xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Madens kvalitet | Rammer om måltidet

Frugt og grønt fra lokalsamfundet skaber glæde på plejehjem i Furesø

Det vækker nostalgiske madminder på Plejehjemmet Svanepunktet i Furesø Kommune, når borgere donerer frugt og grønt til plejehjemmet. Plejehjemsbeboerne er med i køkkenet og bruger de donerede æbler, blommer, tomater og rødbeder til at sylte, bage og lave marmelade af frugten.

Opdateret 23 MAR 2022

En aktivitetsmedarbejder på plejehjemmet har fået en god idé om at spørge borgere i lokalområdet, om de har ekstra frugt og grønt fra deres frugttræer og haver, som de vil donere til plejehjemmet. Det har der været god opbakning til fra lokalsamfundet.

Aktivitetsmedarbejderen sørger for, at de donerede frugter og grønsager bliver brugt i køkkenaktiviteter sammen med beboerne. Alle beboere på plejehjemmet kan deltage i det omfang, de ønsker og har mulighed for.

Mens duften og smagen af hjemmebag og hjemmesyltning giver et præg af hjemlighed og vækker beboernes sanser, bidrager køkkendyderne til socialt samvær blandt beboerne. Det vækker beboernes minder og erindringer. På den måde kommer tiltaget alle beboerne til glæde, også dem der ikke deltager aktivt i køkkenaktiviteterne.

Sådan bruger Plejehjemmet Svanepunktet frugt og grønt fra lokalområdet i sociale aktiviteter med borgerne

1. Aktivitetsmedarbejderen koordinerer frugtdonation gennem Facebook

Aktivitetsmedarbejderen rækker ud til lokale borgere via Furesø Kommunes Facebookside. Her spørger hun med jævne mellemrum og efter årstiden, om der er borgere, der har ekstra æbler, blommer eller grøntsager, de vil donere til plejehjemmet. Herefter koordinerer aktivitetsmedarbejderen med borgerne, der selv kommer og sætter frugt og grønt af ved plejehjemmet efter aftale.

2. Aktivitetsmedarbejderen planlægger aktiviteter med frugt og grønt fra donationerne

Aktivitetsmedarbejderen planlægger køkkenaktiviteter med plejehjemmets beboere alt efter, hvilke frugter og grøntsager, borgerne fra lokalområdet kommer med. Beboerne på plejehjemmet kan også komme med ønsker til, hvilke kager, sylt og marmelader, de husker fra dengang, de selv stod bag gryderne – og det forsøger aktivitetsmedarbejderen at efterkomme. Herefter sørger aktivitetsmedarbejderen for at købe ind og finde opskrifter til aktiviteten. Det foregår gerne en dag eller to inden selve aktiviteten – eller alt efter hvor længe frugterne og grøntsagerne kan holde sig.

3. Beboerne bager, sylter og deler gode madminder under aktiviteterne

Beboerne samles i plejehjemmets fælleskøkken, hvor de hjælper til i det omfang, de har lyst og evner til. Beboerne kan for eksempel hjælpe med at snitte og skrælle grøntsager eller koge sukker og eddike til sylt. Andre beboere sidder og lytter og snakker med under aktiviteten. Aktivitetsmedarbejderen og 1-2 medarbejdere fra plejepersonalet hjælper beboerne under aktiviteterne, mens de lytter til gode tips og minder omkring madlavning fra beboerne.

4. Plejehjemmets øvrige beboere og plejepersonale bliver inviteret på eftermiddagskaffe

Til eftermiddagskaffen kan alle beboerne smage på det hjemmebag eller hjemmesylt, som gruppen af beboere har lavet tidligere på dagen. Her er beboerne stolte og glade over at kunne fortælle om, hvad de har lavet, og de har et fælles samtaleemne, som bidrager til en hyggelig stemning blandt personale og beboere.

De sociale relationer bliver styrket

Plejepersonalet oplever, at der opstår gode snakke i forbindelse med aktiviteterne, og det giver en god stemning blandt beboere og medarbejdere. Aktiviteten skaber socialt samvær beboerne imellem, og det giver medarbejderne mulighed for at lære beboerne endnu bedre at kende – uden at det skal handle om hverdagsopgaver.

”Der kommer en helt anden samtale ved bordet, når vi sidder og laver noget, som beboerne også har lavet i deres fortid. Der kommer noget livserfaring og historie frem, som skaber nogle virkelig gode samtaler.”

- Pernille Sindlev Sørensen, aktivitetsmedarbejder, Plejehjemmet Svanepunktet

Gode råd fra Furesø Kommune

gode råd

  • Plejepersonalet bør afsætte god tid til at være med i aktiviteterne omkring madlavningen, så de kan støtte beboerne i at deltage i det omfang, det er muligt for den enkelte beboer.
  • Samtalen er vigtig for aktiviteterne, da det er her, beboerne blomstrer og mindes de gode historier fra deres egne køkkener. Derfor fungerer det godt, når plejepersonalet spørger ind til beboernes madminder og giver sig tid til at fordybe sig i deres historier.