xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Polyfarmaci ved multisygdom

Viden, fokusområder og anbefalinger til videre arbejde.

ANBEFALINGER 24 MAJ 2022

Polyfarmaci ved multisygdom – Viden, fokusområder og anbefalinger til videre arbejde (54 sider)

Indhold

  1. Indledning
  2. Anbefalinger
  3. Udfordringsbilledet
  4. Forebyggelse af uhensigtsmæssig polyfarmaci
  5. Hvem er i risiko for uhensigtsmæssig polyfarmaci, og hvordan finder vi frem til dem?
  6. Medicingennemgang og samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer

 

Kort version

Kort version af Polyfarmaci ved multisygdom (4 sider)

Høring

Høringsnotat og de samlede høringssvar findes på høringsportalen

Se desuden

Evidensgennemgang for anbefalinger om polyfarmaci ved multisygdom