepersonalet. Plejepersonalet instruerer dem om beboere med særlige hensyn, så som tygge- og synkebesvær og demens. Som en del af deres oplæring deltager de på kurser i hygiejne og demens, og de får de nødvendige brandinstrukser.

Hver anden uge bliver der afholdt et tavlemøde, hvor måltidsværterne sammen med den daglige leder på plejecentret vender de ting, der sker på plejecentret. De kan også selv komme med forslag til emner, de skal snakke om til mødet. Det gør de ved at skrive deres forslag ned på sedler, som de hænger op på en fælles tavle.

Måltidsværterne giver bedre start på dagen

Personalet oplever, at måltidsværternes tilstedeværelse især skaber ro blandt beboere med demens, hvilket smitter af på deres humør resten af dagen. Beboerne nyder de gode samtaler, som opstår, når måltidsværterne sidder med til bords. Samtalerne giver også beboerne en større oplevelse af nærvær, hvilket i sidste ende øger beboernes livsglæde. Plejepersonalet er glade for, at måltidsværterne hjælper til om morgenen, hvor plejepersonalet har meget at se til og derfor har svært ved at nå ud i fællesarealerne. Det skaber en tryghed, at de ved, at måltidsværterne er ved beboerne.

Gode råd fra Hørup Plejecenter

gode råd

  • Det er særligt godt med støtte fra måltidsværterne om morgenen. Plejepersonalet har ofte meget at se til om morgen, hvor de skal hjælpe beboerne med personlig pleje. Derfor er det en ekstra hjælp, når de hjælper til ved morgenstunden og har tid til at holde beboerne med selskab.
  • Det er vigtigt, at plejepersonalet udviser forståelse for, at flexjobberne har forskellige behov. Det kan plejepersonalet kun, hvis de kender til flexjobbernes behov. Derfor bør plejepersonalet sættes ind i, hvilke skånebehov flexjobberne hver især har.