xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Erfaringsopsamling: Læringer fra udrulning af sæsonvaccinationsprogrammer 2023/2024

Erfaringsopsamlingen fremhæver de væsentligste læringspunkter fra sæsonvaccinationsindsatsen for influenza og covid-19 2023/24 med henblik på at muliggøre forbedret planlægning og udrulning af de kommende sæsonvaccinationsindsatser.

EVALUERINGER 21 MAR 2024

Erfaringsopsamling: Læringer fra udrulning af sæsonvaccinationsprogrammer 2023/2024

50 sider

Indhold

 • 1. Resumé
 • 2. Introduktion
  • 2.1. Baggrund
  • 2.2. Erfaringsopsamlingens formål og datagrundlag
 • 3. Rammer og planlægningsgrundlag
  • 3.1. Rammesættende dokumenter
  • 3.2. Målgrupper for vaccinationsprogrammerne
  • 3.3. Governance og organisering
 • 4. Hovederfaringer
  • 4.1. Gennemførelsen af det generelle vaccinationstilbud og dets tilgængelighed
  • 4.2. Borgernes oplevelse af tilbuddet i vaccinationscentre og på apoteker
  • 4.3. Influenzavaccination af børn i alderen 2-6 år
  • 4.4. Vaccination af særlig sårbare i samarbejde med kommunerne
  • 4.5. Sundhedsstyrelsens kommunikationsindsats om sæsonvaccinationsprogrammerne
  • 4.6. Regionernes kommunikationsindsats og rådgivning af borgere
  • 4.7. Brug af monitoreringsdata som styringsværktøj i regionerne
  • 4.8. Governance og øvrige rammevilkår for vaccinationsindsatsen
 • 5. Vaccinationstilslutning og vaccinationsaktiviteter
  • 5.1. Tilslutning fordelt på målgrupper og alder
  • 5.2. Tilslutning til vaccination på tværs af regioner
  • 5.3. Tilslutning til vaccination på tværs af kommuner
  • 5.4. Tilslutning til vaccination i EU/EØS
  • 5.5. Vaccineudnyttelse
 • 6. Konklusion
 • 7. Bilag