xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Inklusion og fastholdelse af særligt sårbare diabetes­­patienter

Puljen er afsluttet og evalueret.

Med satspuljeaftalen for 2017 blev det aftalt at afsætte 65 mio. kr. til en National Diabeteshandlingsplan. I efteråret 2017 offentliggjorde regeringen og satspuljepartierne diabeteshandlingsplanen, som indeholdte 12 initiativer til at styrke indsatsen på diabetesområdet. Som en del af den styrkede indsats blev der afsat midler til indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes i behandlings- og rehabiliteringsforløb.

Evaluering

COWI har på vegne af Sundhedsstyrelsen stået for evaluering af satspuljen ”Indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes i behandlings- og rehabiliteringsforløb”.

Evalueringen tilvejebringer viden om erfaringerne med at afprøve forskellige indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes i behandlings- og rehabiliteringsforløb, herunder udfordringer og gode løsninger, f.eks. virkningsfulde indsatser og værdifulde samarbejdsmodeller.

Se Evaluering

Bevillinger

Der blev afsat midler til indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes i behandlings- og rehabiliteringsforløb.

Sundhedsstyrelsen har i december 2018 bevilget midler til følgende otte projekter:

1. Udvikling af patientuddannelsesforløb målrettet borgere med sindslidelse og type 2-diabetes 
Projektejer Odense Kommune

2. Relationsbaseret diabetesrehabilitering i udsat boligområde – Høje Gladsaxe
Projektejer Gladsaxe Kommune

3. Udvikling og implementering af styrkede rammer for inklusion og fastholdelse af særligt sårbare diabetespatienter
Projektejer Fredericia Kommune

4. Inklusion og fastholdelse af særligt sårbare diabetespatienter i skræddersyede rehabiliteringstilbud i Hvidovre Kommune
Projektejer Hvidovre Kommune

5. Projekt inklusion og fastholdelse af sårbare diabetikere i Vesthimmerlands Kommune
Projektejer Vesthimmerlands Kommune

6. "På borgerens præmisser” – et projekt om digitalt og dialogbaseret diabetesbehandling
Projektejer Nyborg Kommune

7. Øget sygdomsmestring via øget støtte gennem relationsdannelse hos diabetiske hømodialysepatienter
Projektejer Nykøbing Falster og Roskilde Sygehus, Region Sjælland

8. Digital Diabetes – Digital støtte til psykisk sårbare borgere med type 2-diabetes af Syddansk Sundhedsinnovation
Projektejer Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark 

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Links

Den Nationale Diabeteshandlingsplan

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med type 2-diabetes

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Opdateret 22 DEC 2021