xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

29 NOV 2023

Faglig ramme for det kommunale behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

Der skal etableres et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel i kommunerne, som skal sikre mulighed for afklaring og behandling uden for behandlingspsykiatrien til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Faglig ramme for det kommunale behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

I denne udgivelse beskrives de nationale faglige rammer for tilbuddet.

 • Tilbuddet skal være gratis og tilgængeligt i alle kommuner, og børn, unge og forældre skal kunne henvende sig uden henvisning.
 • Det nye tilbud skal forkorte tiden fra, at børn og unge oplever symptomer på psykisk mistrivsel, til den rette behandling igangsættes.
 • Tilbuddet skal indeholde dokumenteret, manualbaseret behandling på baggrund af en standardiseret afdækning af behandlingsbehov og sværhedsgrad af psykisk mistrivsel, herunder afklaring af, hvor meget barnets/den unges funktionsniveau og livskvalitet er påvirket i dagligdagen.
 • Målet er, at alle børn og unge i psykisk mistrivsel får hurtig og ensartet adgang til behandling i forhold til deres individuelle behov, inden den psykiske mistrivsel forværres.
 • Behandlingen skal være helhedsorienteret og skal, hvor det er relevant, kobles til barnets/ den unges kontekst (fx skole/ungdomsuddannelse og eventuelle indsatser i familien). 

47 sider

Indhold

 • 1. Introduktion
 • 2. Resumé
 • 3. Målgruppe
 • 4. Vejen ind i tilbuddet
 • 5. Behandlingsforløb
 • 6. Tværgående samarbejde og brobygning
 • 7. Digital understøttelse
 • 8. Forskning og kvalitet
 • 9. Implementering og evaluering
 • Ordliste
 • Referencer
 • Bilagsfortegnelse

 

 

Etablering af et kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

2 sider

Faktaark

Etablering af et kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel