xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evidens­gennemgang for anbefalinger om polyfarmaci ved multisygdom

Rapporten indeholder en beskrivelse af metoderammen og resultaterne for evidensgennemgangen, der er udført i forbindelse med rapporten Polyfarmaci ved multisygdom – Viden, fokusområder og anbefalinger til videre arbejde.

VIDEN OG INSPIRATION 24 MAJ 2022

Evidensgennemgangen supplerer de input, der er modtaget af arbejdsgruppen bag anbefalingerne, og er gennemført for at understøtte anbefalingerne på to udvalgte områder: effekten af medicingennemgang og patientperspektivet. 

Indhold

  • Indledning
  • 1. Hvad er effekten af medicingennemgang?
  • 2. Hvad er multisyge patienters medicinrelaterede erfaringer og oplevelser med polyfarmaci?
  • Referencer
  • Bilag

Evidensgennemgang for anbefalinger om polyfarmaci ved multisygdom (72 sider)

 

Høring

Høringsnotat og de samlede høringssvar findes på høringsportalen

 

Se desuden

Polyfarmaci ved multisygdom – Viden, fokusområder og anbefalinger til videre arbejde