xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes

Evaluering af satspuljen 'Indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes i behandlings- og rehabiliteringsforløb'.

EVALUERINGER 22 DEC 2021

Satspuljens formål har været at igangsætte projekter i kommuner, regioner og almen praksis, der skullet styrke inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes i behandlings- og rehabiliteringsforløb.

Projekterne har i perioden afprøvet forskellige modeller for tilrettelæggelse af undersøgelse og/eller opfølgning, der understøtter, at særlige målgrupper inkluderes og fastholdes i deres diabetesbehandling eller -rehabilitering.

Evalueringen af projekternes erfaringer bidrager til den store efterspørgsel efter viden og konkrete erfaringer med, hvordan sårbare patienter med diabetes bedst identificeres og rekrutteres, hvilke indsatser de har brug for og hvordan man både internt i kommunerne og tværsektorielt samarbejder bedst om de sårbare patienter.

Evaluering af indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes

Læs mere om satspuljen